(16.20 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Zastupitelské úřady v hodnotných budovách ve svém vlastnictví má v Praze řada států, například Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Itálie, Rakousko. Spolková republika Německo je jeden z nejdůležitějších partnerů České republiky a je vlastně s tou výjimkou, že není majitelem budovy, ve které sídlí. Chtěl bych důsledně poznamenat, že ostatní paláce pražské, které patří zastupitelském úřadu, jsou ve velmi dobrém stavu udržovány, lépe než budovy, které jsou majetkem českého státu, poněvadž jsou také výkladní skříní dotyčných států, které do toho značné prostředky investují.

Spolková republika nám nabídla pozemek, který se nachází ve středu Berlína v diplomatické čtvrti v blízkosti místa, kde stávala budova velvyslanectví tehdejšího Československa. Na zakoupeném pozemku bude vystavěno nové sídlo zastupitelského úřadu České republiky odpovídající po všech stránkách současným potřebám.

Je zájmem obou stran dosáhnout nejen odpovídajícího řešení existujících problémů, ale také symbolicky demonstrovat vynikající úroveň vzájemných vztahů obou sousedních zemí a přispět k jejich dalšímu posílení.

Ministerstvo zahraničních věcí uskutečnilo výběrové řízení na vypracování znaleckého posudku o ceně Lobkovického paláce. Byly vypracovány dva nezávislé posudky. Ministerstvo zahraničních věcí nechalo vypracovat i specializovaný posudek týkající se zohlednění jeho současného stavu, a to zejména uměleckých děl, jehož výsledky byly zahrnuty do výše uvedených cenových posudků. Celý postup probíhá a bude probíhat v souladu se zákonem o majetku České republiky a jejímu vystupování v právních vztazích. Finální smlouvy budou předloženy vládě České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane poslanče, máte prostor pro doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Babor: Při vší úctě, pane ministře, vy jste odpovídal, a já chápu, že musíte řešit vaše zastupitelství v Berlíně, že se musíte domluvit se Spolkovou republikou Německo, ale úplně jste mě nepřesvědčil, že ta cena, na které jste se dohodli, odpovídá opravdu ceně, kterou tento palác Lobkovický, pro nás daleko historičtější než pro tu německou vládu, je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Máme tedy opravdu... Vždyť jsme si vyžádali dva posudky a z toho vycházíme. Odhadnout cenu takové nemovitosti je poněkud obtížný úkol, neboť zájemců je zatraceně málo, poněvadž udržovat barokní palác, věřte mi, v tom mám jistou zkušenost, je velmi nákladná záležitost. Hlavně když je ještě památkově chráněný, tudíž tam nemůžete dělat větší přestavby a tak dále. Takže je sice krásná budova, je v tom hezký park, ale jak říkám, je to památkově chráněné, je to těžko využitelné, takže řekněme, tolik zájemců o podobné budovy na světě není.

Částky, které byly částečně v médiích jmenované, jsou čistá fantaz, nikoliv na základě věcných odhadů, a my jsme se snažili opravdu dosáhnout - my jsme se obrátili na osvědčené firmy na odhad realit. Více nemůžu říci, než že jsme vycházeli z toho, co nám bylo vypracováno těmi institucemi.

(Řečník odchází a opět se vrací k pultu.) Ale jak říkám, památky v jejich ceně jsou vždycky přeceněny, protože lidi vidí krásu objektu, ale nikdy se nezajímají údržbou a náklady, které taková budova vyžaduje.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Pavel Bém, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Bém: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Interpelace považuji, dámy a pánové, za jednu z největších marností v naší poslanecké práci, přesto tedy i já se dnes snížím k tomu, že se jí účastním, a ten důvod pro to je prostý.

Při posledním jednání Poslanecké sněmovny jsem se obrátil na pana ministra s několika otázkami, které se týkaly léčebného využití konopí. Jak si asi pamatujete, tak jsme schválili zákon č. 50/2013 Sb., v letošním roce, který umožňuje léčebné využití konopí pro pacienty s poměrně širokým spektrem nejrůznějších zdravotních problémů.

Jsem rád, že při této marnosti jsou zde přítomni kolegové z místního sdružení ODS Střekov - Ústí nad Labem, takže vás tímto zdravím, ale v každém případě se teď obracím zpátky na vás, pane ministře, a dovolte, abych vyjádřil nespokojenost s obsahem vaší odpovědi na moji interpelaci. Nicméně jedno pozitivní na tom je, a to totiž, že jsem pochopil, z čeho vlastně vychází věcně a formálně zcela chybný náhled vašeho resortu na problematiku léčby netechnickým nebo léčebným konopím a proč z vašeho resortu přicházejí návrhy podzákonných norem, které ve skutečnosti znamenají jakousi - když už nemáme legislativní prohibici dnes po schválení příslušného zákona, tak vytváření prohibice administrativní.

Musím trvat na tom, že Ministerstvo zdravotnictví ve všech svých vývodech a interpretacích a zdůvodněních obou podzákonných norem, za které tedy vy nesete jako ministr zodpovědnost, tak se mýlí. A mýlí se poměrně dramaticky. Považuji selhání vašeho resortu v procesu zpřístupnění léčby konopím pro indikované pacienty, které je obsahem zákona č. 50/200/2013 Sb., za jako zřetelné a ve skutečnosti jasné - jasnou snahu omezit, zasáhnout do vůle Poslanecké sněmovny - (Předsedající: Čas, pane poslanče.)

A dovolte, abych v tomto kontextu položil otázky: Proč dosud není registr pro léčivé přípravky s omezením podle § 81a? Dokážete uvést závazný termín, v němž bude registr spuštěn? Jaké vyvodíte z dosavadního nespuštění registru personální, osobní důsledky? Považujete jako ministr či jako lékař s vědeckou hodností docenta ve věku extrémně rychlého rozvoje vědy - (Předsedající opět důsledně upozorňuje poslance Béma na čas ten odpovídá že ano.) - nejnovější studie z roku 2005 za legitimní, či nelegitimní? A na závěr, pane místopředsedo: Podnikne vámi řízený resort v této věci nápravu a pořídí vlastní nejlépe oponovanou metaanalýzu zahrnující všechny relevantní dosavadní studie, aby mohl tedy ty vědecké argumenty, které stojí na druhé straně, tak aby je mohl vyvrátit?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak, pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych tedy poděkoval za otázky pana poslance Béma, ona jich byla taková kulometná palba, takže já jsem možná některé vynechal, tak když tak doplním potom v odpovědi další.

Já bych se v první řadě rád ohradil proti tomu, že my tu záležitost bojkotujeme. Já jsem bytostný demokrat, a jestliže prohraji v nějakém svém názoru, tak respektuji to rozhodnutí, které je, a my se snažíme respektovat tedy to rozhodnutí, že konopí má býti předepisováno, je pro léčebné účely, a zařizujeme pro to věci.

Technikálie jsou takové, že samozřejmě na předepisování elektronickou formou je potřeba mít zřízený registr. Zákon byl schválen letos, začal platit 1. 4. a již předtím, než začal platit, se registr začal připravovat. Ale udělat registr není tak úplně jednoduché. My zpracováváme prováděcí předpis a nastavení stávajícího systému retroskripce tak, aby byl schopen naplnit to, co novela zákona požaduje, to znamená zřídit subregistr v nějakém větším registru, pravděpodobně, léčivých přípravků s omezením a jeho napojení na centrální úložiště elektronických receptů, které bude tím větším registrem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP