(14.50 hodin)
(pokračuje Olga Richterová)

Jako prvního žádám pana poslance Lubomíra Brože, aby přednesl interpelaci na pana ministra kultury Martina Baxu a aby tak zahájil blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se potom paní poslankyně Lenka Dražilová. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Lubomír Brož: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se svou interpelací obrátil na pana ministra kultury Martina Baxu a dotázal se ho na jeho záměry ohledně rekonstrukce Veletržního paláce.

Pane ministře, Veletržní palác v Praze, který je součástí Národní galerie, byl postaven ve dvacátých letech 20. století, proběhl několika menšími renovacemi. Taková poslední větší byla v roce 1995 po požáru. Již několik let se hovoří o potřebě jeho rekonstrukce a v roce 2019 byla dokonce vyhlášena architektonická soutěž tehdejším ředitelem Jiřím Fajtem. Mám takový pocit, že ta soutěž byla nakonec zrušena.

Jaké jsou důvody pro rekonstrukci Veletržního paláce? Je to zejména stáří budovy, to znamená ještě více než těch sto let, potom technický stav, to znamená, včetně elektřiny, vody, topení, klimatizace a dalších technických věcí, bezpečnost a ochrana uměleckých děl, zpřístupnění pro veřejnost včetně osob s omezenou pohyblivostí. A potom zvýšení kapacity a kvality výstav, modernizace a rozšíření prostor samozřejmě může umožnit Národní galerii prezentovat více uměleckých děl a uspořádat kvalitnější a interaktivnější výstavy. Sám jste nedávno zmínil, že tato rekonstrukce přesahuje toto volební období. Můj osobní odhad je, že to může být osm až deset let, pokud začne příprava včas, to znamená, pokud možno ihned. Chci se tedy zeptat, zda existuje harmonogram pro tuto rekonstrukci, kdy počítáte, že bude vyhlášena soutěž na budoucí podobu Veletržního paláce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně, pane poslanče. Pan ministr je řádně omluven a odpoví vám v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Nyní je na řadě interpelace paní poslankyně Dražilové, která není přítomna v sále, takže přistoupíme k další interpelaci a tu přednese pan poslanec Stanislav Berkovec. Připraví se pan poslanec Stanislav Fridrich. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté na galerii, přeji vám hezký den. Moje interpelace se týká oblasti kultury a pana ministra Martina Baxy. V roce 2017 vyhlásilo Ministerstvo kultury výběrové dotační řízení, takzvaný Akviziční fond, což je program, který podporuje nákup uměleckých děl mladších padesáti let, která patří mezi díla typickým způsobem kopírující vývoj výtvarného umění v České republice. Jedná se například o architektonické dokumentace, užité umění, originální dokumentaci průmyslového designu, originály autorské fotografie nebo negativy, pohyblivé obrazy zaznamenané na analogových nebo digitálních nosičích. Také pomáhá uchovávat autorské knihy. Tento program je určen pro subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy, u kterých však Ministerstvo kultury České republiky neplní funkci zřizovatele, ale které mají v centrální evidenci sbírek muzejní povahy zapsány sbírky oborů, jako například výtvarné umění, architektura, umělecká řemesla, uměleckoprůmyslové práce, fotografie nebo filmy. Z výše zmíněného můžete usoudit, že takové uchovávání děl je velmi důležité jako historicky významný kulturní artefakt a studijní materiál pro další generace.

Podle mého názoru je kontinuita Akvizičního programu naprosto základní a zásadní a každé jeho přerušení je negativním zásahem do této kulturní mozaiky. V roce 2022 tento Akviziční fond vlivem úspor vaší vlády nebyl vypsán. V rozhovoru ze 14. září tohoto roku pro CNN Prima News zmiňujete, že doufáte v opětovné vypsání tohoto programu pro příští rok, tedy pro rok 2024. Vážený pane ministře, soudě podle vašich slov si uvědomujete důležitost kulturního dědictví České republiky a jeho zachování dalším generacím. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Moje otázka je jednoduchá, jestli počítáte s opětovným vypsáním (Předsedající: Čas.), anebo jestli v to jen doufáte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji a jako další vystoupí pan poslanec Stanislav Fridrich, připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne všem. Můj dotaz směřuje na datové schránky, které upravuje zákon č. 300/2008 Sb. Dle zákona mají zřízenu datovou schránku povinně podnikající fyzická osoba, to je OSVČ, a to včetně osob, které mají živnost podle zákona přerušenu, všechny osoby zapsané v živnostenském rejstříku, advokát, statutární auditor, daňový poradce a tak dále, právnická osoba zapsaná v příslušném registru a fyzická osoba - občan nepodnikatel, který si může zřídit datovou schránku na žádost. Problém je, že jedna fyzická osoba může mít zřízeno několik datových schránek povinně podle toho, jak je evidována, například advokát datovou schránku po zápisu do seznamu vedeném ČAK, v případě, že je advokát například tlumočníkem, musí mít datovou schránku po zápisu do seznamu tlumočníků a podobně. Zejména u přerušených živností je datová schránka úplným paradoxem, neboť podnikající fyzická osoba OSVČ nemá při přerušení živnosti v podnikání žádné povinnosti, neplatí sociální, zdravotní pojištění ani daně, nepodává přiznání ani přehledy, a přesto si musí tuto datovou schránku hlídat.

Čili můj dotaz směřuje k tomu, jestli se připravuje alternativa tak, jak je tomu například v bankovnictví, že pod jedním jménem a třeba rodným číslem je možné skloubit datové schránky pro fyzické osoby, právnické osoby, OSVČ, jestli se tohleto připravuje.

A druhý dotaz směřuje k tomu, jak je to s datovým trezorem, jestli ten bude do budoucna zpoplatněn, nebo bude zpřístupněn bez poplatku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně za dodržení času. Opět v souladu s jednacím řádem bude odpovězeno do 30 dnů písemně, pan ministr je řádně omluven.

Přistoupíme k interpelaci pana poslance Kotena, připraví se pan poslanec Babka. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych se vás rád zeptal na několik věcí, co se týká financování sboru policejního.

Ono tady už delší dobu probíhají nějaké odchody, je nám tedy tvrzeno, že je to jakási generační výměna, nicméně jaké mám informace, momentálně máme zhruba 6 nebo 7 tisíc policistů podstav. Ta personální nedostatečnost je samozřejmě ještě umocněna tím, že musí probíhat alespoň namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem vlivem migrace, přibývá také kybernetických útoků, a když se podíváme na to, proč vlastně se ty nábory nedaří, tak například proti Slovensku máme pouze 72 % slovenské mzdy tady pro příslušníky české policie, takže to si myslím, že v této době právě snižovat zabezpečení Ministerstva vnitra a finančních prostředků je krajně nezodpovědné. Já tady dám z Vysočiny jeden případ, kdy například ve Světlé nad Sázavou na tom jejich obvodním oddělení místo 26 příslušníků jich slouží pouze 20, a takto bychom mohli jít po celé republice.

Samozřejmě stejný problém řeší i Vězeňská služba, ale to není ve vaší gesci, to vy nemůžete vyřešit, nicméně musíme si tady na rovinu říci, že bezpečnost v České republice něco stojí, a touto cestou tedy, že bychom se prošetřili k bezpečnější České republice, to opravdu asi s těmito výzvami bezpečnostními, které jsou momentálně i díky teroristickému útoku v Izraeli a demonstracím na podporu Palestiny, to bychom se opravdu k větší bezpečnosti nedobrali. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Samozřejmě na tuto interpelaci bude také odpovězeno písemně do 30 dnů v souladu s jednacím řádem.

S následující interpelací je připraven pan poslanec Ondřej Babka a poté bude následovat s interpelací paní poslankyně Lenka Knechtová. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, svou dnešní interpelací chci připomenout téma vaší velké mediální novely. Domníval jsem se, že každá takto zásadní změna by měla být celospolečensky diskutována, obzvláště pokud tedy mluvíme o novele, kterou už nyní popisujete v médiích jako kousnutí do kyselého jablka. Já mám zcela zásadní problém s absencí veřejné diskuse, diskuse s námi a s absencí jasného a konstantního názoru z vaší strany. Bohužel, v tomto ohledu selháváte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP