Sněmovní tisk 877
Doh.mezi ČR a vl.Kajmanských os. o výměně inf.v daň.zálež.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 13. 12. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 2012 (usnesení č. 334). Určil zpravodaje: Ing. Václav Kubata a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1486).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 877/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 877/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1676).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 11. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 48 pod číslem 90/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, Kajmanské ostrovy, výměna informacíISP (příhlásit)