Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 901Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu F. Magyarem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 902Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu L. Kudláčkem a Z. Malinou (tisk 792)
č. 903Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou SL K. Novosádem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. července 1991
č. 904Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu M. Richterem, L. Voleníkem a P. Šebkem (tisk 766)
č. 905Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Kormanem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. července 1991
č. 906Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Borgulou na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 907Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu M. Nazari-Buřivalovou (tisk 756)
č. 908Odpověď předsedy vlády ČSFR na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Borgulou na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 909Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Šidíkem na 16. společné schůzi Sněmovny a Sněmovny národů
č. 910Odpověď ministra spojů Ing. Emila Ehrenbergera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Veverkou
č. 911Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Kormanem na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 912Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Špačkem (tisk 708)
č. 913Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu F. Magyarem (tisk 707)
č. 914Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu S. Kučerou na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 915Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Zánem (tisk 683)
č. 916Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Musílkem (tisk 651)
č. 917Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou Sněmovny lidu K. Honnerem na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 918Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Piskořem (tisk 770)
č. 919Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Bohuslavem Hubálkem (tisk 797)
č. 920Odpověď ministra spojů ČSFR Ing. Emila Ehrenbergera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Františkem Magyarem (tisk 706)
č. 921Návrh poslanců Ondřeje Humla, Miloslava Soldáta, Vladimíra Savčinského a Petra Gandaloviče na vydání Zákona o životním prostředí
č. 922Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Diensbiera podaná poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. října 1991
č. 923Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslankyní Sněmovny lidu M. Čejkovou
č. 924Návrh poslanců Sněmovny lidu FS Pavla Jégla a Ruth Šormové ZÁKON O CIVILNÍ SLUŽBĚ
č. 925Návrh zákona kterým se doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Iniciativní návrh předkládá poslanecky klub ODA ve FS. předseda klubu ODA: Daniel Kroupa
č. 926Návrh poslanců FS ČSFR Z. Maliny, J. Suchánka, V. Minky, V. Novitzkého, M. Mušky, K. Ježka, J. Sokola, L. Kudláčka, S. Kučery Zásady zákona o informačních systémech a ochraně informací s kterými tyto informační systémy nakládají
č. 927Návrh poslance Sněmovny lidu J. Jurečky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 109/1964 Sb. (hospodářský zákoník), ve znění pozdějších předpisů
č. 928Návrh poslanců FS ČSFR Miroslava Ročka, Jaroslava Selnera a Miroslava Tyla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
č. 929Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Gandalovičem (tisk 813)
č. 930Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou (tisk 831)
č. 931Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu E. Baštigalem (tisk 856)
č. 932Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu B. Hubálkem místopředsedovi vlády ČSFR RNDr. J. Mikloškovi, DrSc. (tisk 687)
č. 933Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci SL L. Voleníkem a M. Richterem (tisk 703)
č. 934STANOVISKO výborů ústavně právních SL a SN k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 858)
č. 935Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Richardem Sacherem na 12. července 1991 na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 936Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu B. Jančou na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 937Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu B. Hubálkem (tisk 629)
č. 938Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Jindřichem Konečným na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 939Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Špačkem (tisk 709)
č. 940Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu M. Richterem, L. Voleníkem a P. Šebkem (tisk 766)
č. 941Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SL M. Kormanem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 942Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Kormanem (ústní)
č. 943Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu G. Adamem (ústní)
č. 944Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Váňou (tisk 872)
č. 945Vládní návrh Zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
č. 946Návrh výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o civilní službě (tisk 848)
č. 947Návrh výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o životním minimu (tisk 839)
č. 948Vládní návrh Ústavní zákon o změně v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČSFR
č. 949Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Milošem Zemanem
č. 950Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera podaná poslancem Sněmovny národů I. Battou
č. 951NÁVRH výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (tisk č. 847)
č. 952Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. a ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala podaná poslancem Sněmovny lidu Stanislavem Hanákem
č. 953Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákon o způsobu provádění referenda (tisk 853)
č. 954Návrh poslance Sněmovny národů JUDr. Karola STOME na vydání zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
č. 955Návrh 62 poslanců FS na vydání zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností
č. 956Návrh poslanců FS ČSFR Jiřího Bureše, Ivana Ryndy, Miroslava Richtera, Vladimíra Savčinského, Lubomíra Voleníka a Stanislava Žaluda na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
č. 957Návrh poslance FS Edity Bellušové, Pavla Čičmance, Pavla Dostála, Rudolfa Hrušínského, Bohumila Janči, Jiřího Musílka a Evy Novákové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
č. 958Návrh poslanců FS J. Soukupa, J. Dienstbiera ml., …na vydání zákona o českém a slovenském exilu v letech 1948 až 1989
č. 959Návrh poslanců FS V. Bendy, M. Tyla, J. Sokola a P. Bratinky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
č. 960Návrh poslanců FS V. Parkanové, J. Šolce, A. Rajniče, K. Samkové, L. Žáčka a S. Žaluda na vydání zákona kterým se mění zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození…
č. 961Zpráva vlády ČSFR k analýze vývoje ekonomiky za 1. pololetí 1991 a predikce jejího vývoje na rok 1992 včetně návrhu zásad hospodářské politiky v tomto období
č. 962Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskou investiční bankou podepsaná v Praze dne 16. července 1991
č. 963Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu obchodního zákoníku (tisk 684)
č. 964NÁVRH KANDIDÁTŮ NA FUNKCE SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČSFR
č. 965Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád (tisk 679)
č. 966Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 685)
č. 967Návrh poslanců FS G. Rothmayerové, P. Dostála, J. Šlápoty, M. Borguli, E. Bellušové, D. Drešerové a J. Stanka na vydání zákona o jednorázovém vánočním příspěvku na nezaopatřené děti
č. 968INTERPELACE MINISTRA VNITRA ČSFR ING. JÁNA LANGOŠE poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem VĚC: "Akce NORBERT"
č. 969Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Maštálkou (tisk 873)
č. 970Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslanci FS M. Janstou a P. Dostálem
č. 971Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu P. Kvačkajem (tisk 801)
č. 972Návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců FS Mariána Poslucha, Ernesta Valko a Vlastimila Ševčíka na vydání zákona o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním tisk 859
č. 973Zpráva místopředseda vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o československé zahraniční politice
č. 974NÁVRH poslance SN Antonína Blažka na USNESENÍ FS ČSFR
č. 975Ustanovení presidia dozorčí rady Federálního fondu národního majetku
č. 976Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Z. Borosem (tisk 879)
č. 977Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 884)
č. 978Vážený pan Alexander Dubček předseda FS
č. 979STANOVISKO výborů ústavně právních SL a SN k návrhu kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu ČSFR (tisk 964)
č. 980Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Serenčéšem (tisk 890)
č. 981Interpelace místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského podaná poslancem Sněmovny národů JUDr. P. Tomanem
č. 982Návrh poslaneckého klubu ODS na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 983Interpelácia ministra obrany Č a SFR PhDr. Ľuboša Dobrovského.
č. 984Vládní návrh Zákon, kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
č. 985Vládní návrh Zákon o dovozní dani
č. 986Interpelácia podpredsedu vlády ČaSFR a ministra zahraničných vecí ČaSFR pána Jiřího Dienstbiera poslancami SNS vo FZ ČaSFR.
č. 987Interpelácia ministra vnútra Č a SFR p. Ing. Jána Langoša poslancami SN FZ Ing. Jurajom Molnárom a Oľgou Pavúkovou.
č. 988Interpelácia ministra vnútra Č a SFR p. Ing. Jána Langoš a poslancami SN FZ Ing. Jurajom Molnárom, Jozefom Šedovičom a Oľgou Pavúkovou.
č. 989Interpelácia ministra vnútra Č a SFR pána Ing. Jána Langoša poslancom SN FZ Ing. Jurajom Molnárom.
č. 990Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů H. Kočtúchem (tisk 895)
č. 991Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera podaná poslancem Sněmovny národů Ing. Imrichem Volkem, CSc.
č. 992Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Váňou (tisk 896)
č. 993Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Gandalovičem (tisk 852)
č. 994Návrh poslaneckého klubu Maďarské kresťanskodemokratické hnutie - Coexistentia na uznesenie Snemovne ľudu a Snemovne národov
č. 995Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu S. Chýlkem (tisk 874)
č. 996Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SL Kučerou (tisk 870)
č. 997Návrh výboru iniciativního a petičního Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k dosavadním výsledkům iniciativy občanů "Za společný stát"
č. 998STANOVISKO výborů branných a bezpečnostních SL a SN k návrhu kandidátů na funkci Generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR
č. 999INTERPELACE ministra vnitra ČSFR Jána Langoše poslancem FS Pavlem Jéglem
č. 1000Návrh výborov ústavno právnych SĽ a SN

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP