(16.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Na druhou stranu musím konstatovat, že opravdu nemáme v úmyslu úhradovou vyhlášku nějak napravovat. To by muselo dojít k zázračnému obratu hospodaření a velmi razantnímu navyšování výběru zdravotního pojištění, což se zatím nejeví. Zatím jsme v mezích predikcí Ministerstva financí i našeho ministerstva. V tom případě je prostě imperativ šetřit. Je jasné, že zdravotnický systém je finančně v napětí, ale je jasné, že stále je tady řada rezerv, jak pokud se týká počtu výkonů, počtu návštěv pacientů, počtu lůžek, tak u věcí, které generují sami poskytovatelé nebo které mají v rukou. Jako příklad uvádím, a bylo by jich víc, spotřebu antibiotik, která je u nás stále o třetinu vyšší než v Evropě.

Asi tolik v prvním kole. Ještě jsem snad chtěl dodat, že se tady nechci vyjadřovat k investičnímu hospodaření společnosti v Ústeckém kraji, která nemocnice vlastní a řídí, ale investiční hospodaření opravdu nebylo nejlepší a my prostě nejsme schopni přilévat peníze, ani je nemáme, ani je nechceme přilévat do organizací, jestliže není záruka efektivního hospodaření. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vy jste mi trochu nahrál. Já už jsem nechtěl vystupovat. Vy jste říkal, že existují samozřejmě také rezervy, a já s tím souhlasím. Ale třeba podle mě rezerva - výběrové řízení na lék. Kdybychom to udělali, tak tam by mohla být úspora v částce 5 až 10 mld. Nevýhodu to má tu, že to není samozřejmě hned, ale trvalo by to možná dva nebo tři roky. A další. Ta rezerva je podle mě také v odstranění historických úhrad systému DRG. To tady taky říkáme tři, pět let, už za ministra Julínka, že odstraníme historické úhrady. Jde o to, že někde se platí, abych uvedl příklad, třeba za apendektomii, operaci slepého střeva, zdravotnickému zařízení 20 tisíc a jiné zařízení dostane 38 tisíc. Toto kdyby se nám podařilo odstranit, tak by peníze v uvozovkách naběhly a je to určitě šetřicí mechanismus. Jestli taky tímto směrem uvažujete?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře?

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji. Zcela určitě v DRG ano. Já jsem říkal, že úhradová vyhláška v nemocniční sféře posílila nemocnice krajské a menší. My jsme slíbili, a plán zatím plníme, že postupně během čtyř roků sazbu zestejníme. Jsme v letošním roce na 50 %. Opravdu začínáme zvažovat, jestli ten systém už není zralý na to, aby se do toho tedy řízlo úplně a pro příští rok se to zestejnilo na 100 %. Dovedete si představit, co říkají fakultní nemocnice, kterým to kompenzuje zase řadu jiných významných problémů, ale budeme to zvažovat. A navíc, co pokládáme za velmi prospěšné, že úhradová vyhláška tlačí, a tam bychom taky rádi rychleji přikročili k tomu, aby tlačila, na zestejnění nejenom mezi různými nemocnicemi, ale taky mezi různými regiony a mezi různými zdravotními pojišťovnami. Na tom zcela určitě budeme teď po prázdninách, kdy začneme s úhradovou vyhláškou, pracovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dalším bude pan poslanec Zgarba, který bude interpelovat pana ministra financí ve věci daňového ráje. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Petr Zgarba: Dobrý den, pane místopředsedo.

Pane ministře, má interpelace je směřována na některé speciální, nebo jinak řečeno výhodné adresy na území České republiky a v územních obvodech některých finančních úřadů, kde se finanční kontrola na daň z příjmu fyzických a právnických osob de facto nekoná. Čím dál častější jsou v reálném životě případy, kdy se jednotlivým územním pracovištím finančních úřadů v regionech výrazně snižují počty podnikatelů z toho titulu, že se řekněme řada méně solidních a korektních podnikatelů přeregistrovává na adresy do Prahy, Brna či do jiných obvodů, kde je veřejně známo to, že finanční úřad de facto nechodí, nebo je pravděpodobně řekněme jednou za sto nebo sto padesát let nějaká finanční kontrola. Toto působí v podnikatelském prostředí takovým způsobem, že to solidní a slušné podnikatele demotivuje, a neřešení tohoto problému stupňuje přeregistraci. Proti tomuto je nutné bojovat. Státní rozpočet nenaplníme jen převodem přímých daní na nepřímé daně, ale řádným výběrem daně z příjmu fyzických a právnických osob. Co s tím budeme dělat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Naopak, pane poslanče, já vám děkuji za dotaz, neboť vaše interpelace zcela ideálně doplňuje interpelaci pana poslance Petrů. S tím opravdu je potřeba něco dělat a s tím se dá dělat něco jenom tak, že se prostě kapacity v rámci finanční správy přesouvají tam, kde je potřeba je mít, nikoliv tam, kde je petrifikuje zákon nebo kde by si je přál mít pan poslanec Petrů, a potom bojuje proti tomu, aby tam nebo onde byla pracoviště zrušena.

Struktura finančních úřadů, která je dodnes daná zákonem a je příšerně rigidní, protože zákon říká, že je 199 finančních úřadů se sídlem tam, tam a tam, tak díky osvícenosti Poslanecké sněmovny, která tohle zrušila, a budeme mít jenom 14 finančních úřadů a můžeme to pracoviště zrušit kdekoliv a kapacity přesunout přesně tam, kde to potřebujeme, aby nedocházelo k jevům, o kterých vy hovoříte, tak to, co vy jste tady schválili, transformace finanční správy, umožňuje přesně naplnit to, z čeho vy máte obavy. Ano, tak to bude. Také s tímto záměrem byla transformace finanční správy zřízena. Co si ovšem k tomu musíme všichni odpustit, je potom díky lokálním zájmům běhat za ministrem financí a generálním ředitelem finanční správy, ať už tito pánové budou kdokoliv, a říkat, že právě u nás se to pracoviště zrušit nesmí, protože naše strana by na to ódium nepřistoupila. Tohle prostě nesmíme říkat. Musíme umožnit managementu Finanční správy kapacity odkudkoliv, i když jsme zrovna odsud, přesunout tam, kde je to zapotřebí.

Děkuji vám za váš dotaz a přesně to budeme dělat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, pokud si přejete reagovat, teď je na to správná chvíle.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo. Pane ministře, zcela jistě máte pravdu v určité části, nicméně představa, že zrušíme v ploše republiky finanční úřady a kontrolu a propustíme pracovníky, kteří znají prostředí a kontrolují subjekty dostatečně a věcně správně, to asi úplně není ten správný přístup. Nevím, o čem hovořil pan kolega Petrů, ale síť finančních úřadů zůstane zcela jistě a kontrola bude plošná. Jediné, co mi vadí, je to, že uplynulo hodně času. Situace se dramatizuje a problém nebyl doteď řešen. Stav se změnil takovým způsobem, že neustále přibývá těch, kteří vyplňují finanční daňové přiznání ad hoc, mnohdy bez účetnictví, na nějaké adrese v Praze takovým způsobem, aby daně neplatili a obcházeli daňové zákony. A to mi vadí a to je velký problém.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem nemluvil o tom, že se bude propouštět. Já jsem mluvil o tom, že se budou přesouvat kapacity. To je to klíčové. Protože má-li být někde územní pracoviště, tak tam prostě musí být zastoupeny všechny agendy, které jsou zapotřebí, a taky kontrolní oddělení. Pokud se tam to pracoviště zruší, tak už tam nemusí být všechny kapacity, které tam mají být, a mohou být kapacity pouze kontrolní a ty mohou být přesunuty tam, kde je to zapotřebí. To je smysl transformace. To je to, co vadí panu poslanci Petrů. Já chápu, že někde, kde byl zvyklý na to, že finanční úřad byl, tak už tam nebude, protože kapacity budou kontrolovat tam, kde vám vadí, že nekontrolují. Musíte se nějak dohodnout, co je lepší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP