(17.10 hodin)
(pokračuje Drastichová)

Dále upozorňuji, že moratorium, které jste vy osobně vydal v červnu 2012, má jen velmi omezenou právní sílu a v podstatě nic neřeší. Moratorium měla vydat vláda.

Obracím se na vás s dotazem, jaké stanovisko k žádosti Wildhorse Energy nebo dalších žadatelů o průzkum vaše ministerstvo zaujme a zda považuje za prioritní úkol chránit nerostné bohatství a životní prostředí České republiky. Dále se vás ptám, proč odmítáte připustit občanská sdružení jako účastníky řízení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan ministr vám zcela jistě odpoví.

Další v pořadí je pan poslanec Adam Rykala, který interpeluje pana ministra financí Kalouska, který jakkoliv tady ještě před chvilkou byl, tak již od 17 hodin je omluven z pracovních důvodů.

 

Poslanec Adam Rykala: Dobrá. Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat na špatně vytištěné složenky k zaplacení daně z nemovitostí pro tento rok, rok 2013. Jak jsme se dozvěděli z médií, skoro 4 milionům lidí přišla složenka, na které bylo špatné číslo účtu. Finanční správa České republiky na celou situaci zareagovala velice jednoduše: No tak se vytisknou složenky nové a za chybu může dodavatelská firma. Vytisknou se nové složenky, to bude stát asi 2 miliony korun, předpokládám, že možná i vyšší částka se dá znovu na poštovné, které je potřeba uhradit.

Takže já bych se vás chtěl zeptat: Je pravda, že opravdu je to na bedrech té dodavatelské firmy? Kdo zaplatí tuto chybu? Kdo zaplatí špatně vytištěné složenky? Zároveň bych se vás chtěl zeptat: Pane ministře Kalousku, je tak těžké, aby někdo zkontroloval číslo účtu na složenkách? Je tak těžké, aby někdo, kdo spadá pod váš úřad, třeba zaměstnanec finanční správy, zkontrolovat ty složenky, než odejdou? Také bych se vás chtěl zeptat, jestli máte informace, zdali byl někdo potrestán za tuto chybu. Jestli jste to vůbec nějakým způsobem řešil vy nebo někdo z vašeho ministerstva nebo někdo z úřadů, které pod vaše ministerstvo spadají.

Vzhledem k tomu, že mi teď přímo neodpovíte, tak já bych vás poprosil, abyste možná informoval nejenom tedy mne v písemné odpovědi, ale abyste nějakou tiskovou zprávou informoval veřejnost, jakým způsobem, kdo to zaplatí a jestli se ta chyba bude někdy opakovat, tak aby se neopakovala.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Rykala.

Chtěl bych oznámit, že pan poslanec Bárta všechny tři své interpelace stáhl z důvodu nepřítomnosti příslušných ministrů. (Poslankyně Klasnová poznamenává z pléna, že nejsou přítomni ministři.)

Aha, děkuji za upozornění. Já bych poprosil někoho z vládní koalice, aby zajistil účast alespoň jednoho člena vlády na interpelacích na ministry. To by bylo celkem dobré, kdybychom tu aspoň jednoho ministra měli... Já opravdu nebudu moci pokračovat, dokud tady nebude aspoň jeden z členů vlády. Tak... Pan ministr je zde

Takže jak jsem avizoval, pan poslanec Bárta svoji interpelaci stahuje.

Paní poslankyně Semelová tu je a ta bude interpelovat pana ministra Kubiceho, který, jak víme z předchozích interpelací, je omluven. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný ministře, moje interpelace se týká pracovních podmínek zaměstnanců České pošty, kvůli nimž vznikla i petice, kterou podepsalo už více než 8 tisíc pracovníků a dalších občanů. Chci vám proto položit následující otázky.

Za prvé. Proč musí zaměstnanci České pošty, kteří pracují za přepážkou, nabízet klientům produkty aliančních partnerů? Jak je možné, že pokud se jim nedaří plnit tento úkol, přicházejí nejen o významnou část odměny, ale také jsou převáděni z pobočky na pobočku, či dokonce přicházejí o práci? Jedná se o nabídky životních a penzijních pojištění, sjednávání úvěrů, prodeje rozličných předmětů, jako jsou panenky, puzzle, ponožky a podobně.

