Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Ruml

Schůze: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 5 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 2, části č. 4-5 (27. 1. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (27. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN
část č. 4 (23. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
část č. 16 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 22, části č. 29-30 (20. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 13 (8. 7. 1993)

Bod č. 32
část č. 34 (9. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 22 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495
část č. 4 (12. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 5 (12. 10. 1993), část č. 11 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 3 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 25
části č. 45-46 (8. 12. 1993)

Bod č. 30
část č. 50 (8. 12. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 21, části č. 26-27 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 13
část č. 5, část č. 7 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 22, část č. 29 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 30, část č. 33 (3. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410
část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 4 (7. 7. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (7. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 19 (29. 9. 1994)

Bod č. 31
část č. 23 (29. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 19
části č. 24-25 (8. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 43 (13. 12. 1994)

Bod č. 44
část č. 63 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 26 (9. 2. 1995)

Bod č. 34
část č. 27 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (15. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405
část č. 3 (23. 5. 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, podle sněmovního tisku 1588
část č. 4 (23. 5. 1995)

Bod č. 24
části č. 13-14 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XXVIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1735
část č. 49 (28. 6. 1995)

XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615
část č. 50 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 30 (28. 9. 1995)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841.
část č. 9 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 23-25 (2. 11. 1995)

Bod č. 5
část č. 29 (3. 11. 1995)

Bod č. 10
části č. 18-19 (2. 11. 1995)

XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996", podle sněmovního tisku 1889
část č. 27 (2. 11. 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - prvé čtení
část č. 27 (2. 11. 1995)

XXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - prvé čtení
část č. 27 (2. 11. 1995)

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 34 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 25, část č. 27 (7. 12. 1995)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení
část č. 42 (13. 12. 1995)

XXXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - druhé čtení
část č. 43 (13. 12. 1995)

XXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - druhé čtení
část č. 43 (13. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996), část č. 23 (8. 2. 1996), část č. 47 (14. 2. 1996), části č. 64-65 (15. 2. 1996)

XI. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti (sněmovní tisk 2027) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XII. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2028) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 2042) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. (sněmovní tisk 2056) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
části č. 45-46 (14. 2. 1996)

LXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996 (sněmovní tisk 2049) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 28 (14. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
části č. 16-17 (13. 3. 1996)

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

Bod č. 40
část č. 22, část č. 25 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
části č. 1-2 (23. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení
část č. 17 (25. 4. 1996)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XXI. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - třetí čtení
část č. 13 (24. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 21-23 (25. 4. 1996)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1991 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - třetí čtení
části č. 26-27 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP