(15.20 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych požádal pana premiéra alespoň o písemnou reakci na jednoduchý dotaz, jak bude jako předseda vlády řešit konflikt, který nastal kolem jmenování velvyslanců České republiky. Už tady dnes opakovaně byla řeč o tom, že naše země se nachází v nejdelší recesi od vzniku novodobé České republiky. To, co by nám mohlo pomoci, je podpora exportu. S podporou exportu souvisí ekonomická diplomacie a nemůžeme provádět ofenzivní ekonomickou diplomacii v situaci, kdy vláda není schopna najít potřebný kompromis s prezidentem republiky, pokud jde o jmenování velvyslanců České republiky. A není možné a podle mého názoru si to skutečně v dnešní době vysoké nezaměstnanosti a hospodářského poklesu naše země nemůže dovolit, aby spor mezi vládou a prezidentem trval až do příštích voleb do Poslanecké sněmovny. To by byl nemístný luxus.

Můj dotaz na předsedu vlády je jednoduchý: Pane premiére, jakým způsobem tuto věc vyřešíte? Všechny předcházející vlády byly schopny se s prezidenty domluvit, byly schopny najít potřebný personální kompromis. Nikdy nedošlo k tomu, co vidíme dnes. K hádkám v přímém přenosu, k tomu, že je v zásadě zmrazena komunikace mezi Hradem a Ministerstvem zahraničí v situaci, kdy to pro Českou republiku může být ekonomicky velmi škodlivé. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Adam Rykala, který má dvě interpelace za sebou. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Vážený nepřítomný premiére, vaši koaliční poslanci s radostí schválili důchodovou reformu v této Sněmovně, jejíž součástí je i druhý důchodový pilíř. Vy jste očekávali, že do tohoto druhého důchodového pilíře vstoupí většina ekonomicky aktivních lidí v České republice. To se zatím neděje, vstupuje jen několik tisíc lidí. Nejste schopen to vysvětlit, nejste schopen před lidi předstoupit a říct jim, v čem je tento druhý důchodový pilíř pro ně výhodný. A tak jste si dovolil společně s vaší vládou vyhodit 20 mil. korun z okna za reklamní kampaň, která má nalákat české občany na tuto zajímavou dobrodružnou cestu. Bohužel, chováte se jako většina řekněme nečestných firem, které jsou také na území České republiky, protože tato kampaň je zavádějící. Tato kampaň trošičku zapomněla informovat občany o tom, že sice je to pro ně výhodné, ale pokud vstoupí do druhého pilíře, tak oproti těm občanům, kteří se na tuto dobrodružnou cestu nevydají, tak budou mít nižší státní důchod. To vám prostě chybí, tato informace, ve vaší reklamní kampani! Teď je otázka, jestli to tedy chybí, protože jste opomněli, anebo, a ta druhá možnost je hrozivější, chybí tam schválně, záměrně, aby lidé nezjistili, že pokud vstoupí do druhého důchodového pilíře, tak budou mít nižší státní důchod.

Pokud je pravdivá druhá varianta, to znamená, že chcete nalákat občany a nesdělit jim celou pravdu, tak bych vás chtěl poprosit, abyste nám to vysvětlil a omluvil se.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pane poslanče, máte ještě druhou další interpelaci. Jestli vás tedy mohu poprosit.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji. Ono to vlastně můžeme navázat, protože vláda, která v tuto chvíli vládne, předkládá do Poslanecké sněmovny reformy. Reformy už vstupují v život a pan premiér Nečas není schopen předstoupit před občany a tyto reformy vysvětlit.

Já jsem očekával, že bude dnes přítomen na jednání Poslanecké sněmovny a že využije čas, který tady má, kdy může reagovat na interpelace z řad poslanců, a že předstoupí před občany a předstoupí před tuto Sněmovnu a vysvětlí nám, proč nefunguje důchodová reforma. Že nám vysvětlí, proč nefungují sociální karty, které společně s panem Drábkem zavedli. A proč nefunguje třeba registr motorových vozidel.

To znamená, já bych vás chtěl, pane premiére Nečasi možná požádat, že mi nemusíte odpovídat písemně, protože se obávám, že do voleb, které budou za rok, už stejně nic nejste schopen opravit a nejste schopen s vaší vládou něco dobrého pro Českou republiku udělat. Ale chtěl bych vás poprosit, abyste předstoupil před veřejnost a začal vysvětlovat reformy, které činíte, abyste lidem řekl, proč vláda postupuje způsobem, jakým postupuje. Protože lidé jsou znechucení, rozčarovaní a nevěří vám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále je přihlášen pan poslanec Ladislav Šincl, který ovšem projevil, že už asi dnes nebude vystupovat. Není zde ani přítomen. Tím pádem přicházíme k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Bohuslava Sobotky. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Můj dotaz na předsedu vlády se týká rovněž kampaně k nepovedené důchodové reformě. Mimochodem, pokládám za poměrně komické, že druhý pilíř vznikl od 1. ledna letošního roku, uplynulo několik málo měsíců a už se objevily spekulace o tom, že ho vláda špatně nastavila a že by chtěla předložit novelu zákona o důchodovém pojištění a změnit jeho parametry. Myslím, že to ukazuje na promyšlenost celé důchodové reformy a na to, že je skutečně založena na pevných a trvalých principech.

Ale můj dotaz na pana premiéra je velmi jednoduchý: Pane premiére, co uděláte pro to, aby občany v České televizi, zejména pokud jde o klipy, nemátla vaše kampaň na tzv. druhý pilíř, na tu vaši tzv. důchodovou reformu? Protože pokud se podíváme na televizní spot, který ji propaguje, tak tam se sice občan dozví, že dostane od státu přídavek ke své úspoře, ale už tam není obsažena informace o tom, že každý, kdo se rozhodne vstoupit do druhého pilíře, tak už z něj za prvé nikdy nebude moci vystoupit a za druhé o ty peníze, které do něj převede, mu bude vyměřen nižší starobní důchod ze státního systému. Tedy z prvního pilíře.

Ta reklama je evidentně klamavá. Jde o jasný podvod na občany České republiky a já se ptám: Pane premiére, co uděláte pro to, aby vláda nemátla vlastní občany nepravdivou a falešnou reklamou na tzv. druhý pilíř? Myslím, že je potřeba říci lidem celou pravdu. Oni si svůj názor sami udělají a já myslím, že velká část společnosti si ho už udělala. Pokud se podíváme na jakékoliv analýzy veřejného mínění, tak někde kolem 90 až 95 % občanů deklaruje, že nemá o druhý pilíř zájem. A já se jim nedivím, protože vstup do druhého pilíře je velmi riskantní rozhodnutí, na kterém vydělají jenom penzijní fondy. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Další přihlášku má pan poslanec Ladislav Šincl, který není přítomen. Dále pak opět pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Moje poslední dnešní otázka, na kterou doufám, že pan premiér písemně odpoví, se týká dotací, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu do systému podpory obnovitelných zdrojů. Mě velmi znepokojily informace o tom, že vláda tuto dotaci a tuto formu podpory obnovitelných zdrojů nemá vyjednánu s Evropskou komisí, to znamená, není tady jasné rozhodnutí Evropské komise o tom, že se nejedná o nepovolenou veřejnou podporu. Přitom tato dotace do systému podpory obnovitelných zdrojů je již poskytována delší dobu a myslím si, že jak Ministerstvo průmyslu, tak Ministerstvo financí, tak vláda měly dostatečný časový prostor na to, aby si s Bruselem podmínky poskytování této dotace vyjednaly. Říkám to proto, že tady hrozí riziko v případě, že tato forma podpory nebude schválena, to znamená bude shledána jako něco, co je v rozporu s evropskými pravidly, tak to už je finanční riziko, které může ohrozit příští vládu, která přijde po volbách do Poslanecké sněmovny.

Rád bych tedy požádal premiéra Nečase o to, aby informoval o velikosti a rozsahu problému, o rozsahu rizika, které hrozí z pohledu poskytování této veřejné odpory, a aby informoval o tom, jestli vláda bude schopna do konce letošního roku získat stanovisko Evropské komise, tak aby v příštím roce už se financování těchto systémů mohlo odehrávat bez podobného rizika. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Další interpelaci si vylosoval pan poslanec Ladislav Šincl, který je nepřítomen. Stejně tak si vylosoval poslední 32. interpelaci na premiéra také pan Šincl, který je také nepřítomen.

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali blok interpelací na premiéra. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. V úvodu konstatuji, že zde ještě navíc mám dvě omluvenky členů vlády. Za prvé se omlouvá z odpoledního jednání ministryně kultury Alena Hanáková. A dále zde mám omluvenku ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který tady je - a bude přítomen? Bude přítomen, tedy omluva už není relevantní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP