Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 801Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny lidu P. Kvačkajem
č. 802Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SN M. Ransdorfem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 803Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dientbiera na interpelaci podanou poslanci FS D. Drešerovou, J. Sedlákem, J. Maštálkovou a J. Svobodou (tisk 715)
č. 804Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů A. Haškem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 805Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů A. Haškem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 806Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. a ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Fričarem (tisk 784)
č. 807Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Svobodou (tisk 785)
č. 808Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů L. Kvasničkou na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 809Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Váňou (tisk 796)
č. 810Odpověď ministra-předsedy Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž JUDr. Ing. Imricha Flassika na interpelaci podanou poslankyní SN J. Petrovou na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 811Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL P. Mornárem na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 812Interpelace ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera podaná poslancem Sněmovny národů P. Gandalovičem
č. 813Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Petrem Gandalovičem
č. 814Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny národů P. Gandalovičem
č. 815Návrh usnesení sněmoven FS k provedení § 7 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu FS /O rozporu zájmů/
č. 816Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 775)
č. 817Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou místopředsedou FS K. Viktorínem (tisk 725)
č. 818Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 778)
č. 819Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslanci SL a SN P. Dostálem, F. Šamalíkem, V. Sochorem, I. Fišerou, P. Uhlem, V. Komárkem, V. Šilhánkem, J. Špačkem a J. Wagnerem (tisk 783)
č. 820Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států sjednaná ve Washingtonu dne 18. března 1965
č. 821Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
č. 822Zpráva o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. pololetí 1991
č. 823Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci, kterou podali poslanci FS (tisk 775)
č. 824Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci, kterou podali poslanci FS O. Világi a K. Gemési (tisk 724)
č. 825Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslancem Sněmovny národů J. Patočkou
č. 826Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny národů J. Patočkou
č. 827Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou podepsaná v Praze dne 4. července 1991
č. 828INTERPELACE ministra spojů ČSFR Ing. Emila Ehrenbergera podaná poslankyní Sněmovny národů M. Adrianovou
č. 829INTERPELACE předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů V. Tomisem
č. 830Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů S. Devátým na 16. společné schůzi SL a SN dne 12. června 1991
č. 831Interpelace místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera podaná poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou Samkovou
č. 832Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou skupinou poslanců FS na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 833Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních
č. 834Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva o předávání odsouzených osob
č. 835Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o předávání trestního řízení
č. 836Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o vydávání
č. 837Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o potlačování terorismu
č. 838Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o kárné odpovědnosti soudců (tisk 742)
č. 839Vládní návrh Zákon o životním minimu
č. 840Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN M. Ransdorfem (tisk 451) a na interpelace podanou poslancem SL F. Magyarem na 16. společné schůzi SL a SN
č. 841Vládní návrh Zákon, kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky
č. 842Vládní návrh Zákon o soustavě daní
č. 843Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS P. Jéglem, L. Lisem a J. Soukupem (tisk 645)
č. 844INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR JUDr. MARIÁNA ČALFY poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem VĚC: Nová příkoří-pohrdání občany i parlamentem
č. 845INTERPELACE ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška poslancem Sněmovny lidu Pavlem Konečným
č. 846Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrh zákona o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice (tisk 751)
č. 847Vládní návrh Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
č. 848Vládní návrh Zákon o civilní službě
č. 849Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke zprávě vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. pololetí 1991 (tisk 822)
č. 850Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS ČSFR O kontrole plnění rozpočtu za 1. pololetí 1991
č. 851ZPRÁVA předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství
č. 852Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem SN P. Gandalovičem
č. 853Vládní návrh Zákon o způsobu provádění referenda
č. 854Vládní návrh Zásady zákona o daních z příjmů
č. 855Odpověď ministra spojů ČSFR na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Ladislavem Kováčem (ústní)
č. 856INTERPELÁCIA ministra obrany ČSFR PhDr. Luboša Dobrovského poslancom Snemovne ľudu FZ Eduardom Baštigálom.
č. 857Iniciatívny návrh ktorý podali poslanci Ernest Valko, Oszkár Világi,… na ústavný zákon o vysporiadaní majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku, v prípade zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
č. 858NÁVRH poslanců FS ČSFR na vydání Ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci v znění pozdějších ústavních zákonů.
č. 859Návrh poslanců FS ČSFR Mariána Poslucha, Ernesta Valko a Vlastimila Ševčíka na vydání zákona o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním
č. 860Návrh na usnesení FS ČSFR o návrhu na vyhlášení referenda
č. 861Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SN J. Patočkou (tisk 826)
č. 862Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SN P. Gandalovičem (tisk 814)
č. 863Návrhy kandidátů na předsedu zvláštního kontrolního orgánu FS ČSFR pro Federální bezpečnostní informační službu
č. 864Návrh skupiny poslanců Sněmovny lidu na vyslovení nedůvěry členům federální vlády
č. 865Návrh předsednictva SL na kandidáty na funkci místopředsedy výboru iniciativního a petičního Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 866Návrh výboru ústavně právního Sněmovny lidu na usnesení Sněmovny lidu k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 821)
č. 867Návrh skupiny poslanců Sněmovny národů na vyslovení nedůvěry členům federální vlády
č. 868Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu B. Hubálkem (tisk 793)
č. 869Návrh výborov pre životné prostredie na uznesenie Federálneho zhromaždenia k informácii o súčasnom stave budovania Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
č. 870Interpelace na místopředsedu federální vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc., podaná poslancem Sněmovny lidu Stanislavem Kučerou
č. 871Interpelace předsedy - ministra FVŽP Ing. J. Vavrouška, CSc. podaná poslancem Sněmovny národů P. Gandalovičem
č. 872INTERPELACE na federálního ministra dopravy pana J. Nezvala, na federálního ministra obrany pana L. Dobrovského a na federálního ministra financí pana ing. V. Klause - podané poslancem Sněmovny národů V. Váňou
č. 873Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem SN J. Maštálkou
č. 874Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy poslancem Sněmovny lidu FS Stanislavem Chýlkem
č. 875NÁVRH hospodářských výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (tisk 761)
č. 876Stanovisko výboru ústavně právního Sněmovny lidu k návrhu zákona, kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky (tisk 841)
č. 877Návrh výboru ústavně právního Sněmovny národů na usnesení Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky (tisk 841)
č. 878Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o sdružování v politických stranách (tisk 503)
č. 879Interpelace federálního ministra vnútra Jána Langoša podaná poslancom SN FZ ing. Zoltánom Borosom.
č. 880Vládní návrh Zásady zákona o spotřebních daních
č. 881Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR na interpelaci podanou poslancem SN P. Gandalovičem (tisk 812)
č. 882Vládní návrh Zásady zákona o dani z přidané hodnoty
č. 883Zpráva vlády ČSFR pro 17. schůzi FS o stavu realizace ústavních zákonů č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR, a č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR
č. 884Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera podaná skupinou poslanců FS
č. 885Návrh usnesení FS k situaci v Chorvatsku
č. 886Výbory pro plán a rozpočet Usnesení č. 158 přijaté na 23. společné schůzi výborů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané dne 1. října 1991 K bodu: Stanovisko vlády ČSFR k novele zákona č. 427/1990 Sb.
č. 887Návrh usnesení 17. společné schůze SL a SN FS ČSFR K bodu: Návrh na vytvoření parlamentní komise pro dozor nad řešením ekologických a ekonomických důsledků a škod způsobených na zdraví a životech občanů a na životním prostředí pobytem sovětských vojsk.
č. 888Návrh poslaneckého klubu ODA na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 889NÁVRH USNESENÍ FS k připravované Státní smlouvě ČSFR - BRD (SRN)
č. 890Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslancem SN P. Serenčéšem
č. 891Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN J. Patočkou (ústní)
č. 892ZPRÁVA GENERÁLNÍHO PROKURÁTORA ČSFR O STAVU TRESTNÍHO ŘÍZENÍ A VÝSLEDCÍCH POSTIHU FUNKCIONÁŘŮ BÝVALÉHO REŽIMU pro 17. společnou schůzi SL a SN FS ČSFR
č. 893Návrh poslaneckého klubu ODA na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 894Interpelácia ministra vnútra J. Langoša podaná poslancom Hvezdoňom Kočtúchom
č. 895Interpelácia ministra zahraničných vecí J. Dienstbiera podaná poslancom Hvezdoňom Kočtúchom
č. 896INTERPELACE na federálního ministra hospodářství pana ing. Dlouhého a na federálního ministra financí pana ing. Klause - podaná poslancem Sněmovny národů V. Vánou
č. 897Návrh poslanců Sněmovny národů J. Sokola a J. Vosčeka na vyhlášení FS k otázkám referenda
č. 898Vládní návrh Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
č. 899Interpelace skupiny poslanců vůči předsedovi Federální vlády ČSFR M. ČALFOVI
č. 900Odpověď předsedy vlády JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů F. Šedivý na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP