Poslanecká sněmovna
Rozhodnutí předsedy PS

č. 1ke stanovení pořadí zastupování předsedkyně Poslanecké sněmovny (29. června 2010) 
č. 2ke svolání ustavujících schůzí výborů Polanecké sněmovny (7. července 2010) 
č. 3k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, k určení zpravodajů a k přikázání výborům k projednání (15. července 2010) 
č. 4k zařazení, určení zpravodajů a navržení sněmovních tisků k projednání výbory (5. srpna 2010) 
č. 5k zařazení sněmovních tisků do návrhu pořadu schůze, k určení zpravodajů a k přikázání výborům k projednání (30. srpna 2010) 
č. 6o přikázání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 k projednání (29. září 2010) 
č. 7k vyhlášení stavu legislativní nouze k tiskům 155-158 (29. října 2010) 
č. 8k projednání tisků 155-158 ve zkráceném jednání, k přikázání výborům a stanovení lhůty k projednání (29. října 2010) 
č. 9o udělení znaků a vlajek (9. listopadu 2010) 
č. 10ke stanovení obce Stádlec městysem (25. ledna 2011) 
č. 11ke stanovení obce Paskov městem (3. února 2011) 
č. 12o přikázání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro k projednání (22. února 2011) 
č. 13o udělení znaků a vlajek (24. února 2011) 
č. 14ke stanovení obce Nová Říše městysem a obce Proseč městem (17. března 2011) 
č. 15ke stanovení obce Hrochův Týnec městem (19. dubna 2011) 
č. 16o udělení znaků a vlajek (26. května 2011) 
č. 17o přikázání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 1 (6. června 2011) 
č. 18k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (1. července 2011) 
č. 19k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (9. srpna 2011) 
č. 20k zařazení sněmovních tisků k projednání, k určení zpravodajů a k návrhu na přikázání výborům k projednání (19. srpna 2011) 

123
ISP (příhlásit)