(10.40 hodin)
(pokračuje Vacek)

A já se ptám, pane ministře: Je to pravda, nebo není to pravda? Jestli to je pravda, tak jsou naši evropští kolegové v parlamentu neoprávněně a hlavně špatně informováni, protože to je proti usnesení vlády, a já se obávám, že budou jednat v rozporu s usnesením vlády, a tudíž by měli dostat korektní informaci. Nic jiného od vás neočekávám, než že jim dodáte informaci, že informace o tom, že se vyřazuje tento bod z TEN-T, není pravda.

Děkuji vám za to doplnění.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr chce reagovat.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Jak můžu v květnu 2011 říct europoslancům za Českou republiku, že dopis, který byl odeslán v květnu 2011, není pravda? To je prostě pravda. To, co tam je napsané, je pravda. Jsou tam jasně uvedené důvody. Vy si sám protiřečíte. Tak se poslouchejte. (Poslanec Vacek nesouhlasí.) Vy jste nejdřív citoval usnesení vlády -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, abyste se na pana poslance obracel mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Omlouvám se. Prostřednictvím pana místopředsedy, omlouvám se.

To usnesení vlády, které jste citoval, platí. Vláda má ještě osm nebo sedm a půl měsíce, aby v souladu s tímto usnesením rozhodla. Takže se ptejme 5. ledna, jak vláda rozhodla, protože se zatím postupuje přesně podle tohoto usnesení. Nic víc, nic míň.

Já už k tomu vystupovat nebudu, protože jsem řekl všechno, co v této chvíli jsem říci chtěl. Jenom chci říct, že to usnesení je plněno. Termín plnění je do konce roku 2013, jsme v půlce května. Nebuďte netrpělivý. Prostřednictvím pana místopředsedy vás o to prosím. Veškeré údaje, veškeré informace, které máme, vám klidně poskytneme. Já vím, že některé nejsou úplně příznivé, že byste si přál, aby ta fakta byla jiná. Ale my ta fakta nezměníme.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vacek má slovo.

 

Poslanec Martin Vacek: Pane předsedající, já se omlouvám, že ještě jednou vystoupím. Ale vzhledem k tomu, že jsem na svou interpelaci úspěšně další sněmovní týden čekal, tak bych přece jenom rád ještě v závěru jednu jedinou věc.

Se všemi argumenty, které tady pan ministr říká, lze více či méně souhlasit nebo o nich polemizovat. Ale argument, že tady 11. května 2011 odešle první náměstek informaci pro evropské poslance, kteří se tím řídí a v tuto chvíli mají ve svých složkách materiál, že náš projekt tohoto typu nebude zařazen do TEN-T, a chtějí pro tento materiál v tomto rozsahu hlasovat příští měsíc, je podle mě porušením, jak jsem to tady citoval, usnesení vlády České republiky a je na vás, abyste našim kolegům v Bruselu tuto informaci buď potvrdil, nebo vyvrátil. Jestliže vláda řekla, že to bude projednávat do konce roku 2013, a v 2011 první náměstek, předpokládám jako váš generální zástupce, pošle zásadní informaci do Bruselu, tak tímto porušil usnesení vlády. Porušil usnesení vlády, nebo neporušil, pane ministře? Finální otázka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr zcela jistě odpoví. Prosím máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Neporušil. (Smích některých přítomných poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stručné a jasné. Pokud si pan poslanec Vacek již nepřeje vystoupit, pokročíme k hlasování.

Od pana místopředsedy Zaorálka jsem byl informován, že máme hlasovat tři, resp. dva nesouhlasy a jedno odložení nebo přerušení, plus ještě musíme vyřešit otázku ověřovatelů, protože se nám ověřovatelé omluvili.

Ale já nemohu nic dělat, protože ta číslovka na tabuli je stále příliš nízká (P62). Takže ještě chvilku počkám a pokud se v nějaké rozumné době počet přihlášených poslanců neposune na 67 nebo výše, budu muset schůzi přerušit.

(Někteří poslanci spěchají do sálu. Po chvilce, kdy stále je počet přítomných kolem 65:) Já to nebudu protahovat. Přerušuji jednání do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP