Stenografický zápis 53. schůze, 16. května 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda


164. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Břetislav Petr
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Břetislav Petr
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Martin Vacek
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Vacek
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Vacek
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Vacek
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Jana Fischerová


154. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013 /sněmovní tisk 982/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jiří Šulc


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Rom Kostřica
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Rom Kostřica


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Renáta Witoszová


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003) /sněmovní tisk 787/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Lenka Andrýsová


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001) /sněmovní tisk 890/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Jan Florián
Poslanec Viktor Paggio


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012 /sněmovní tisk 869/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Robin Böhnisch


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé /sněmovní tisk 871/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec František Novosad


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /sněmovní tisk 878/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Drobil
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec František Novosad


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 898/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Florián


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Břetislav Petr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/4/ - vrácený Senátem

Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Antonín Seďa
Senátorka Božena Sekaninová
Senátor Miloš Vystrčil


42. Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Pavel Bém
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 981/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslankyně Dana Filipi
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


165. Ústní interpelace

Poslanec Adam Rykala
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Dana Váhalová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec František Novosad
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Petrů
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Babor
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Babor
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Pavel Bém
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Bém
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Petr Zgarba
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Zgarba
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Adam Rykala
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec František Novosad
Poslanec Petr Skokan
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Petr Skokan
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Adam Rykala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP