Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Budinský

Schůze: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 5 (27. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 18 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
části č. 17-18 (28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

III. Vládní návrh zákona o oddělení měny podle sněmovního tisku 80
část č. 1 (2. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

část č. 1 (23. 2. 1993)

VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře
část č. 6 (23. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 19, části č. 22-23 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 3 (20. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 8 (19. 5. 1993)

Bod č. 8
část č. 11, část č. 13 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (19. 5. 1993)

Bod č. 13
část č. 23 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

VI. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 podle sněmovního tisku 390
části č. 3-5 (15. 6. 1993)

VII. Rezignace členů prezidia Fondu národního majetku
část č. 5 (15. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 19 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
část č. 15 (8. 7. 1993)

XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
části č. 16-17 (8. 7. 1993)

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 17 (8. 7. 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
část č. 50 (10. 7. 1993)

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku
části č. 51-52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993)

XII. Volba člena dozorčí rady Fondu národního majetku
část č. 13 (15. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
část č. 18 (16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 25 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (12. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 21
část č. 20 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 20
část č. 41 (7. 12. 1993), část č. 44 (8. 12. 1993)

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
část č. 46 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 10 (27. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 2 (31. 5. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994), část č. 15 (8. 7. 1994), části č. 22-23 (9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 15, část č. 18 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
části č. 6-7 (7. 7. 1994)

X. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví
část č. 15 (8. 7. 1994)

Bod č. 20
část č. 27 (9. 7. 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
část č. 32 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 6 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 22
části č. 12-13 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 5
části č. 3-4 (1. 11. 1994), část č. 23 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 11 (7. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 49, část č. 52, části č. 56-57 (14. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 8
část č. 5 (7. 2. 1995), části č. 7-8 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 21 (16. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 20 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 24-25 (2. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 28 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 26 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 23 (8. 2. 1996)

XXXXV. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2058) - prvé čtení
část č. 28 (9. 2. 1996)

XXXXVI. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2079) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

LXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 (sněmovní tisk 2013) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 29 (14. 3. 1996)

4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podle sněmovního tisku 2013 - druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

5. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podle sněmovního tisku 2014 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP