(16.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych řekla pouze pár vět, nechci vás zdržovat, budu stručná, protože si myslím, že už jsme tady řekli mnohé. Pravděpodobně stojíme každý v jiných blocích zakleknutí a předpokládám jenom, že chceme všichni dobro pro obyvatele této země, byť zatím si v tom nenacházíme tedy společnou řeč.

Takže prosím pěkně, na mě činí ten zákon dojem, který vidíme někdy u začínajících kolegů ve výzkumu, a to je od výsledku k zadání. A tady bylo zadání uspořit nějaký počet, nějakou sumu, takže podle toho tedy se vytvářely k tomu i zákony, což je ve vědě nepřípustné, byla bych ráda, aby i tady. Ale samozřejmě zvolili jste tuto cestu. A já jenom musím říci, že s ní samozřejmě nesouhlasím. A přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, jejichž odůvodnění je i nahráno v systému. A je to číslo 2169, 2170, 2172 a 2173. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Další s přihlášením je pan poslanec Pražák. Poté paní poslankyně Ivana Mádlová.

 

Poslankyně Ivana Mádlová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych se chtěla přihlásit také ke čtyřem pozměňovacím návrhům, kterými bych chtěla zmírnit dopady rozhodnutí této vlády, to znamená sáhnout a zkrátit zákonnou valorizaci, protože se obávám, že by to mohlo zvýšit míru rizika ohrožení příjmovou chudobou, která opravdu dosahuje kolem 40 % u občanů nad 65 let, u důchodců nad 65 let. A totéž je i energetická chudoba, která je asi u 25 nebo 28 % důchodkyň nad 65 let. Myslím si, že to je velmi závažné. Ty důvody tady zazněly. To, že nevíte, jaká bude inflace, tomu se dá těžko věřit. Určitě jste nepředložili pevná stanoviska, abyste nás přesvědčili, že je nutné toto řešit ve stavu legislativní nouze a tak dále.

Takže já bych teď se přihlásila k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Jsou nahrané v systému včetně odůvodnění. Jedná se o pozměňovací návrh s číslem 2103, kde se mění částka 400 korun na 1 457. Potom se jedná o dokument 2104, kde se částka 400 korun nahrazuje částkou 1 528 korun, pak následuje dokument 2105, kde je částka 1 599 korun, a poslední je 2106, kde je částka 1 670 korun. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Další z přihlášených je pan poslanec Brož. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Brož: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl zde vystoupit, zdůvodnit své čtyři pozměňovací návrhy. Vidíte, že mám připravený poměrně rozsáhlý rozbor, který toto zdůvodňuje. Nicméně vzhledem k tomu, že nedošlo k normální rozpravě, tak já to zestručním a samozřejmě moje pozměňovací návrhy jsou i se zdůvodněním nahrány v systému. A já bych se tady přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny pod číslem 2220, 2221, 2222 a 2223. Děkuji vám za pozornost a věřím, že některý z mých pozměňovacích návrhů podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. A s přednostním právem se přihlásil pan předseda Fiala. Mezitím přečtu ještě omluvu, a to u pana ministra Balaše od 19 hodin z pracovních důvodů a u paní ministryně Langšádlové od 16.15 z pracovních důvodů. A ještě konstatuji, že pan poslanec Major hlasuje s kartou číslo 37. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, i já se hlásím v této rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům. Dovolte, abych jenom řekl pro stenozáznam jejich čísla, je jich pět a jsou to pozměňovací návrhy pod čísly 1977, 1979, 1980, 1981 a 1982. Já jsem přesvědčen, že jsem tyto pozměňovací návrhy už odůvodnil v obecné rozpravě, která proběhla, a že je tedy už nemusím zdůvodňovat teď v tomto druhém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. A poprosím přihlášenou Lenku Dražilovou. Paní poslankyně.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji, pěkné odpoledne. Kolegyně, kolegové také já jsem toho měla hodně na srdci, ale čas nám kvapí. Takže jediné, co řeknu, takže valorizační mechanismus byl připraven pro to, aby nedocházelo k propadu životní úrovně důchodců, když nastane inflace. Tento příslib je dlouhodobý a vždycky, vždycky se dodržoval, teď má být porušen.

Dovolte mi, abych se přihlásila ke svým osmi pozměňovacím návrhům, které jsem podala. Ve všech navrhuji zvýšení pevné částky valorizace, o kterou mají být důchody valorizovány. Jsou nahrány v systému včetně odůvodnění a jedná se o pozměňovací návrhy číslo 2275, 2276, 2277, 2278, 2326, 2327, 2329 a 2330. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Věra Adámková. Ne, tak to tam zřejmě skočilo ještě jednou. Tak poté pan poslanec Patrik Nacher. Řečník je nepřítomen, tak ho dáváme do pořadí. Dále pan poslanec Radovan Vích.

 

Poslanec Radovan Vích: Tak děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění projednávaný ve stavu legislativní nouze, kterým se ex post, tedy retroaktivně, se zpětnou účinností, mění podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů, je kromě zjevné kolize s ústavními principy hrubě asociální. Finančně poškozuje všechny příjemce důchodů s měsíčními penzemi nad 8 000 korun, průměrného důchodce pak o 1 010 korun měsíčně. To je zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů naprosto neúnosné a sociálně-ekonomicky likvidační opatření.

Dle platného a určeného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodů o 11,5 %. Prakticky celý minulý rok jsme vládě připomínali, že když se zvýší ceny energií a vláda to nebude dostatečně řešit, zvýší se ceny zboží, hlavně potravin, ale i služeb. A to se přesně stalo. Navíc to nebyl žádný rychlý skok, ale plynulý nárůst. Proto je nehorázné, že předkladatel uvádí v důvodové zprávě, že navrhovaná změna zákona reaguje na nečekaně rychlý cenový vývoj ve druhém pololetí roku 2022 a zejména v lednu 2023. Ptám se - jak nečekaný? Vláda to věděla, odborníci bili na poplach a SPD na to mnohokrát upozorňovala. Takže není to žádná nečekaná záležitost, dalo se to očekávat a vláda zaspala.

Teď vláda tedy svou neschopnost hasí na úkor seniorů pobírajících důchod a snaží se jim sebrat značnou část navýšení mimořádnou valorizací, na kterou mají nárok. A jako obvykle to dělá na poslední chvíli, a ještě nám neumožnila ani vyjádřit se v rámci obecné rozpravy. Je to zcela asociální návrh a nehodlám ho v žádném případě podpořit. Proto jsem připravil sérii pozměňovacích návrhů vložených do sněmovního systému. Tyto návrhy nabízejí řešení, jak se tomuto zkrácení valorizace vyhnout, a liší se částkami pevné části, o kterou se z zvyšuje procentní výměra důchodů.

Poslanecká sněmovna si tedy svým hlasováním může vybrat, který návrh se jí zalíbí víc, jestli ten zvyšující pevnou částku o 1 425, 1 450, 1 470, 5 500 (1 500?) nebo 1 525 korun. Tyto pozměňovací návrhy nenarušují vládní návrh, jen ho v tomto parametru upravují, aby naši senioři nebyli poškozeni, respektive byli poškozeni co nejméně. Samozřejmě pořád by bylo lepší nic na současné úpravě neměnit a návrh zákona prostě shodit ze stolu. Ale pokud by se měnil, tak žádám vás, abyste využili toho pozitivního z tohoto návrhu zákona, tedy zachování prvku zásluhovosti, a zároveň pomoci nízkopříjmovým důchodcům. Obecně ale považuji celý postup vlády v tomto případě za velmi alarmující a neférový a doufám, že se tedy tato situace nebude opakovat.

A tímto se tedy hlásím k těmto pozměňovacím návrhům, a sice 2049, 2050, 2051, 2052 a 2053. Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP