Stenografický zápis 53. schůze, 17. května 2013


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Vlasta Bohdalová


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake


134. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Josef Šenfeld
Místopředseda PSP Jiří Oliva


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí /sněmovní tisk 779/ - třetí čtení

Poslanec Josef Šenfeld


144. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Michal Babák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Rudolf Chlad


80. Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Papež


81. Návrh poslanců Jana Bureše, Pavla Staňka, Jiřího Pospíšila a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

Poslanec Jan Bureš
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Miroslav Jeník
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Doktor


145. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslankyně Jana Suchá


85. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Milada Halíková


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslankyně Dana Filipi
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake


34. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Schůze skončila ve 13.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP