Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 301Společná zpráva výborů ústavně právních, pro plán a rozpočet, hospodářských a výborů sociálních a kulturních SL a SN k vládnímu návrhu ústavního zákona o vrácení majetku Komunistické strany ČSFR (tisk 204)
č. 302Společná zpráva výborů ústavně právních, pro plán a rozpočet, hospodářských a výborů sociálních a kulturních SL aSN k vládnímu návrhu ústavního zákona o znárodnění majetku bývalého Socialistického svazu mládeže zestátněním a o jeho rozdělení (tisk 236)
č. 303Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet, hospodářských, zahraničních a ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu devizového zákona (tisk 237)
č. 304výzva účastníků konference "Nová energetická politika ve střední a východní Evropě", konané v Sercoku ve dnech 19. - 21. 10. 1990, adresovaná parlamentům a vládám ČSFR, PR a SRN:
č. 305Společná zpráva ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisky 230 a 245)
č. 306Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci Zdeňkem Kesslerem, Věroslavem Slámou a Josefem Špačkem (tisk 206)
č. 307INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR JUDr. MARIÁNA ČALFY poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 308Společná zpráva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. (tisk 224)
č. 309Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu E. Křížem (tisk 149)
č. 310Společná zpráva výborů hospodářských, ústavně právních a pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (tisk č. 216)
č. 311Společná zpráva výborů pro životní prostředí, hospodářských, ústavně právních a pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o cenách (tisk č. 234)
č. 312Společná zpráva výborů pro životní prostředí, hospodářských, ústavně právních a zahraničních k vládnímu návrhu zákona o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole (tisk 246)
č. 313Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Jaroslavem Cuhrou (tisk 267)
č. 314Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Václavem Tonisem (tlač 203)
č. 315Návrh Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
č. 316Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 317INTERPELACE MINISTRA VNITRA ČSFR ING. JÁNA LANGOŠE poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 318Společná zpráva výborů branných a bezpečnostních, ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní republiky (tisk 222)
č. 319INTERPELACE ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. poslankyní Sněmovny lidu MUDr. Evou Novákovou
č. 320Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Vladimírem Váňou (tisk 278)
č. 321Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Petrem Kulanem na 7. společné schůzi SL a SN dne 24. 10. 1990
č. 322Společná zpráva na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk 243)
č. 323Společná zpráva k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 233)
č. 324Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech federace (tisk 231)
č. 325Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona o zaměstnanosti (tisk 215)
č. 326Společná zpráva výborů sociálních a kulturních, hospodářských a ústavně právních SL a SN FS ČSFR k vládnímu návrhu zákona o kolektivním vyjednávání (tisk 260)
č. 327Společná zpráva výborů sociálních a kulturních, ústavně právních, pro plán a rozpočet hospodářských a pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce (tisk 261)
č. 328Společná zpráva k návrhu poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na vydání zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění (tisk 156)
č. 329Společná zpráva k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1971 Sb., o služebním poměru příslušníků Snb /tisk 242/ ...
č. 330Návrh Slovenskej národnej rady z 22. novembra 1990 na vydanie ústavného zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina základných práv a slobôd Bratislava, november 1990
č. 331Ústavní zákon, kterým se vyhlašuje Listina lidských práv a svobod
č. 332Parlamentní vyšetřovací komise na objasnění událostí 17. listopadu na svém prvním zasedání dne 15. 10. 1990 zvolila studenty Martina Bendu, Filipa Donnera a Davida Šumana za své stálé přizvané členy.
č. 333Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského a místopředsedy vlády ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SL Miroslavem Janstou (tisk 228)
č. 334Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Jozefem Zlochou na 7. společné schůzi SL an SN dne 24. 10. 1990
č. 335Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Marií Kaplanovou (tisk 227)
č. 336NETIŠTĚNO
č. 337Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Miklósem Durayem (tisk 208)
č. 338Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny lidu Eduardem Baštigalem 27. listopadu 1990
č. 339Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SL O. Humlem na 7. společné schůzi SL a SN dne 24. 10. 1990
č. 340Návrh zákona kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
č. 341Vládní návrh zákona o mimosoudních rehabilitacích
č. 342Návrh poslancov Snemovne ľudu Pavla Balgavého a Ivana Šimku na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ďalších ústavných zákonov.
č. 343Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera podaná poslancem Sněmovny národů Ladislavem Kováčem
č. 344Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Ladislavem Lisem na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. 10. 1990
č. 345Interpelace na ministra vnitra ČSFR ing. Langoše, podaná poslancem Sněmovny lidu JUDr. Vojtěchem Filipem dne 28. listopadu 1990.
č. 346Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Jiřím Kovářem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 347Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Pavlem Konečným (tisk 190)
č. 348Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu L. Voleníkem (tisk 60)
č. 349Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci podanou poslancem SL S. Chýlkem na 7. společné schůzi SL a SN Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SL S. Chýlkem na 7. společné schůzi SL a SN
č. 350Interpelace ministryně kontroly České a Slovenské Federativní Republiky K. Kořínkové poslancem Sněmovny lidu Zdeňkem Malinou
č. 351Odpověď místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu E. Novákovou (tisk 272)
č. 352Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Vladimírem Mikule (tisk 201)
č. 353Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Stanislavem Devátým na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. 10. 1990
č. 354Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Janem Šolcem (tisk 254)
č. 355Interpelácia ministra financií ČSFR poslancom Snemovne národov FZ Ing. Petrom SERENČEŠOM, CSc. zo dňa 3. 12. 1990
č. 356Odpověď ministra spojů ČSFR prof. ing. Theodora Petríka, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Františkem Magyarem na 9. společné schůzi SL a SN dne 27. 11. 1990
č. 357Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, sjednaný v Ženevě dne 25. března 1972
č. 358Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, sjednaná ve Vídni dne 20. prosince 1988
č. 359Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny lidu Ivanem Mynářem Interpelace na ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny lidu Ivanem MYNÁŘEM
č. 360Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy poslanci SL FS ČSFR ing. Jaromírem Gebasem, ing. Ivo Novotným, CSc., ing. Mikulášem Šidíkem, ing. Vladimírem Tolarem a poslanci SN FS ČSFR ing. Petrem Serenčešem a ing. Janem Vodehnalem ze dne 30. 11. 1990
č. 361Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Ladislavem Lisem na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24.10. 1990
č. 362Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Stanislavem Devátým na 6. schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. 10. 1990
č. 363Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého,CSc. na interpelaci podanou poslancem Stanislavem Devátým (tisk 271)
č. 364Odpověď ministra pro strategické plánování ČSFR Ing. Pavla Hoffmanna, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Vojtěcha Novitzkého (tisk 266)
č. 365Vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1991
č. 366Návrh Rady obrany státu - předložený místopředsedou vlády ČSFR a ministrem zahraničních věcí ČSFR a ministrem obrany ČSFR Vojenská doktrína České a Slovenské Federativní Republiky
č. 367Iniciativní návrh poslanců ing. Rostislava SENJUKA, JUDr. Zdeňka KESSLERA, ing. Jiřího SOUČKA Zákon o zahraničně obchodních stycích
č. 368Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. 12. 1990
č. 369Zpráva výborů ústavně právních SL a SN k návrhu Slovenské národní rady na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 315)
č. 370Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou skupinou poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 160)
č. 371Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Petrem Gandalovičem (tisk 226)
č. 372Návrh prezidenta ČSFR ÚSTAVNÍ ZÁKON o celostátním referendu
č. 373Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
č. 374Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL L. Vrchovským dne 27. 11. 1990
č. 375Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou (tisk 183)
č. 376Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SL B. Hubálkem (tisk 178)
č. 377Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL O. Humlem dne 24. 10. 1990
č. 378Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL F. Magyarem na 9. společné schůzi SL a SN dne 27. 11. 1990
č. 379Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu Jozefem Wagnerem a Františkem Magyarem na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. listopadu 1990.
č. 380Návrh skupiny poslanců FS ČSFR M. Borguľy, J. Gebase, J. Oleje, J. Sedláka, P. Serenčéše, M. Šidíka, V. Tolara, J. Vodehnala a dalších na projednání zákona o půdě, majetku a podnikání v zemědělství a potravinářství
č. 381Návrh na projednání zásad ústavního zákona o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
č. 382Návrh na projednání ústavního zákona o převodu státního majetku do fondů hospodářské obnovy a podmínkách jeho privatizace
č. 383Interpelace posl. SL MUDr. E. Novákové na místopředsedu vlády ČSFR Jozefa Mikloška a ministra zahr. věcí ČSFR Jiřího Dientsbiera ve věci dalšího užívání Domu československých žen - Kounického paláce v Praze 1, Panská 7
č. 384Odpověď ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu MUDr. E. Novákovou (tisk 319)
č. 385Odpověď ministra práce a sociálních věcí České a Slovenské Federativní Republiky Petra Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Bohuslavem Hubálkem dne 13. listopadu 1990 (tisk 283)
č. 386Odpověď ministra zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu O. Andelovou (tisk 264)
č. 387Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů Ladislavem Vrchovským a Jozefom Kloknerem na 9. společné schůzi SL a SN dne 27. listopadu 1990
č. 388Zpráva výrobů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991 (tisk 365)
č. 389Interpelace ministra vnitra ČSFR ing. Jána Langoše poslancem VŽP SN Petrem Gandalovičem
č. 390Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána ČALFY a ministra obrany ČSFR PhDr. Luboše DOBROVSKÉHO poslanci Federálního shromáždění ČSFR JUDr. Zdeňkem KESSLEREM (SL), JUDr. Soňou MATOCHOVOU (SN) a Františkem PERNICOU (SN)
č. 391Interpelace MINISTRA OBRANY ČSFR LUBOŠE DOBROVSKÉHO poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 392Správa ústavno právnych výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov k návrhu Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina základných práv a slobôd (tlač 330)...
č. 393Vládní návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě
č. 394Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 217)
č. 395Odpověď předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Z. Malinou na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. 10. 1990
č. 396Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SN L. Kvasničkou na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. 11. 1990
č. 397(opravený text) Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SN J. Mlynárikem na 9. společné schůzi SL a SN dne 27. listopadu 1990
č. 398Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu B. Hubálkem (tisk 317)
č. 399Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Eduardem Baštigalem (tisk 338)
č. 400Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem sněmovny lidu JUDr. M. Pohankou, CSc. na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. 11. 1990

1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP