Sněmovní tisk 375
Návrh zákona o nájmu zemědělské půdy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ludmila Brynychová, Ladislav Skopal, Josef Mandík, Petr Zgarba, Miloslava Vostrá, Josef Šenfeld) předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Brynychová Ludmila a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 375/0 dne 27. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 375/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 797).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 375/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 375/3, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 30, usnesení č. 1456).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: pacht, pachtovní smlouva, pronájem nemovitosti, systém vlastnictví půdy, zemědělská nemovitost, zemědělská půdaISP (příhlásit)