(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Klasnová s interpelací na pana ministra zahraničních věcí rovněž ve věci prodeje Lobkovického paláce.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jak tady správně bylo řečeno, opět Lobkovický palác. Lobkovický palác už potřetí.

Patrně se s panem ministrem neshodneme na tom, že je zrovna výhodné pro ČR a správné prodávat kulturní památku a takhle se jí zbavovat. Patrně se neshodneme ani na tom, že je zrovna nezbytně nutné stavět nové velvyslanectví v Berlíně. Nicméně já nechci opakovat to, co tady už bylo řečeno mými předřečníky, a spíš bych se ráda zeptala na některá konkréta, která jsem tady vlastně do té doby postrádala.

Zaznamenala jsem v médiích teď na konci minulého měsíce, že v podstatě ta dohoda spěje ke svému závěru. Zaznamenala jsem i v médiích cenu 670 milionů korun, za kterou by měl být Lobkovický palác prodán Německu. Zároveň v médiích se objevilo to, že jste, pane ministře, nechtěl tu částku uvést konkrétně. Já pevně věřím a doufám, že zde poslancům v Poslanecké sněmovně tu částku prozradíte, takže na to se ptám: Za kolik tedy Ministerstvo zahraničí prodává tento palác? Chci se také zeptat na přesnou částku, kterou zaplatí ČR za pozemek v Berlíně, na kterém se má stavět nové velvyslanectví, a kolik bude stát i ta stavba nového velvyslanectví. To je to, co myslím zajímá možná nejenom mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážená paní poslankyně, je mi velice líto, ale ty částky vám také teď neprozradím, poněvadž ještě jednáme se Spolkovou republikou Německo, smlouva není uzavřena a také není smlouva uzavřena o pozemku v Berlíně. Také tam ještě to není uzavřeno. Můžu vám něco teprve sdělit, když budeme tyto částky přesně vědět. Samozřejmě také, co se týká nové budovy, vám dneska neprozradím, kolik to bude stát, neboť nejdřív musíme mít pozemek, pak musíme projít velmi složitým procesem výběrového řízení architekta, odhad ceny atd., takže asi odhadní cenu nové budovy Ministerstva zahraničí v Berlíně už vám spíše řekne ten, kdo bude po mně ministrem zahraničí, poněvadž neočekávám, že se k té částce dopracujeme ještě během tohoto roku, kdy budu v Černíně působit. Ale jak říkám, jakmile částky jsou definitivně jasné, tak to není žádné tajemství, samozřejmě je uveřejníme. Ale nikdo na světě, promiňte, neuveřejňuje nabídky atd., dokud jednání není ukončeno. To bychom byli, promiňte, opravdu podaření pitomci! Vy asi ve svém soukromém podnikání také během jednání neuveřejňujete částky.

Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Pane ministře, vy jste mě úplně svou odpovědí nepotěšil, nicméně jste mě navnadil na úplně jiný dotaz. Vy snad hodláte skončit na postu ministra zahraničí, nebo máme očekávat nějaké předčasné volby? Protože nemyslím si, že by snad celá věc trvala rok, a pokud vím, řádné volby se očekávají až za rok zhruba touto dobou. Takže by mě zajímalo, kdy tak zhruba očekáváte, že byste se s Německem dohodli, abychom mohli být takto v očekávání tedy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak kdy to bude, pane ministře?

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Já jsem pouze mluvil o částce, kterou bude vyžadovat nová budova. A jak jsem vám již pravil, nejdříve musíme získat pozemek, který toho času ještě spolková země Berlín pro nás rezervuje. Když ten pozemek získáme, pak musíme teprve udělat nějaké výběrové řízení pro architekta a pro návrh, a když tohle bude existovat, tak můžeme pomalu se dopracovat k odhadu ceny tohoto nového objektu. Tudíž bych byl velice nepřesný a neseriózní, kdybych vám teď říkal, kolik nová budova bude stát. To bych si netroufal vážené Sněmovně takové nepřesné údaje představovat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak tím končíme... (Ministr Schwarzenberg se vrací k řečnickému pultu.)

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Snad ještě - řádné volby jsou za rok. A když vidím, jak dlouho tyto procesy potřebují, tak asi to do roka při nejlepší vůli i při všem tlačení, abychom to uspíšili, asi to bude déle trvat než jeden rok. A pak, děj se vůle Páně! Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď už opravdu končím tuto interpelaci. Dalším je pan poslanec Tejc, který bude interpelovat pana ministra vnitra Jana Kubiceho, který je ovšem omluven.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji velice a slovo. Jsem rád, že jsem se po tom maratonu interpelací nakonec ke slovu dostal. O něco smutnější tvář moje je teď právě proto, že pan ministr je omluven. Já bych se chtěl zeptat pana místopředsedy, z jakých důvodů že nám je pan ministr omluven?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Kubice je omluven z důvodu zahraniční cesty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já jsem docela překvapen, skoro jsem si říkal, jestli ten důvod už není ten, že pan ministr nám rezignoval, protože shodou okolností dnes se stala pro pana ministra vnitra nemilá věc. Soud osvobodil pana plukovníka Lessyho z obvinění z trestného činu, kterého se měl dopustit, a na základě tohoto obvinění právě pan ministr Kubice odvolal pana plukovníka Lessyho z funkce policejního prezidenta. Tehdy si vzpomínám, že pan ministr vnitra na můj přímý dotaz řekl jednu větu: "Pokud by se prokázalo, že odvolání policejního prezidenta bylo účelové, tak ve vteřině odstoupím." Já myslím, že je jasné, že to se v tuto chvíli potvrdilo, a já bych tedy chtěl vyzvat pana ministra vnitra, aby se postavil ke svým slovům čelem. Já jsem ho nenutil, aby tuto větu pronášel, ale pokud ji pronesl, tak ji také musí naplnit. A nepochybně, co jiného než rozsudek soudu, než rozhodnutí soudu, že to obvinění se nezakládalo na pravdě, tedy že bylo účelové, by mělo vést k tomu, že by pan ministr vnitra měl naplnit svá slova a odstoupit. Myslím si, že by to bylo správné, a ptám se pana ministra Kubiceho, do kdy tak učiní, protože tady myslím není potřeba se ptát, zda tak učiní. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další bude paní poslankyně Drastichová s interpelací na pana ministra Chalupu, který je ovšem také omluven - a také na zahraniční cestě.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Vážený pane nepřítomný ministře, holt mám smůlu. Minule jste nebyl, předminule jste nebyl, dnes tu nejste. Mám informace, že australská firma Wildhorse Energy chce pro technologii zplyňování uhlí zkoumat území v částech města Karviná-Hranice, Ráj, Fryštát a Darkov, také v obcích Petrovice a Dětmarovice. Na tomto území jsou hustě obydlená sídliště s více než 35 tisíci obyvateli i památková zóna. Technologie zplyňování uhlí přitom není vůbec vhodná k aplikaci v zastavěných oblastech. Ve světě se používá jen v Austrálii nebo v Kazachstánu na obrovských volných plochách. Počátkem roku 2013 firma Wildhorse Energy podala dvě nové žádosti, které nyní řeší vaše Ministerstvo životního prostředí. Kromě zplyňování uhlí firma rozšířila svou žádost i o technologie komorování, pilířování a stěnování, aby takticky upozadila nejnebezpečnější technologii zplyňování. Velké nebezpečí plyne z toho, že dle dosud platné zastaralé legislativy by firma, která by získala právo k průzkumu, získala i přednostní právo k získání dobývacího prostoru. Stát a obce by potom nemohly o dobývacím prostoru svobodně rozhodovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP