(Jednání pokračovalo ve 14.32.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, budeme pokračovat našem jednání. Dalším bodem našeho jednání jsou

 

165.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a dále pak ostatním členům vlády. Dnes jsme si za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Petra Nečase či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Vzhledem k tomu, že interpelace na omluveného předsedu vlády Petra Nečase budou vyčerpány dříve než v 16 hodin, upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ústní interpelace na ostatní členy vlády budou zahájeny ihned po vyčerpání přihlášek na předsedu vlády.

Nyní půjdeme k první interpelaci. Dávám slovo panu poslanci Adamu Rykalovi. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Já bych se vás chtěl zeptat nejprve, pane předsedající, proč tady není ani jeden člen vlády. Proč tady není pan premiér, asi víme, ale proč tady není ani jeden člen vlády na ústních interpelacích na ministry?

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Asi chápete sám, pane poslanče, předsedající zde není od toho, aby evidoval účast ministrů. Předpokládám, že ministři se omluvili a že předsedající ranní části dnešního jednání přečetl omluvy jednotlivých ministrů. Takže rád bych vám odpověděl, věřte, ale tyto otázky vám jaksi zodpovědět nemohu, ne že bych nechtěl.

 

Poslanec Adam Rykala: Dobrá, děkuji. Doufám, že mi znovu dáte dvě minuty.

Vážený pane nepřítomný premiére. Tady vlastně téma té interpelace se úplně hodí na situaci, která právě nastala. Jedná se tedy o téma neúčast ministrů na zasedání Poslanecké sněmovny. Já se chci zeptat, vážený pane premiére, když jsou ústní interpelace v Poslanecké sněmovně, nemyslíte si, že by měli být přítomni ministři vaší vlády a že byste měl být přítomen i vy? Já bych chtěl zdůraznit, že když jsou ústní interpelace, tak na ústní interpelaci musí poslanec - zdůrazňuji slovo musí - dostat odpověď. A pokud se jedná tedy o interpelace ústní, tak se předpokládá samozřejmě, že dostane na místě přímo ústní odpověď od premiéra nebo ministra. Víte, ústní interpelace jsou každý čtvrtek, pokud zasedá Poslanecká sněmovna, od 14.30 do 18 hodin a každý poslanec v této Sněmovně by měl mít možnost se ptát ministrů této vlády.

Vy jste dnes omluven, ale chtěl bych se zeptat. Tedy pane premiére, kde jste byl 6. září 2012, kde jste byl 8. 11. 2012, kde jste byl 6. 12. 2012, kde jste byl 13. 2. 2012? Kde jste byl 7. února 2013, kde jste byl 14. února 2013 a kde jste byl 21. března 2013? Pokud umím dobře počítat, tak za posledních deset ústních interpelací na ministry jste chyběl sedmkrát. Dnes chybíte poosmé. Vážený pane premiére, já vás žádám, abyste si udělal pořádek ve své vládě, abyste si udělal pořádek i u sebe, a donutil k účasti vaše ministry a vás na zasedání Sněmovny při ústních interpelacích. Děkuji. (Potlesk poslanců levice.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, pane poslanče. Pan premiér vám odpoví písemně do 30 dnů, jak stanoví litera zákona.

Půjdeme k další interpelaci. Paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný premiére, téměř 90 % obyvatel České republiky nesouhlasilo spolu s opozicí s vámi prosazeným zákonem o daru církvím, který zadluží nás i další generace. Na triko vaší vlády tak jsou požadavky, které teď církev vznáší. A nejsou zrovna skromné. Bohužel o většině veřejnost neví. Zákon totiž neobsahuje výčtový seznam a církve ani stát je zatím nehodlají zveřejnit. Že by měly církve a vaše vláda stále co tajit? Nebo se bojíte oprávněného hněvu občanů? Jako premiér jste už dokonce, aniž byste čekal na rozhodnutí Ústavního soudu, podepsal za zavřenými dveřmi spolu s církevními představiteli postupné vyplácení finančních náhrad, ačkoli jste byl odborníky varován, že se jedná o protiústavní čin. Církve zatím požádaly o vydání 8 676 pozemků a 23 staveb. Jedná se o památky, umělecké skvosty, pole, lesy, rybníky. Potěšili jste zároveň banky, pro něž jsou nyní církve velmi lukrativním klientem, který jim přináší zisk. Jen obyčejným lidem zůstanou oči pro pláč. A to nezmiňuji naštvanost lidí, když musí sledovat, jak církev, převážně katolická, dlouhodobě proniká do veřejnoprávní televize, která jí ochotně poskytuje stále větší prostor. Vrcholem byla nedávná mše za sdělovací prostředky, která svědčí o provázanosti a společných zájmech vlády, médií a katolické církve. Povzbudili jste její nenasytnost do té míry, že dokonce začal kardinál Vlk oživovat spor o vlastnictví katedrály svatého Víta.

Chci se proto zeptat, zda budete stále ustupovat nátlaku v neprospěch převážně ateistické společnosti, dál, jaké kroky podnikne vláda, aby zabránila rozebrání majetku, který vytvořily generace našich předků, a konečně zda podpoříte poslanecký návrh novely zákona, který by měl zaručit zveřejnění každé žádosti o vydání majetku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji paní poslankyni. Dále byla vylosovaná interpelace paní poslankyně Dany Váhalové. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP