Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Vorlíček

Schůze: 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 15 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7
část č. 10 (24. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 20 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 3 (20. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 5 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 9 (20. 4. 1993), část č. 13 (21. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 33 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 35-36 (22. 4. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

VI. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 podle sněmovního tisku 390
část č. 4 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 15 (8. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 52 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 6 (12. 10. 1993), část č. 10 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 14 (2. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993), část č. 53 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 23 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
části č. 32-34 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 9 (23. 3. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (22. 3. 1994), část č. 14, část č. 16 (24. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 13, část č. 17 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 22, část č. 27 (29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 25 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

Bod č. 13
část č. 6 (31. 5. 1994)

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935
část č. 9 (1. 6. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 10 (1. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 13 (8. 7. 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014
část č. 19 (8. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
části č. 24-25 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 21 (29. 9. 1994)

Bod č. 22
části č. 12-13 (28. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 16, část č. 18, část č. 20 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 26
část č. 25 (3. 11. 1994)

XXX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994
část č. 28 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 20 (8. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 38 (13. 12. 1994), část č. 58 (15. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 41 (13. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 15 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 25 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (18. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 16 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 30
části č. 27-28 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (20. 6. 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
část č. 35 (27. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 3 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 11 (27. 9. 1995)

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.
část č. 16 (27. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
část č. 29 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 8 (1. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 5 (31. 10. 1995)

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 23 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 38 (12. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 6 (6. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 6 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XII. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2028) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XXXXVI. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2079) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

LXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 (sněmovní tisk 2013) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 (sněmovní tisk 2014) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
části č. 54-55 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)
část č. 61 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podle sněmovního tisku 2013 - druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

5. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podle sněmovního tisku 2014 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 33 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 14 (25. 4. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční,ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP