Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 401Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SL Michalem Malým na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990
č. 402Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera a místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. podaná poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou
č. 403Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem sněmovny národů Ladislavem Kováčem (tisk 343)
č. 404Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu V. Filipem dne 28. 11. 1990 (tisk 345)
č. 405Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu E. Záležákovou na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990
č. 406Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Z. Malinou dne 30. listopadu 1990 (tisk 350)
č. 407Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslanci L. Vrchovským a J. Kloknerem dne 27. 11. 1990
č. 408Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Království Saúdské Arábie o činnosti a podmínkách pobytu československých vojenských specialistů na území Království Saúdské Arábie.
č. 409Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem SL B. Hubálkem (tisk 307)
č. 410Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu R. Zukalem (tisk 139 - odpověď ministra č. 193 - nesouhlas)
č. 411Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra DLOUHÉHO, CSc. na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 360)
č. 412Vec: Interpelácia ministra práce a sociálnych vecí ČSFR pána Petra Millera
č. 413Druhá dílčí zpráva o dosavadní činnosti vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989
č. 414Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Rostislavem Senjukem
č. 415Odpověď předsedy vlády JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Václavem Tomisem na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990
č. 416Interpelace ministryně kontroly ing. Květoslavy Kořínkové, CSc.
č. 417Vládní návrh Ústavního zákona kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu
č. 418Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelace poslanců Federálního shromáždění (tisk 359 a 368)
č. 419Odpověď ministr financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Petrem Serenčéšem (tisk 355)
č. 420Interpelácia ministra hospodárstva ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. podaná poslancom Snemovne národov dna 12. januára 1991.
č. 421Odpověď ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Bohuslavem Hubálkem (tisk 391)
č. 422Odpověď ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1990 (poslanci Chýlek, Zukal a Kvačkaj)
č. 423Interpelácia na ministra hospodárstva ČSFR, pána Vladimíra Dlouhého vo veci plnenia uznesenia Predsedníctva vlády ČSFR zo dňa 6. septembra 1990 č. 66 o koncepcií československej zbrojnej výroby.
č. 424Vládní návrh zákona o zvyšování důchodů
č. 425NETIŠTĚNO
č. 426Interpelace místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška podaná poslancem SL V. Niedobou
č. 427INTERPELACE ministryně vlády ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové, CSc. poslancem Federálního shromáždění ČSFR Jaromírem Piskořem /SL/
č. 428Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí a cestovních dokladech
č. 429Návrh usnesení Federálního shromáždění k bodu: Stanovisko Federálního shromáždění ČSFR k situaci v Litvě a v ostatních pobaltských republikách SSSR
č. 430Návrh usnesení FS k mimořádnému současnému mezinárodně-politickému napětí s výzvou k vládě ČSFR na okamžité zrušení vojenské struktury Varšavské smlouvy
č. 431Usnesení FS ČSFR k podpoře prohlášení vlády ČSFR a prohlášení zahraničních výborů SL A SN k solidaritě s postoji litevského lidu a litevského parlamentu
č. 432Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálním shromáždění ČSFR návrh na přístup ke statutu Rady Evropy sjednaném v Londýně dne 5. května 1949 ve znění pozdějších změn a doplňků
č. 433Návrh poslanců Federálního shromáždění ČSFR Bohumila Doležala a Emanuela Mandlera na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
č. 434Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Petrem Gandalovičem (tisk 389)
č. 435Interpelace ministra vlády ČSFR Ing. Josefa Vavrouška, CSc. předsedy Federálního výboru pro životní prostředí podaná poslancem Sněmovny národů Jiřím Burešem a poslanci Sněmovny lidu Stanislavem Žaludem a Lubomírem Voleníkem
č. 436Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelace podané poslankyní SL E. Novákovou (tisk 383) poslankyní SN K. Samkovou (tisk 402)
č. 437Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslankyní SL MUDr. E. Novákovou (tisk 383)
č. 438Odpověď předsedy Státní banky československé Ing. J. Tošovského na interpelaci podanou poslancem SL P. Kvačkajem 19. 12. 1990
č. 439Vládní návrh ústavního zákona o stavu ohrožení státu
č. 440Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě...
č. 441Zpráva výborů sociálních a kulturních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o zvyšování důchodů (tisk 424)
č. 442Vládní návrh zákona o mimosoudních rehabilitacích
č. 443Společná zpráva k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci (tisk 299)
č. 444Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL E. Křížem (tisk 149)
č. 445Společná zpráva k návrhu prezidenta ČSFR na vydání ústavního zákona o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 373)
č. 446Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže (protimonopolní zákon) - tisk č. 235
č. 447Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Suchánkem (tisk 416)
č. 448Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou skupinou poslanců SL a SN (p. Kessler, Matochová, Pernica) (tisk 390)
č. 449Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci přednesenou poslancem SL M. Zavřelem na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. prosince 1990
č. 450Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Josefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou (tisk 402)
č. 451Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Miloslavem Ransdofem
č. 452Návrh Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet a výborů hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o převodu majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání (tisk 257)
č. 453Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslanci Sněmovny lidu J. Špačkem a M. Nazari
č. 454Interpelace ministra obrany ČSFR PhDr. Luboše Dobrovského poslanci Federálního shromáždění ing. Pavlem Jéglem a RNDr. Igorem Němcem
č. 455Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Jiřím Svobodou
č. 456Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Stanislavem Pánisem (tisk 420)
č. 457Interpelace ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky ing. Václava KLAUSE, CSc. poslancem Federálního shromáždění ČSFR JUDr. Václavem TOMISEM (SN).
č. 458Interpelace ministra zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího DIENSTBIERA poslancem Federálního shromáždění ČSFR JUDr. Václavem TOMISEM (SN).
č. 459Interpelace ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky ing. Jiřího NEZVALA poslancem Federálního shromáždění ČSFR JUDr. Václavem TOMISEM (SN).
č. 460Odpověď předsedy vlády ČSFR na interpelaci poslanců Federálního shromáždění Soni Matochové, Zdeňka Kesslera a Františka Pernici (tisk 390)
č. 461Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu Gabrielou Rothmayerovou (tisk 412)
č. 462Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslanci Federálního shromáždění (J. Zánem, M. Kormanem, J. Minkou, P. Kanisem, M. Kováčem) (tisk 423)
č. 463Interpelace ministra-předsedy komise pro životní prostředí vlády ČSFR pana Ing. Vavrouška
č. 464Interpelace místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. podaná poslancem Sněmovny národů Martinem Kontrou
č. 465Vládní návrh zákona o vymezení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
č. 466Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků
č. 467Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon
č. 468Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově.
č. 469Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení
č. 470Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Rostislavem Senjukem (tisk 414)
č. 471Návrh Zákona o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků
č. 472Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslancem Sněmovny lidu RNDr. Liborem Kudláčkem
č. 473Zpráva výborů hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu zákona o státních technických normách (tisk 150).
č. 474Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku.
č. 475Interpelace vlády České a Slovenské Federativní Republiky poslancem FS ČSFR Jozefem WAGNEREM (SL).
č. 476Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku.
č. 477Společná zpráva zpravodajů Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o mimosoudních rehabilitacích (tisk 442)
č. 478Návrh ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky na zproštění soudcovských funkcí soudců z povolání vojenských soudů
č. 479VÝSLEDKY JEDNÁNÍ výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o mimosoudních rehabilitacích (tisk 442)
č. 480Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
č. 481Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny lidu Rudolfem Hrušínským
č. 482Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause poslancem Federálního shromáždění ČSFR Zdeňkem Vysloužilem
č. 483Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslanci FS Eliškou Záležákovou a Stanislavem Pánisem
č. 484Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny lidu Vladislavem Niedobou
č. 485Interpelace místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky RNDr. Jozefa MIKLOŠKA, DrSc. poslanci Federálního shromáždění ČSFR JUDr. Vojtěchem FILIPEM (SL), Jaroslavem JENERÁLEM (SL) a Ing. Liborem KOSTYOU (SN)
č. 486Návrh ústavního zákona o zániku poslaneckého mandátu
č. 487Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Jiřím Svobodou
č. 488Interpelace ministra spojů ČSFR prof. Ing. Theodora Petríka podaná poslancem Sněmovny národů Michalem Prokopem
č. 489Návrh usnesení 13. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky
č. 490místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. podaná poslankyní SL MUDr. E. Novákovou
č. 491Návrh na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
č. 492Odpověď ministra - předseda Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslanci Jiřím Burešem, Stanislavem Žaludem a Liborem Voleníkem /tisk 435/.
č. 493Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Václavem Tomisem (tisk 459)
č. 494Interpelace ministra vlády ČSFR Ing. Josefa Vavrouška, CSc. předsedy Federálního výboru pro životní prostředí
č. 495PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb. se změnami a doplňky
č. 496Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala, podaná poslancem Sněmovny národů Stanislavem Pánisem
č. 497Interpelace místopředsedy vláda ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc., podaná poslancem Sněmovny národů Stanislavem Pánisem
č. 498Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslanci Igorem Němcem (Sněmovny národů) a Pavlem Jéglem (Sněmovna lidu) - (tisk 454)
č. 499Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslanci Sněmovny lidu J. Gyimesim a F. Magyarem
č. 500Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem Sněmovny lidu K. Honnerem

1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP