(15.50 hodin)
(pokračuje Petrů)

Minulý týden jsem zde interpeloval premiéra ve věci rušení šesti územních pracovišť katastrálního úřadu, mimo jiné i v obci třetího stupně Mikulově. Ani ne za týden se dozvídáme o rušení čtyř územních pracovišť finančních úřadů v Jihomoravském kraji, a to opět v obci třetího stupně, v Mikulově i dalších, jako je Slavkov u Brna, Bučovice a Moravský Krumlov.

Vážený pane ministře, prosím o věcnou odpověď. Proč je právě Mikulov vystaven takovému zájmu na zrušení územních pracovišť? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Pan ministr financí Miroslav Kalousek odpoví. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za otázku, pane poslanče. Možná bych to mohl upřesnit, že tu změnu zásadní struktury se nemusíme dozvědět, jsme-li poslanci, z tiskového webu finanční správy, ale můžeme to vědět ze svého vlastního hlasování z roku 2011, kdy tato Sněmovna, a jsem jí za to vděčen, schválila zcela bezprecedentní transformaci finanční správy z dosavadní třístupňové na dvoustupňovou s jedním specializovaným finančním úřadem - je to opravdu něco, co nemá obdoby za posledních dvacet let - za účelem zvýšení efektivity finanční správy, zlepšení výběru daní a především možnosti přesouvání kontrolních kapacit do těch míst, kde se koncentrují plátcovy pokladny. Speciálně známé je město Praha. Je vám jistě známo, že ještě dnes je ze zákona definováno 199 finančních úřadů včetně jejich sídla, to znamená, není možné je zrušit, i když tam kapacitně zcela nevyhovují a není možné ty kapacity přesunout.

To se k 1. 1. 2014, zaplať pánbůh, mění. Ze zákona bude jenom 14 sídel finančních úřadů. Všechno ostatní jsou územní pracoviště. Těch územních pracovišť je 201. A jestliže já, a jsem přesvědčen, že jakýkoliv ministr po mně, bude chtít po finanční správě stále jedno a to samé: vyšší efektivitu, nižší náklady, vyšší efektivitu, nižší náklady, tak je nepochybné, že řada územních pracovišť zanikne za účelem vyšší efektivity, což bude ve prospěch daňového poplatníka. Proto kladu otázku, co je lepší - jestli vyšší kvalita a o 10 kilometrů vzdálený finanční úřad, nebo velmi nízká kvalita díky tomu, že v místě, kde to příliš nepotřebujeme, udržujeme minimální kapacity územního pracoviště. To druhé je samozřejmě správně.

Nikde není rozhodnuto o zrušení toho či onoho územního pracoviště. Územních pracovišť je 201. Na semináři v březnu letošního roku byl položen určitý dotaz o zaslání námětů, které když byly zpracovány, tak z nich vyplynulo, že k 1. 1. 2014 by z těch 201 územních pracovišť mohlo být zrušeno 29. To je výsledek, s kterým jsem hrubě nespokojen, a snažím se jako ministr vůči generálnímu ředitelství finanční správy dosáhnout výsledku mnohem vyššího. Jsem hluboce přesvědčen, že by ten počet mohl být alespoň dvojnásobný. Jestli mezi to bude, nebo nebude patřit Mikulov, nevím. Budou zrušena ta pracoviště, která z hlediska efektivity neodpovídají nákladům, které na jejich udržování v místě neseme. To rozhodnutí již není podřízeno politickému rozhodnutí. Rozhodnutí je ryze manažerské. A ryze manažersky v zájmu daňového poplatníka...

Pane předsedo, nenapovídejte panu poslanci, on to ví, co mi má odpovědět. To je nedůstojné přece.

V zájmu daňového poplatníka, v zájmu zvyšování efektivity finanční služby budeme tímto způsobem postupovat. A pokud já budu ministrem financí, tak nedovolím, nedovolím žádný politický tlak na to, aby málo efektivní pracoviště zůstalo zachováno jenom proto, že to tam slíbil nějaký starosta nebo nějaký poslanec. Budeme důsledně sledovat efektivitu výkonu státní správy.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji. Pan poslanec Jiří Petrů bude mít doplňující otázku. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Jenom fakticky. Nejdříve panu ministrovi. Já jsem to citoval z toho důvodu, tam bylo prezentováno veřejnosti, že se to nijak negativně nedotkne žádné obce. Budiž.

Daňové příjmy za rok 2012 byly vybrány ve výši asi 96 % schváleného rozpočtu. Finanční úřady vybraly k 8. dubnu letošního roku na daních z příjmů fyzických osob částku 5,6 miliardy korun. Současně finanční úřady vrátily 10,7 miliardy korun. Čili výsledkem je záporné inkaso na této dani. Stav výběru daně obecně ukazuje spíše k nutnosti posílení té první linie, tedy územních pracovišť, a úsporu hledat v ústředí těchto institucí.

Pane ministře, proč je váš postup právě opačný? Domníváte se, že tím výběru daní prospějete? A potom ještě tedy k tomu, že já se osobně domnívám, že jediný, kdo je ekonomicky, nebo kdo podle toho kritéria ekonomiky bude akorát pracoviště v Praze, ostatní asi moc ekonomická nebudou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr financí bude ještě reagovat. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Právě naopak, pane poslanče. Jak jistě můžete vidět z letošního plnění, které pravidelně zveřejňujeme, stav výběru daní se výrazně zlepšuje v návaznosti na to, jak redukujeme počty pracovišť. Až je zredukujeme ještě více, budeme vybírat ještě lépe. Buďte ujištěn.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji pěkně. Přecházíme k další interpelaci, bude to interpelace pana poslance Bohuslava Sobotky na ministryni Ludmilu Müllerovou. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já dnes tedy na interpelované nemám štěstí, zatím jsem se ještě nedočkal přítomnosti příslušného člena vlády, kterého dnes interpeluji.

Můj dotaz na paní ministryni Mullerovou je vcelku jednoduchý a týká se docela zajímavé kulišárny, kterou provedli na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle mého názoru k tomu došlo jenom proto, aby se zakamuflovala skutečná procentuální výše nezaměstnanosti v České republice.

Já se chci zeptat paní ministryně, proč došlo ke změně metodiky vykazování nezaměstnanosti v naší zemi. Protože pokud bychom se podívali například na vývoj nezaměstnanosti k 31. březnu roku 2013, tak podle staré metodiky by to číslo míry nezaměstnanosti bylo 10,1 %, a podle nové metodiky, kterou začalo používat Ministerstvo práce a sociálních věcí, k mému překvapení ten podíl nezaměstnaných je 8 %. Čili je to výrazný rozdíl téměř 2 % z hlediska vykazované metodiky, což samozřejmě má docela výrazný psychologický vliv. Když se podívám na nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k témuž datu, podle staré metodiky by to bylo 10,9 %, ale podle nové metodiky, kterou začalo uplatňovat Ministerstvo práce a na základě které zveřejňuje čísla o nezaměstnanosti, by to bylo jenom 8,6 %.

Ptám se tedy, paní ministryně, čím bylo vedeno Ministerstvo práce a sociálních věcí, když se rozhodlo změnit vykazovanou metodiku? A jestli náhodou to nebyla účelová změna, tak aby nezaměstnanost, když už je nominálně rekordně vysoká, a je to 550 tisíc lidí, alespoň opticky v těch procentech vypadala o něco lépe. Je to podle mého názoru velmi podivný trik.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak děkuji, paní ministryně písemně odpoví.

Šestou interpelací je interpelace pana poslance Ivana Ohlídala na ministra Petra Bendla. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, nejvyšší kontrolní úřad zjistil na vašem ministerstvu při kontrole za rok 2011 velmi výraznou nesprávnost v účetnictví. Tato celková částka týkající se nesprávnosti v účetnictví se rovnala hodnotě 1,2 miliardy korun. Jak NKÚ zjistil, tato částka byla vynaložena na hrazení školného pracovníků vašeho ministerstva. Je jasné, že toto placení školného je nad rámec zákoníku práce u orgánu státní správy.

Já se vás tedy ptám: Jak mohlo dojít k této situaci a jaké závěry jste po této kontrole na svém ministerstvu učinil? Kdyby se něco takového stalo například na nižším orgánu státní správy nebo například na veřejné škole, tak by dotyční pracovníci odpovědní za tuto situaci byli výrazně postiženi. I celý orgán by obdržel výraznou sankci.

V závěru bych se pak ještě chtěl zeptat také na to, že NKÚ zjistil to, že v roce 2011 muselo vaše ministerstvo doplácet soukromé firmě více než 60 milionů za to, že kdysi vaše ministerstvo ručilo za nějaký státní podnik, který své závazky nesplnil, a proto tyto závazky přešly v roce 2011, ale i předtím na vaše ministerstvo. Můžete i tuto záležitost vysvětlit?

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP