Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Grulich

Schůze: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-8 (27. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
část č. 5 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 11-12 (24. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 19-21 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 1 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 13 (21. 4. 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 31 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 27
část č. 43 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (16. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 15 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 7 (7. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 12 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 25 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 41 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 51-52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 6 (14. 9. 1993), část č. 10, část č. 12 (15. 9. 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku
část č. 13 (15. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
část č. 21 (16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 24 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 27-28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (12. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 10 (13. 10. 1993)

XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993), část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
části č. 30-31 (3. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 49 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 18
část č. 13 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 12 (28. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 21 (29. 4. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 12 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (31. 5. 1994)

Bod č. 17
část č. 13 (1. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (2. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 35 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 5 (7. 7. 1994), části č. 12-13 (8. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 10-11 (8. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 6
části č. 3-4 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 10 (28. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 17, část č. 19 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 21-22 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 42 (13. 12. 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě, podle sněmovního tisku 1187
část č. 62 (15. 12. 1994)

26. schůze (15. 12. 1994)

část č. 1 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 10 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18, část č. 20 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

části č. 22-23 (25. 5. 1995), část č. 31, část č. 36 (26. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 4 (23. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 37 (27. 6. 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
části č. 35-36 (27. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.
části č. 8-9 (27. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 23 (28. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 13 (6. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 17 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 47 (14. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
části č. 45-46 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 6 (12. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP