Sněmovní tisk 553
Novela z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslava Vostrá, Pavel Kováčik, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: Vostrá Miloslava a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 23. 12. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2003. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 1. 2004 jako tisk 553/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1016).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2004 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 553/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 553/2, který byl rozeslán 23. 6. 2004 v 15:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 1280).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 11. 2004 poslancům jako tisk 553/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 11. 2004 poslancům jako tisk 553/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 28).Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstvo, vlastnický podíl, vlastnictví, závazková odpovědnost, zemědělské družstvo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)