(12.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Pavla Béma.

 

Poslanec Pavel Bém: Hezké odpoledne, paní předsedající. Nás drogařů tady v Poslanecké sněmovně moc není, tím mám na mysli odborníků na drogy. Já jsem slíbil svým kolegům, že budu krátký, tak si dovolím touto cestou, pane ministře prostřednictvím paní předsedající, vám poděkovat a pochválit vás, mohu-li, jako odborník za to, že jste to udělal. Ten zákon je potřebný, je správný. V dubnu nebo tuším v květnu 2011 jsme tady půl roku řešili zařazení 33 nových syntetických drog na seznam tohoto zákona, nebo přílohy tohoto zákona, prostě kde se objevily na severu Moravy tzv. Amsterdam shopy. Čili toto je správná cesta, krok správným směrem. Moc vám za to děkuji. Naopak neděkuji vám za to, že bráníte rozumné cestě využití léčebného konopí.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bémovi a ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Ještě myslím, že musím připomenout někomu, buďto paní zpravodajce, nebo panu ministrovi návrh na zkrácení lhůty, zda někdo... Pan ministr Leoš Heger. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Já si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě je nějaká přihláška do obecné rozpravy? Není. Končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 203. Kdo je pro návrh přikázání výboru zdravotnickému? Proti?

V hlasování číslo 203 přítomno 129, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 204. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty? Proti návrhu?

V hlasování číslo 204 přítomno 129, pro 88, proti nikdo.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím projednávání bodu 42, sněmovního tisku 980 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 981/ - prvé čtení

Z pověření vlády také tento návrh uvede ministr zdravotnictví Leoš Heger. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si to úvodní slovo dovolím zkrátit, protože řada věcí, které u předchozího bodu zazněly, by mohla být zopakována tady. Tedy jenom stručně. V tomto případě se jedná o návrh novely zákona o návykových látkách a ta novela má dva hlavní body. Jeden, že se z něj vyjímají prekursory drog, o kterých jsme mluvili doposud, a druhý podstatný bod je, že se seznam návykových látek přenáší zmocněním na vládu vydat takovýto seznam, což bude znamenat, že reakce na nové drogy na trhu, zejména ty chemické, bude podstatně pružnější.

Já myslím, takhle že to stačí, a v obecné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Krákoru. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já to také nebudu prodlužovat. Mohl bych tady mluvit půl hodiny, mám to připraveno na dlouho, ale chtěl bych říct, že tento zákon upravuje třeba bezúhonnost, obchod, odpovědné osoby, pěstování konopí, koky a máku setého, kontroluje vývoz a dovoz nebo dává tam návrh, pregnantně udává, kdo se dopouští správního deliktu, a pokuty, určuje, kdy dojde k propadnutí věci a zabrání věci.

Účinnost tohoto zákona je navržena od 1. 1. 2014.

A čeho chceme, aby zákon vlastně dosáhl, anebo proč ho přijímáme? Jak již řekl pan ministr, je to novela zákona. Zákon přesně zařazuje omamné a psychotropní látky do seznamu podle jednotné úmluvy o omamných látkách a úmluvy o psychotropních látkách. Za druhé, je to implementační zákon EU. Za třetí je přesně v souladu s úmluvami Organizace spojených národů.

Já doporučuji propustit tento zákon do dalšího čtení. Nevím, jestli pan ministr uváděl zkrácení lhůty. Doporučuji též zkrácení lhůty na 30 dnů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášen je pan poslanec Jiří Skalický. Prosím.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, zásadní věc v novele tohoto zákona je to, že se seznam návykových látek, konkrétně syntetických drog, vyjímá ze zákona a umožní vlastně pružné doplňování, a reaguje tak vlastně na situaci před dvěma lety, kdy jsme tady pracně zařazovali ve formě zákona 33 nových syntetických drog a mezitím se jich dalších x objevilo na trhu. To je klíčový moment, který považuji za naprosto zásadní, a zcela jednoznačně podporuji a i doporučuji, aby tato v podstatě technická záležitost byla řešena zkrácením lhůty a projednána co nejdříve. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Leoš Heger. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já si dovolím navrhnout, jak jsem avizoval a pan zpravodaj také, zkrácení lhůty na čtení ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se ještě na další přihlášky do obecné rozpravy. Nejsou žádné, končím obecnou rozpravu.

 

Budeme nejprve rozhodovat o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh na přikázání? Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 205. Kdo je pro přikázat tento návrh výboru pro zdravotnictví? Proti?

V hlasování číslo 205 přítomno 129, pro 97, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Zahajuji hlasování číslo 206. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty? Proti?

V hlasování číslo 206 přítomno 129, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dní. Končím projednávání bodu 43, sněmovního tisku 981 v prvém čtení. Děkuji jak panu ministrovi, tak též panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP