Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lubomír Brož

Schůze: 9, 16, 19, 25, 29, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 86, 88, 94, 97, 98, 102, 104, 105, 107, 110, 111

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

část č. 108 (16. 2. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
části č. 29-30 (22. 3. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
část č. 50 (23. 3. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 163 (25. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
část č. 93 (28. 4. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

15. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
část č. 89 (2. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
část č. 107 (2. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

3. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení
části č. 23-24 (13. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 43 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

4. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení
část č. 108 (8. 9. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
část č. 177 (27. 9. 2022)

95. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení
část č. 169 (27. 9. 2022)

113. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení
část č. 214 (30. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 62 (1. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 11 (11. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 51 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

1. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení  
část č. 2 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 125 (30. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

103. Návrh poslanců Karla Haase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení
části č. 43-44 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

114. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018 /sněmovní tisk 122/
část č. 159 (25. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 82, část č. 142 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 35 (8. 2. 2023)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 270/7/ - vrácený Senátem
část č. 22 (7. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 84 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

128. Ústní interpelace
části č. 74-75 (23. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 8 (22. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 321, část č. 375 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 14, část č. 77, část č. 81 (28. 2. 2023), část č. 96, část č. 129, část č. 137 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 243, část č. 266, část č. 271 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 222 (2. 5. 2023)

129. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2021 /sněmovní tisk 190/
část č. 148 (20. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
části č. 154-155 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

123. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2021 /sněmovní tisk 279/
část č. 300 (13. 6. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
část č. 27 (16. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 230, část č. 239 (1. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 31 (14. 6. 2023), část č. 58 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 72 (8. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
části č. 100-101 (12. 7. 2023), část č. 166, část č. 197 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 67 (6. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 141 (6. 9. 2023)

156. Ústní interpelace
část č. 286 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 58 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 70 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 158, část č. 162 (25. 10. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení
část č. 45 (10. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 61-62 (12. 10. 2023), část č. 223 (26. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 231, část č. 242, části č. 246-247 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 117, část č. 151 (18. 10. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

137. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 589/
část č. 35 (13. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

části č. 265-267 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

149. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 413/
část č. 121 (1. 3. 2024)

152. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2022 /sněmovní tisk 502/
část č. 122 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 86 (29. 2. 2024), část č. 214 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 100 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 224 (19. 4. 2024)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 177-178 (18. 4. 2024)

155. Ústní interpelace
část č. 185 (18. 4. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
část č. 61, část č. 77 (9. 5. 2024), část č. 81, část č. 83 (10. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 104 (29. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

2. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení  
část č. 12 (11. 6. 2024)

154. Ústní interpelace
část č. 60, části č. 69-70 (13. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 28 (12. 6. 2024), část č. 58 (14. 6. 2024), část č. 85 (21. 6. 2024)

110. schůze (10. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení
část č. 4 (10. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 81 (11. 7. 2024), část č. 101 (12. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP