(15.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ano, to se v čase posouvá. Zdá se, že můžeme mírné oživení očekávat koncem letošního roku a celoroční růst, byť velmi malý, někde nad jedním procentem pro rok 2014.

Co se týče veřejných investic, pane poslanče, jsem přesvědčen, že nemohou být trvalým motorem hospodářského růstu. To totiž funguje jenom do doby, než peníze dojdou, a dovolím si konstatovat, že už došly. V rámci možností, které česká vláda má, v letošním roce je pravděpodobné, že zhruba 7-10 miliard ještě z letošního rozpočtu, možná i s pomocí novely, kterou předložíme v polovině letošního roku, budeme stimulovat hospodářský růst zhruba 10 miliardami veřejných investic, ale víc to v žádném případě nebude. Mobilizace soukromých investic - očekávám, že oním nástrojem, který již jsem navrhl v roce 2008 a o kterém vím, že funguje, to je zrychlení odpisů pro investice pro firmy v první, druhé, částečně třetí skupině pořízené v určitém časově omezeném čase.

To, co provází vaši vládu i vládu, kde já jsem teď ministrem financí, je procyklická politika. Bohužel. Vy jste v dobách významného ekonomického růstu šlapal na plyn, místo abyste šlapal na brzdu. Výsledkem toho je, že my teď, kdy bychom měli šlapat na plyn, musíme šlapat na brzdu, abychom stabilizovali veřejné finance. Kde jsou příčiny a kde jsou důsledky, posoudí ekonomická historie.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Další interpelaci si vylosoval pan poslanec Josef Tancoš na paní ministryni Ludmilu Müllerovou. Konstatuji, že paní ministryně je omluvena. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážená paní ministryně, oslovuji vás s vysvětlením a požadavkem na řešení situace nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, ale hlavně na Mostecku, kde se mění také díky neřešenému postupu k limitům těžby a nekoncepčním podporám vlády v novelách zákonů. Ministerstvo práce by mělo být garantem akčních plánů řešení nezaměstnanosti, nejenom vyplňovat tabulky, o kolik se procento zvýší, anebo sníží.

Chtěl jsem se zeptat, jak jste připraveni na období po skončení sezónních prací a jakým systémovým krokem budete postupovat, aby bylo vidět, že se jedná o koncept a snahu pomoci postiženým regionům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Paní ministryně písemně odpoví.

A přecházíme k třetí interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Jandák, a je to interpelace na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Moje otázka bude, vážený pane ministře, velice krátká a stručná: Kdy dokončíte totální likvidaci českého lázeňství? Prosím. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pane ministře, prosím, máte slovo a pět minut na odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane poslanče, já mám skoro chuť odpovědět podobně stručně, tak jak byl stručná vaše otázka. Zákon 48 nám nakazuje hradit z veřejného zdravotního pojištění péči, která je prokázaná a která je účinná. Nepřikazuje nám hradit péči, která je příjemná. Z tohoto pohledu je možno rozdělit lázeňství na část, kde postupuje ministerstvo striktně podle zákona, to je taková část, kterou já bych zjednodušeně nazval rehabilitační, a druhou část, kterou bych nazval, že vzhledem k naší zákonné povinnosti hradit jenom to, co je doporučeno přísně, tak tam jsme hodně benevolentní.

Ale já odpovím stručně. Ne, nebudeme vydávat pokyny na likvidaci lázeňství, tak jako jsme je nevydali ani doposavad, a to ani v té části, kde jsme benevolentní. A teď bych mohl skončit. Možná byste se mě zeptal na něco dalšího, tak já preventivně jenom řeknu, že úbytek zájmu o lázeňskou péči jak ze strany medicínské veřejnosti, která ji indikuje v případech potřebných, tak ze strany klientů, kteří tam někteří jezdí dobrovolně, nastal evidentně od roku 2010. Když se srovná křivka od roku 2007, tak tam byl nástup úhrad z veřejného zdravotního pojištění zhruba asi na 3,2 mld. a od roku 2010, ještě před vydáním naší úhradové vyhlášky a před jakýmikoliv zásahy Ministerstva zdravotnictví, ta křivka klesla o 0,7 mld., čili ve srovnání s rokem 2007 je to stav na úrovni asi 10 % snížení zdrojů VZP, které do lázní tečou. Samozřejmě lázně byly svým způsobem velmi lukrativní byznys, dnes jím přestaly být, a to díky tomu, že i ubylo i zahraničních pacientů, ubylo těch wellnesových pobytů, totálně vlastními silami hrazenými pacienty, v celkovém objemu, a proto lázně jsou v problémech. Ale zdravotnictví to nezpůsobilo, anebo jenom díky tomu, že se rozvíjí a upřednostňuje efektivnější technologie.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Chcete doplňující otázku, pane poslanče? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane ministře. Odpověď byla kulantní, byla hezká a já občanům Třeboně, odkud pocházím, vyřídím váš vzkaz. A ti, kteří už dnes byli vyřazeni z pracovního procesu, penziony, které byly navázány na to, že ubytovávaly pacienty a které mezitím krachují, tak je ubezpečím, že se vlastně nic neděje. Někde stojí zákon a někde je život, pane ministře! Ale tohle se myslím nedaří. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Tak jestli moje odpověď byla kulantní přinejmenším, když už ne seriózní, tak já myslím, že ta vaše odpověď, kterou jste řekl, nebyla úplně fér vůči zdravotnictví. Ten problém tady je. Já plně respektuji lidi, kteří přicházejí o zaměstnání, a jsou to lidé i v jiných sférách, než je jenom lázeňství, plně respektuji, že větší část lázní, Třeboň to jistě není, ale jaksi je v příhraničních oblastech, kde je toho zaměstnání hodně málo. Kapacity, které v době rozkvětu narostly příliš, které se zčásti přelily do kvalitních rehabilitačních ústavů, teď chybějí lázním a nastává deprese.

Ale chcete po mně, abych ten úbytek zhruba 0,7 mld. od roku 2010 dal do lázní, když my jsme dali zhruba stejnou sumu, možná ještě o něco větší do nárůstu péče pro pacienty v centrech pro nejtěžší onemocnění, jako jsou roztroušené sklerózy, tumory, a víme, že například u deformujících těžkých artritid u dětí nám pořád ještě na správný rozvoj této péče tak miliarda chybí. Mám preferovat ty nezaměstnané, nebo mám preferovat ty velmi těžce nemocné?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Přecházíme k další interpelaci, kterou má pan poslanec Jiří Petrů na ministra financí Miroslava Kalouska. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, z tiskové zprávy z prosince 2012 na webových stránkách finanční správy se dozvíme, že stávající soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, osmi finančními ředitelstvími, 129 finančními úřady a specializovaným finančním úřadem na konci roku zanikne. Jejich kompetence plně přeberou orgány finanční správy. To podstatné je, že dále je tam uvedeno, že i přes personální, technickou a organizační náročnost transformace se proces reorganizace daňové správy veřejnosti nijak negativně nedotkne. Rozsah a dostupnost služeb poskytovaných veřejnosti budou i v roce 2013 zachovány a současně dojde ke zjednodušení některých pravidel a postupů, na které byla veřejnost dosud zvyklá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP