Sněmovní tisk 1002
Novela z. - autorský zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministryně kultury.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Právo autorské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální produkce, autorské právo, dokument, duševní vlastnictví, literární a umělecké vlastnictví, literát, publikace, soukromé právo, umělecká profese, umělecké dílo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)