(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dále vystoupí pan poslanec Václav Votava, připraví se pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane nepřítomný premiére, je zřejmé podle nezájmu občanů vstoupit do druhého pilíře penzijního systému, že penzijní reforma prosazená vaší vládou skončí fiaskem. Za první čtyři měsíce fungování druhého pilíře získalo šest fondů necelých 32 tisíc podpisů smluv. Přitom fondy předpokládaly, že v polovině roku budou mít více jak 500 tisíc klientů. Při předkládání zákona o důchodovém pojištění vláda dokonce předpokládala, že do systému vstoupí až 60 % občanů. Je to chiméra, je to, jak vidno, pane premiére, pouze vaše zbožné přání. A na to také vzhledem k nevýhodnosti takového spoření pro většinu obyvatel sociální demokracie vždy upozorňovala. Je zřejmé, že nezájem občanů nezvrátí ani Viki Cabadaj a jakýsi úředník s kanystrem ve vládním reklamním spotu, který zaplatí všichni daňoví poplatníci - údajně 20 milionů korun. 20 milionů korun z kapes daňových poplatníků, z nichž většina ani nestojí o to, aby vstoupili do tohoto druhého pilíře. Dvacet milionů korun možná pro byznys penzijních fondů.

Pane premiére, připomínám i situaci okolo sKarty. Drtivá většina o to nestojí, drtivá většina to ani nechce. A tak jako u sKarty obrovské finanční prostředky spojené se zaváděním nakonec skončí kde? Skončí takříkajíc v kanálu. Pane premiére, není načase takovou reformu zavádění druhého pilíře pro nezájem odpískat? A prosím, odpusťte si argumentaci, vaši obehranou písničku, že nezájem způsobila sociální demokracie. Já myslím, že lidé nejsou hloupí a umějí si spočítat, co je pro ně výhodné a co pro ně výhodné není. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále vystoupí pan místopředseda Zaorálek a připraví se paní poslankyně Váhalová. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, na tři věci, ve kterých plyne čas a nelze čekat měsíc na další interpelace.

Ta první - já bych se vás chtěl zeptat na to, že Unie vývozců a dovozců lihovin reagovala na situaci, která tady je rok po té tragické sérii úmrtí spojených s metylalkoholem. A ta Unie ve svém prohlášení říká, že nefungují legislativní normy v této oblasti, nedošlo k žádným zásadním změnám, a dokonce varuje před tím, že ta situace je taková, že se můžeme dožít toho, že se bude opakovat to, co se odehrávalo před rokem. Ptám se vás tedy, jak na to budete reagovat.

Druhá věc, na kterou se chci zeptat, se týká velvyslanců. To je podobně urgentní věc. Rád bych se vás zeptal, jestli tedy trpíte stav a budete dál trpět stav, že se vlastně zastavily obměny, výměny velvyslanců. Myslím si, že to je záležitost nejenom ministra, ale celé vlády, protože to v něčem ochromuje, paralyzuje činnost diplomatického sboru, který pracuje pro celou vládu. Ptám se vás, jestli tedy se máme spokojit s tím, že do konce volebního období se v téhle věci už nic nestane, a jestli i pro vás je to hotová, samozřejmá věc.

A třetí věc, na kterou bych se chtěl zeptat, se týká toho, že vaše vláda nominovala pana ministra Mlsnu do Evropského soudního dvora a ukázalo se, že jste v této nominaci jednak nevzali v úvahu podmínky, které musíte respektovat, a navíc nominovali jste někoho, kdo vlastně k této funkci ani nemá odpovídající kvalifikaci a za sebou odpovídající zkušenosti. Takže se ptám, jakou vyvodíte odpovědnost z toho, co se odehrálo, protože jste podle mě poškodili jméno České republiky, a jak s tou situací budete dále zacházet. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Váhalová, připraví se pan poslanec Tancoš. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes ještě jednou, dobrý den, vážené kolegyně, kolegové.

Pane nepřítomný premiére, 14. května 2013 jste se zúčastnil setkání českých zemědělců organizovaného Agrární komorou. Zde jste opětovně přislíbil, že vaše vláda je připravena více podpořit zemědělce. Chtěla bych se zeptat, jak to hodláte konkrétně uskutečnit? Jak vy jako předseda vlády budete usilovat o větší podporu českých zemědělců. Zatím se čeští zemědělci dočkali vždy pouze vzletných frází o rozvoji venkova, který se ve skutečnosti nerozvíjí. Naopak, dochází ke snižování jeho rozměru i produkce. Stále máme v České republice hlubokou nerovnováhu mezi rostlinnou a živočišnou produkcí a jsme svědky obrovských a zbytečných dovozů potravin mnohdy různých kvalit. Mám dojem, že ve skutečnosti nedoceňujete význam českého zemědělství, což je vidět na jeho podfinancování, které přináší ztrátu konkurenceschopnosti, snižuje zaměstnanost a zvyšuje potravinovou závislost. Pokud byste to totiž skutečně myslel s českým zemědělstvím tak, jak jste prezentoval na tomto fóru a na jiných, nemohl byste prosadit na půdě Evropské unie převedení tolik potřebných finančních prostředků z druhého pilíře Programu rozvoje venkova do kohezního fondu. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Tancoš, připraví se opět pan poslanec Václav Votava. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane nepřítomný premiére, oslovuji vás se záležitostí, kdy jsem vás nějakým způsobem interpeloval při projednávání zákona - nebo novely horního zákona, a to ve věci nezaměstnanosti na Mostecku, respektive novou vyhláškou horního zákona a následným eventuálním neprolomením limitů, kdy poukazuji na to, že už v dnešní dobře nezaměstnanost na Mostecku se zvyšuje procentuálně o 3 až 5 %, a v závislosti právě na tyto okamžiky, které jsou v tuto chvíli nastraženy na občany, kdy naše těžební společnosti, které nedostávají možnost nějakým způsobem zaměstnávat lidi, propouštějí. Propouštějí ve stovkách vlastně zaměstnanců a v tu chvíli potřebujeme, pane premiére, aby se tato záležitost nějakým způsobem vyřešila.

Žádám vás o schůzku s představiteli města Mostu a regionu k otázce nezaměstnanosti. Děkuji. (Ojedinělý potlesk z řad ČSSD).

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Poprosím dále pana poslance Václava Votavu, připraví se pan poslanec Ladislav Velebný. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane nepřítomný premiére, musím říci, že je pro mě vrcholně trapné, abych k vám hovořil do zdi při vaší nepřítomnosti. Domnívám se, že ústní interpelace jsou od toho, aby poslanec kladl otázku, ale také bezprostředně na ni dostal od vás odpověď. Ne abych dostal odpověď po třiceti dnech, v nejlepším případě, kterou vám vypracuje nějaký úředník, a vy tam, s prominutím, načmáráte podpis. Od toho určitě ústní interpelace nejsou. Ústní interpelace na premiéra také většinou přenáší Česká televize a já si myslím, že i občan má právo znát vaši bezprostřední odpověď, vaši bezprostřední reakci na otázky a na problémy, které k vám vznáší jednotlivý poslanec. Není to tedy jenom, ta vaše nepřítomnost, pohrdání poslanci, pohrdání Poslaneckou sněmovnou, ale je to i pohrdání občany České republiky. Prosím vás, vezměte to na vědomí. (Potlesk poslanců ČSSD).

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak, přecházíme nyní k panu poslanci Ladislavu Velebném, připraví se pan poslanec Adam Rykala. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji opět za slovo. Vážený nepřítomný pane předsedo vlády, obracím se na vás ve věci návrhu novely zákona o myslivosti, protože jste veřejně deklaroval, že současný stav myslivosti vyžaduje novelu zákona o myslivosti, která by mohla být nápomocna napravit nevyvážené postavení vlastníků honebních pozemků, nájemců honebních pozemků a uživatelů honiteb. Skutečnost návrhu však je úplně jiná.

Proto se vás ptám: Nebyla to jen pouhá záminka k otevření zákona o myslivosti, aby se mohly řešit úplně jiné věci, jako například likvidace mysliveckých stráží, likvidace systému mysliveckého plánování, neodborný zásah do systému přičleňování?***
Přihlásit/registrovat se do ISP