Sněmovní tisk 994
Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 23. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1667).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: Irsko, Lisabonská smlouva, referendum, Smlouva o Evropské uniiISP (příhlásit)