(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Od roku 2007, kdy jsem si dovolil zahájit tuto diplomatickou aktivitu, jsme uzavřeli už šest smluv a sedm z nich je v ratifikačním řízení. Já jenom, aby bylo zřejmé, jak a kdo bojuje proti daňovým únikům. Pokud teď budete tak laskavi a podpoříte můj návrh, budu mít na pažbě třináctý zářez, třináctou smlouvu s třináctým daňovým rájem. To znamená pro české podnikatele, kteří by snad chtěli obejít daňovou správu a ošidit daňové poplatníky o daně, už třináctou zemi, kde to není možné.

To je tak asi všechno, co jsem chtěl říct. Rád bych viděl ty zářezy na straně dnes zoufale kritizující opozice.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento návrh na své 26. schůzi dne 27. února 2913 a po odůvodnění a zpravodajské zprávě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012.

Pověřovací a zmocňovací body jsou následně standardní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, mluvíme o usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 877/1, a já nyní, protože iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor a bylo nám předáno jeho usnesení pod sněmovním tiskem 877/2, požádám zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, tento tisk projednal na své 44. schůzi 27. února 2013 rozpočtový výbor a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce Miloslavě Vostré a otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní ministryně, vážený pane ministře financí, dámy a pánové, já se nechci připojit k té, jak to pan ministr hezky formuloval, nekonstruktivně se vyjadřující opozici. Já bych vám chtěl upřímně poblahopřát k tomu třináctému zářezu, který máte v této činnosti. Je to úžasné. Já bych si tu kritiku nechal až na odpoledne, až se vás budu ptát, co vláda dělá k tomu, aby zabránila hospodářskému propadu, který podle řekněme soudně uvažujících ekonomů může za tento rok skončit někde mezi 2 až 3 % při té dynamice, tak jak nám ukazuje propad hrubého domácího produktu za první čtvrtletí. Ale tahle aktivita je určitě bohulibá, gratuluji a budu hlasovat samozřejmě všemi deseti pro tenhle návrh.

Jenom bych se vás zeptal, co těch třináct smluv přineslo za konkrétní výsledky, jestli to tady můžete teď zrovna vyčíslit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ano, můžu, pane poslanče. Všichni ti, které vy jste tolerovali a do těchto zemí přenášeli své daňové úniky, už to nebudou moci dělat. Pokud se ptáte, kolik jsme do této chvíle vymohli tím, že vás teď prosíme o ratifikaci, tak samozřejmě nula, protože vy to teď teprve budete ratifikovat. Ale vy jste propásli deset let. Deset let jste propásli, kdy tohle nemuselo probíhat. A ta kvantifikace bude za dalších deset let. Ta odpověď je jednoduchá. Vaši kamarádi - já si těžko umím představit, že to byl někdo jiný než vaši kamarádi, protože kdyby to nebyli vaši kamarádi, ať už pana předsedy Sobotky, nebo vás, tak jste ty smlouvy přece dávno uzavřeli. Vaši kamarádi, kteří se do těchto daňových rájů v minulých letech tak rádi ukrývali, už se do nich díky těmto smlouvám ukrývati nebudou moci. A to si myslím, že je prostě dobrá zpráva pro české daňové poplatníky, to je ten přínos.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já bych se vás, vážený pane ministře, chtěl zeptat, kteří že jsou to mí kamarádi, kteří se tam ukrývali? Já se to hrozně rád dozvím, já takové neznám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jsem vázán daňovým... Já jsem vázán mlčenlivostí. (Smích a potlesk v levé části sálu.) Ale abych vám to přiblížil, pane poslanče, tak někteří z nich zaplaťpánbůh už sedí. Ta množina už se velmi zúžila.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je nějaká další přihláška do rozpravy? Není, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Návrhy usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru jsou totožné, budeme tedy hlasovat o znění, které nám bylo v písemné podobě předloženo.

Zahajuji hlasování číslo 197. Táži se, kdo je pro přijetí usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 197 přítomno 132, pro 99, proti 3. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 108, sněmovního tisku 877 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi a děkuji i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 109. Je to

 

109.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových
záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána
v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012
/sněmovní tisk 878/ - druhé čtení

Prosím pana ministra... Tak ještě teď je tady otázka předchozích hlasování. Pan poslanec Pavel Drobil, prosím.

 

Poslanec Pavel Drobil: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se omlouvám, ale ta předchozí diskuse mě tak rozhodila, že jsem samozřejmě chtěl hlasovat pro, ale na sjetině mám proti. Takže nezpochybňuji hlasování, ale pro záznam. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to pro stenozáznam, děkuji.

O odůvodnění tohoto návrhu sněmovního tisku 878 ve druhém čtení požádám ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych rád poděkoval příslušným výborům za odborné projednání a prosím o ratifikaci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Nyní dostane slovo zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec František Novosad. Zastupuje pana poslance Jaroslava Foldynu, který je omluven. Prosím, abyste, pane kolego, odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 878/1. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, zahraniční výbor tento vládní návrh projednal dne 27. února 2013 a zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o vzájemné právní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této úmluvě, která byla podepsána v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Prosím nyní zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby zdůvodnila usnesení sněmovního tisku 878/2, protože také rozpočtový výbor iniciativně tuto normu projednal. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP