Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Palas

Schůze: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42

2. schůze (16. - 18. 7. 2002)

19. Ústní interpelace
části č. 25-26 (18. 7. 2002)

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

část č. 85 (8. 8. 2002)

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

3. Vládní návrh zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání
část č. 20 (12. 9. 2002)

4. Návrh na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 42/
části č. 22-23 (12. 9. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

10. Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
část č. 39 (9. 10. 2002)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
část č. 40 (9. 10. 2002)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - prvé čtení
část č. 43 (9. 10. 2002)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
část č. 44 (9. 10. 2002)

56. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 /sněmovní tisk 2/
část č. 130, část č. 135 (11. 10. 2002)

57. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 4/
část č. 138 (11. 10. 2002)

76. Ústní interpelace
část č. 253 (17. 10. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

32. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení
část č. 94 (29. 11. 2002)

33. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení
část č. 95 (29. 11. 2002)

66. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 56/
část č. 122, část č. 125 (3. 12. 2002)

67. Návrh změn Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 77/
část č. 148 (4. 12. 2002)

93. Informace ministra zahraničních věcí o stavu jednání o vstupu České republiky do Evropské Unie před summitem v Kodani
část č. 233 (11. 12. 2002)

94. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2003, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 140/
části č. 324-325 (18. 12. 2002)

95. Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie
část č. 303 (18. 12. 2002)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 28/4/ - vrácený Senátem
část č. 8 (18. 2. 2003)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení
část č. 40 (19. 2. 2003)

14. Vládní návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení
část č. 41 (19. 2. 2003)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb. /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení
část č. 41, část č. 44 (19. 2. 2003)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení
část č. 47 (19. 2. 2003)

17. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ - druhé čtení
část č. 48 (19. 2. 2003)

42. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 149 (21. 2. 2003)

44. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 148/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 158 (25. 2. 2003)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení
část č. 220 (26. 2. 2003)

96. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
část č. 331 (5. 3. 2003)

133. Informace vlády o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství /sněmovní tisk 223/
části č. 307-308, části č. 314-315 (5. 3. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

část č. 5 (8. 4. 2003)

100. Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/4/ - vrácený Senátem
část č. 261 (18. 4. 2003)

101. Návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/3/ - vrácený Senátem
část č. 262 (18. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

8. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - druhé čtení
část č. 25 (13. 5. 2003)

50. Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybníkářství) /sněmovní tisk 312/ - prvé čtení
část č. 180 (20. 5. 2003)

58. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení
část č. 196 (21. 5. 2003)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001 /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení
část č. 204 (21. 5. 2003)

18. schůze (24. 6. - 8. 7. 2003)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. /sněmovní tisk 236/ - druhé čtení
část č. 70 (25. 6. 2003)

24. Návrh poslanců Miloslava Kučery a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení
části č. 35-36 (25. 6. 2003)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení
část č. 133 (27. 6. 2003)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení
části č. 90-91 (26. 6. 2003)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
část č. 91 (26. 6. 2003)

41. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
část č. 294 (8. 7. 2003)

59. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001 /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
část č. 154 (27. 6. 2003)

106. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 315/
část č. 226 (2. 7. 2003)

117. Ústní interpelace
část č. 274 (3. 7. 2003)

20. schůze (23. - 26. 9. 2003)

43. Návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 425/
část č. 145 (26. 9. 2003)

46. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (24. 9. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - druhé čtení
část č. 180, část č. 182 (22. 10. 2003)

30. Vládní návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/ - druhé čtení
část č. 293, část č. 295 (24. 10. 2003)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - druhé čtení
část č. 226 (22. 10. 2003)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - druhé čtení
části č. 152-153 (21. 10. 2003)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
část č. 163 (21. 10. 2003)

147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
části č. 290-291 (24. 10. 2003)

172. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2002 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 380/
část č. 402 (30. 10. 2003)

187. Ústní interpelace
část č. 111 (16. 10. 2003), části č. 268-269 (23. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení
část č. 66 (26. 11. 2003)

40. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení
část č. 240 (4. 12. 2003)

49. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení
část č. 101, části č. 103-104 (27. 11. 2003)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení
část č. 473 (17. 12. 2003)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
část č. 474 (17. 12. 2003)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - prvé čtení
část č. 474 (17. 12. 2003)

85. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 514 (18. 12. 2003)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení
část č. 515 (18. 12. 2003)

87. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 516 (18. 12. 2003)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení
část č. 516 (18. 12. 2003)

132. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2004, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 490/
části č. 331-332 (11. 12. 2003)

26. schůze (14. 1. 2004)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/3/ - vrácený Senátem
část č. 8 (14. 1. 2004)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/3/ - vrácený Senátem
část č. 11 (14. 1. 2004)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 20, část č. 23 (10. 2. 2004)

5. Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/3/ - vrácený Senátem
část č. 27 (10. 2. 2004)

135. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 331 (25. 2. 2004)

168. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 558/
část č. 481 (23. 3. 2004)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 244 (19. 2. 2004)

171. Ústní interpelace
část č. 108, část č. 110 (12. 2. 2004), části č. 275-278 (19. 2. 2004)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení
část č. 6 (24. 3. 2004)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení
část č. 7 (24. 3. 2004)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení
část č. 8 (24. 3. 2004)

4. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 12 (24. 3. 2004)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení
část č. 15 (24. 3. 2004)

6. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení
části č. 17-18 (24. 3. 2004)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení
část č. 62 (25. 3. 2004)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení
část č. 194, část č. 198 (31. 3. 2004)

46. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení
část č. 215 (31. 3. 2004)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 123 (26. 3. 2004)

120. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2002 /sněmovní tisk 427/
část č. 349, část č. 353 (7. 4. 2004)

150. Ústní interpelace
části č. 99-100 (25. 3. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 32 (5. 5. 2004)

35. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy /sněmovní tisk 626/ - prvé čtení
část č. 61 (5. 5. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

96. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - třetí čtení
část č. 323 (30. 6. 2004)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/ - třetí čtení
část č. 310 (30. 6. 2004)

35. schůze (21. - 24. 9. 2004)

25. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy /sněmovní tisk 626/ - druhé čtení
části č. 86-87 (22. 9. 2004)

41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - zamítnutý Senátem
část č. 141 (24. 9. 2004)

48. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 642/3/ - vrácený Senátem
část č. 146 (24. 9. 2004)

85. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 132, části č. 134-135 (23. 9. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

7. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení
část č. 43 (2. 11. 2004)

39. schůze (14. - 17. 12. 2004)

51. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 774/ - třetí čtení
část č. 65 (15. 12. 2004)

98. Ústní interpelace
část č. 128 (16. 12. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

118. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 723/
část č. 119 (10. 2. 2005)

119. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003 /sněmovní tisk 771/
část č. 120 (10. 2. 2005)

120. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2005 /sněmovní tisk 860/
část č. 163 (11. 2. 2005)

140. Ústní interpelace
část č. 115 (10. 2. 2005), části č. 262-263 (17. 2. 2005)

42. schůze (22. 3. - 1. 4. 2005)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/ - prvé čtení
část č. 23 (22. 3. 2005)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - prvé čtení
části č. 46-47 (23. 3. 2005)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - prvé čtení
část č. 47 (23. 3. 2005)

61. Ústní interpelace
část č. 112 (24. 3. 2005)


Přihlásit/registrovat se do ISP