Uvědomujete si, pane ministře, že tím dochází nejen k tomu, že zaměstnanci pošt vykonávají práci, která neodpovídá službám, jimž jsou pošty určeny, ale také k jejich stresování, přičemž by se měli plně soustředit, aby nedošlo k chybám například při manipulaci s penězi? Dochází dokonce k šikanování a zároveň k nesmyslnému prodlužování čekací doby klientů. Že se z přepážek na poště postupně stává vetešnictví, což se odráží i na kvalitě služeb? Upozorňuji, že občané jdou na poštu proto, aby zaplatili složenku, poslali doporučené psaní, balík a podobně, ne aby si přišli koupit panenku či sjednat v časovém presu úvěr.

Jak je dodržována bezpečnost práce poštovních doručovatelek ve smyslu, kolik kilogramů jsou nuceny nosit? Upozorňuji, nejedná se pouze o poštovní zásilky, ale také o roznos letáků, ale také dalších předmětů, přičemž povolená váha je 15 kg a ta je mnohdy výrazně překračována, kdy vozí nejenom tašky, ale také batohy. Jak je zajištěna bezpečnost poštovních doručovatelek? A žádám vás také o prošetření všech těchto záležitostí a zabezpečení takových pracovních podmínek pro zaměstnance, které budou odpovídat příslušným směrnicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším je pan poslanec Vojtěch Adam, který bude interpelovat pana ministra zdravotnictví. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Základním mottem mé interpelace by bylo to, že neprůhledné platby od zdravotních pojišťoven mohou za jistých okolností maskovat soukromá zadání. Vytvářejí se tak podmínky pro korupční prostředí. Za posledních šest let se jedná o silné téma. Pan ministr Heger slibuje, že sjednotí platby za zdravotní výkony ve všech nemocnicích. Zatím ale nevíme kdy. Úhradová vyhláška na zdravotní péči pro rok 2013 toto neřeší a je sama předmětem stížnosti a míří k Ústavnímu soudu. Z mého pohledu přece není možné, aby z veřejných peněz ze zdravotního pojištění měly možnost zdravotní pojišťovny neprůhledným způsobem vytvářet smluvní, takzvané balíčkové ceny za zdravotní výkony. Jedná se zde o milionové částky za úhradu zdravotní péče zcela bez veřejné kontroly.

Otázka na vás, pane ministře. V době, kdy je velký tlak na rozvoj ambulantní části, například formou jednodenní chirurgie, je tato zdravotní činnost výhradně hrazena smluvním ujednáním o balíčkových cenách mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli. Podobně se jedná o smluvní ceny pro například totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu. Z prostého hlediska je absolutně jednoduché, aby tyto ceníky byly veřejné. Vyhlašovala by je v rámci dohadovacího řízení VZP a platily by pro všechny zdravotnické subjekty, které tuto službu provádějí a mají smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou. Byl by to krok správným směrem a jednoduše proveditelný. Bylo by v této oblasti zcela jasno. Co tomu brání, pane ministře?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře? Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za otázku. Já jsem měl obavu, že budu odpovídat znovu na něco podobného, co už jsem odpovídal na dnešních interpelacích, a toto přináší zcela nový pohled, co tu zaznělo. Já na to odpovím velmi rád, protože na tom intenzivně pracujeme a je to jeden z klíčových problémů našeho zdravotnictví.

Jinými slovy, kdo a jakými mechanismy určuje výši úhrad, které se platí z veřejného zdravotního pojištění. Ta věc se dala do pohybu v době, kdy bylo vládou pana ministra Julínka změněno velmi radikálně úhradové řízení pro ceny léků. To úhradové řízení bylo změněno směrem k jakémusi objektivnímu procesu, který byl nastaven formou správního řízení s možností odvolání. Relativně složitého procesu, ale ten proces se postupně vyčistil, ale teď běží, i když ne 100% ideálně, už docela dobře.***
Přihlásit/registrovat se do ISP