Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
16. května 2013 v 9.00 hodin
Přítomno: 141 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno. Zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji dobré ráno a prosím, abyste se přihlásili kartami.

Pan poslanec Adam má náhradní kartu číslo 8. Kdo potřebuje vydat náhradní kartu, tak ať to učiní.

Omluvy své neúčasti dodali tito poslanci: Je to pan poslanec Jiří Besser, Vlasta Bohdalová, Petr Braný, Jan Čechlovský, František Dědič, Jan Farský, Radim Fiala, Stanislav Grospič, Michal Hašek, Pavel Holík, Gabriela Hubáčková, Stanislav Huml, Jana Kaslová, Václav Klučka je od 13 hodin na zahraniční cestě, Kateřina Konečná, Patricie Kotalíková, Václav Kubata, Vladimíra Lesenská, od 11.15 se omlouvá Jaroslav Lobkowicz, Květa Matušovská, od 11 hodin Josef Nekl, Vít Němeček, Josef Novotný starší i Josef Novotný mladší, Jiří Oliva, ze zdravotních důvodů Hana Orgoníková, Gabriela Pecková se omlouvá z dopoledního jednání, Roman Pekárek, Anna Putnová, Marie Rusová, na zahraniční cestě od 12.30 je také Antonín Seďa, dále se omlouvá František Sivera, ze zdravotních důvodů Josef Smýkal, pak se omlouvá Pavel Staněk, Miroslava Strnadlová se omlouvá pouze do 13 hodin, pak se omlouvá Jaroslav Škárka, Jiří Šlégr, Jiří Štětina ze zdravotních důvodů, pak se omlouvá od 11 hodin Martin Vacek a Jaroslava Wenigerová.

Pak tady mám také omluvy členů vlády. Petr Nečas je na zahraniční cestě, Pavel Blažek také zahraniční cesta, Leoš Heger se omlouvá z dopoledního jednání, na zahraniční cestě je také ministr Tomáš Chalupa, Miroslav Kalousek se omlouvá od 17 hodin z pracovních důvodů, pak je tady omluva ministra Martina Kuby, na zahraniční cestě je také Jan Kubice a Ludmila Müllerová, omlouvá se Karolína Peake a Vlastimil Picek a od 14 hodin se omlouvá také ministr Zbyněk Stanjura.

Pan poslanec Krupka má náhradní kartu číslo 11.

Ještě tu mám jednu omluvu. Pan poslanec Jiří Koskuba se omlouvá po celý jednací den ze zdravotních důvodů dne 16. 5. To jsou omluvy.

Ještě než zahájíme, bych jen sdělil, že po písemných interpelacích bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 115, 154, 114, 113, 104 a 110. Jsou to tisky 994, 982, 993, 962, 787 a 890. Dále bychom měli pokračovat body z bloku smluv, druhé a třetí čtení. Jedná se o body 105 až 109, 111 a 112. Pak bychom projednali další pevně zařazené body. To jsou body 8 a 159, čili tisky 876/4 a sněmovní dokument 6286. Odpoledne bychom měli projednat bod 165, což jsou ústní interpelace podle jednacího řádu.

Jenom připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování. Jak jsem pochopil z omluv, je premiér Petr Nečas na zahraniční cestě, takže premiér se osobně interpelací nezúčastní. Tolik k dnešnímu pořadu jednání.

Pan poslanec Marek Benda se hlásí o slovo.

 

Poslanec Marek Benda: S drobnou technickou změničkou, o které může být klidně hlasováno až po 11. hodině, kdyby o to byl zájem, abychom tím teď nerušili písemné interpelace. Navrhuji, aby tak jak byl řečen program bodů, tak po bodu 8, což je předposlední bod dnes pevně zařazený, byly zařazeny ještě body 42 - prekursory drog, 43 - návykové látky, což jsou dva body ministra Hegera, které opakovaně zařazujeme a opakovaně na ně nevychází čas, 47 - autorský zákon ministryně kultury, 81 - daň z příjmů pana kolegy Bureše a 88 - matriky ministra vnitra, které by předložil jiný z členů vlády. Těchto pět bodů navrhuji zařadit za bod 8.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je návrh na pevné zařazení těchto bodů po bodu 8. Budeme hlasovat o návrhu na změnu programu. Já se zeptám, jestli někdo chce ještě něco navrhnout ke změně programu. Pokud ne, tak zagonguji, abychom odhlasovali návrh, který tady nyní zazněl. Prosím vás, byl tady přednesen návrh panem poslancem Markem Bendou, který navrhuje dnes po pevně zařazeném bodu 8 před bodem 159 zařadit body 42, 43, 47, 81 a 88. Tyto body navrhuje pevně zařadit po bodu 8. Je jasné, kam to patří? Nechám o tom nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení těchto bodů, jak to bylo předloženo, tedy body 42, 43, 47, 81 a 88 za bod 8? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 184, přihlášeno je 84, pro hlasovalo 72, proti 1. Výsledek je, že to bylo přijato, přijali jsme tuto úpravu programu, jedinou, která byla navržena.

 

Nic nám už nebrání v tom, abychom se začali zabývat bodem

 

164.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Máme 15 odpovědí na interpelace, s nimiž byli poslanci nespokojeni a požádali o zařazení. Minulý čtvrtek jsme jich projednali 10, tak nám jich zbývá 5.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6, které říká, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava, Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Přistoupíme nyní k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První v pořadí je interpelace na předsedu vlády Petra Nečase, kterou tady vznesl pan poslanec Břetislav Petr ve věci Mostecké uhelné společnosti. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 968.

Já tedy... Ano, vidím pana poslance Petra. Takže otevírám rozpravu a pan poslanec Břetislav Petr se hlásí o slovo, zřejmě tedy zdůvodní, proč je nespokojen s písemnou odpovědí pana premiéra. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP