Sněmovní tisk 993
Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 993/0 dne 23. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1669).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 993/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 6. 2013 na 54. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1711).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 7. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 12. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53 pod číslem 98/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, mezinárodní úmluva, povzbuzující prostředek, sociální problém, sport, tělesná výchovaISP (příhlásit)