Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13   14  15  16

č. 1501netištěno
č. 1502Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslankyní SL D. Brannou na 21. SL a SN - nespokojenost s odpověďmi na interpelace č. 1334 a 1336
č. 1503místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SL B. Hubálkem ve věci Smlouvy ČSFR-SRN (tisk 1377)
č. 1504Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SL K. Honnerem ve věci využití pomoci Evropských společností k zabezpečení kapacit pro tranzitní přepravu (tisk 1314)
č. 1505Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem SL V. Niedobou ve věci financování národnostního tisku (tisk 1301)
č. 1506Návrh rezoluce FS ČSFR ke Smlouvě mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.
č. 1507Návrh poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění Rostislava Senjuka na změnu a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
č. 1508Návrh poslance Federálního shromáždění Daniela Kroupy na vydání zákona o poskytování osobních požitků duchovním Apoštolské církve v České republice a Apoštolské církve ve Slovenské republice
č. 1509Návrh poslance Sněmovny lidu FS ČSFR Jaroslava Jurečky na 1. upuštění od projednávání zásad navrhovaného zákona, a 2. vydání zákona o federálních státních hmotných rezervách
č. 1510Návrh poslanců Federálního shromáždění Evy Sahligerové a Štefana Glezga na změnu a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
č. 1511Návrh poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění Richarda Sachera na novelizaci trestního zákona
č. 1512Záverečná správa o činnosti komisie poslancov pre prípravu novej Ústavy ČSFR
č. 1513Návrh výborů pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. (tisk 1235)
č. 1514Návrh výboru ústavně právního Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám (tisk 1281)
č. 1515INTERPELACE poslance SN P. Gandaloviče na místopředsedu vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského ve věci soudního rozhodnutí voliče
č. 1516Odpověď ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslankyní SN M. Adrianovou ve věci přihlášení vlastníků půdy (tisk 1438)
č. 1517Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu V. Tolarem ve věci vlastníků půdy na státních hranicích ČSFR - PLR /tisk 1439/
č. 1518II. ODPOVĚĎ předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN Michalem Kováčem (tisk interpelace 1160, tisk I. odpovědi 1224)
č. 1519Vládní návrh Zásady zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů
č. 1520Vládní návrh ZÁSAD ZÁKONA O POTRAVINÁCH, TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH A KOSMETICKÝCH PROSTŘEDCÍCH
č. 1521NÁVRH výborů hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců Federálního shromáždění Karola Honnera a Vlastimila Valtra na vydání zákona o československých dráhách (tisk 1371)
č. 1522Návrh hospodářských výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu na změnu a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (tisk 1507)
č. 1523Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem SL K. Honnerem ve věci využití pomoci Evropských společností k zabezpečení kapacit pro tranzitní dopravu (tisk 1314)
č. 1524Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslankyní SL E. Novákovou ve věci návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 1450)
č. 1525Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SL M. Malým ve věci obchodu se zbraněmi a vojenskou technikou (tisk 1431)
č. 1526netištěno
č. 1527netištěno
č. 1528Závěrečná zpráva Stálé parlamentní vyšetřovací komise na vyšetření všech okolností hladovky pana Miloslava Marečka
č. 1529INTERPELACE poslance SL FS Michala Malého na ministra obrany PhDr. Luboše Dobrovského k obchodu se zbraněmi a vojenskou technikou.
č. 1530INTERPELACE ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského ministra vnitra ČSFR Jána Langoše poslanci Federálního shromáždění Pavlem Jéglem a Janem Šolcem
č. 1531Návrh výboru ústavně právního Sněmovny lidu na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta ČSFR (tisk 1454)
č. 1532Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu (tisk 1376)
č. 1533Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL Dr. Stanislavem Floriánem ve věci poskytování státních dotací do zemědělství (tisk 1449)
č. 1534Interpelace poslance SL Jiřího Adámka na ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. v záležitosti Informace k usnesení Sněmovny národů č. 339 ze dne 2. října 1991 k problematice zemědělství
č. 1535Interpelace poslankyně Sněmovny národů O. Pavúkové na místopředsedu vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. ve věci posledního sčítání lidu
č. 1536Interpelace poslance Sněmovny národů P. Hrivíka na ministra obrany ČSFR L. Dobrovského ve věci Slovenského národního archivu
č. 1537Odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL M. Janstou (tisk 1177)
č. 1538Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SL Z. Vysloužilem ve věci předání objektu Jánošíkových kasáren v Olomouci (tisk 1494)
č. 1539Vládní návrh Zásady zákona o ochraně spotřebitele
č. 1540Vládní návrh zákonného opatření, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
č. 1541Vládní návrh zákonného opatření o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky
č. 1542Vládní návrh zákonného opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 1543ZÁKON ze dne ................ 1992 kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
č. 1544NÁVRH ZÁKONNÉHO OPATŘENÍ PŘEDSEDNICTVA FS ČSFR ze dne: ..........
č. 1545Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše na interpelaci podanou poslancem SN P. Uhlem ve věci uchování státního tajemství (tisk 1284)
č. 1546Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslanci FS (interpelace tisk 1190, I. odpověď tisk 1286)
č. 1547Odpověď ministra dopravy ČSFR na interpelaci podanou poslancem SN J. Burešem ve věci ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou (tisk 1495)
č. 1548netištěno
č. 1549netištěno
č. 1550Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Hrivíkem ve věci Slovenského národního archivu (tisk 1536)

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13   14  15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP