Sněmovní tisk 774
Vl. n. zák. o státním rozpočtu ČR na rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 774/0 dne 30. 9. 2004.
  Dodatky doručeny sněmovně 22. 9. 2004.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 30. 9. 2004 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 44). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Miroslav Kalousek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 774/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 13., 15. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1316).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 774/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 774/3, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1418).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal 22. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 230 pod číslem 675/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)