(14.50 hodin)
(pokračuje Šincl)

Důkazů je plno. Například taková prezidentská amnestie. Výsledek je ten, že totálně poklesla důvěra v právo a spravedlnost, protože největší tuneláři jsou na svobodě. Václav Klaus se ke skandální amnestii přiznal. Vy ovšem svoji spoluvinu popíráte. Amnestii jste spolupodepsal, i když jste nemusel. Vaše vláda ji neprojednala, i když měla. Světe div se, nikdo však za nic nemůže. Snad jen kromě právníka Hasenkopfa, který mluvil, i když neměl.

Dalším příkladem je příběh takzvaných sKaret. Přednedávnem jste prohlásil před celou Sněmovnou: "Vedení Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodlo svévolně, rozhodlo nezodpovědně, rozhodlo proti vůli vlády." Ve stejném projevu jste přiznal, že kritizované sKarty jsou neživotaschopným zmetkem. Je opravdu pěkné, že jste se přece jen dopracoval k tomu, že už víte, co všichni v této zemi dávno vědí. S nevinnou tváří jste v Poslanecké sněmovně oznámil, že blízcí spolupracovníci ministrů u nás podepisují za zády vlády, bez jejího vědomí a proti její vůli dlouhodobé smlouvy, jejichž negativní dopady se budou vyčíslovat nejméně tak dlouho, jako důsledky amnestie.

Máme tu tedy premiéra a jeho vládu, která nejenže neprojednává to, co by projednávat měla, ale ani neví, co všechno jménem státu projednává, aniž by o tom věděla. (Předsedající upozorňuje na čas.) Je opravdu smutný pohled na premiéra, který si troufá jen na staré, nemocné a sociálně slabé, ale na vlastní ministry a různé mocné skupiny si netroufne.

A moje otázka, pane premiére. Proč se neustále na něco vymlouváte? (Potlesk z levé strany.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále vystoupí paní poslankyně Kateřina Klasnová, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, obracím se na vás i ve vaší nepřítomnosti s interpelací týkající se výběru generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky.

Proč bylo první výběrové řízení na generálního ředitele tohoto podniku zcela netransparentní, proč bylo stejně netransparentně v březnu zrušeno a kdy bude vypsáno nové? Nebo tato vláda nepočítá do konce svého volebního období s obsazením tohoto klíčového postu? Ptám se vás, pane premiére, protože jste jako předseda vlády převzal právo veta nad rozhodováním o obsazování postů ve vedení státních podniků.

Dále se ptám, pane premiére, prosím, prozraďte mi, jakou lesnickou kompetencí vládne například Jana Nagyová, jež byla členkou poradní skupiny, kromě toho, že zřejmě někdy zajde do lesa na houby. Jak budou vybráni členové poradní komise pro druhé výběrové řízení a budete apelovat na ministra zemědělství, aby v ní byli především nezávislí odborníci z lesnického a dřevozpracovatelského odvětví? Pokud ne, proč prosím?

Proč zůstává v čele podniku vedením pověřený ředitel Gaube, tedy člověk, který byl z pozice ekonomického náměstka pod bývalým generálním ředitelem Svatoplukem Sýkorou přímo zodpovědný za nesrovnalosti v hospodaření státního podniku, na které poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad a které vyšetřuje Policie České republiky? Jak dlouho jej ještě chcete v čele Lesů České republiky udržet a jak můžete vyvrátit, že se tak neděje právě proto, aby se zametly pod stůl kauzy spojené s tunelováním tohoto státního podniku?

Považujete, pane premiére, hospodaření Lesů České republiky za efektivní? Jsou vám známy například výdaje za právní služby jen za toto volební období? Pokud tomu tak není, tak vás upozorňuji, že za tři roky se vydalo za právní služby bezmála půl miliardy korun a dalších 400 milionů korun se plánuje. V těchto částkách není ani zastupování Lesů České republiky například v arbitráži se společností CE WOOD.

Pane premiére, můžete vyvrátit, že v případě Lesů České republiky tato vláda nekoná, protože vládní strany či ODS mají z netransparentního hospodaření finanční profit? (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já to jenom dokončím, protože si myslím, že jinak máme na interpelace tři minuty, protože máme potom ještě jednu minutu.

Předpokládám, že tento můj dojem hraničící s jistotou vyvrátíte. Pak na vás apeluji: dokažte to činy, tedy okamžitě zastavte plýtvání veřejnými finančními prostředky.

Závěrem se chci zeptat, proč se tato vláda chce zbavit Vojenských lesů a statků, když mají objektivně lepší výsledky hospodaření než Lesy České republiky, a jestli náhodou již schválený prodej části Vojenských lesů a statků není jen jakýmsi předskokanem do budoucna chystané privatizace Lesů České republiky.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Já bych se přece jenom podržel standardního výkladu dle jednacího řádu.

Dále pan předseda Bohuslav Sobotka. Připraví se pan poslanec Josef Šenfeld. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, abych se také připojil k dnešním interpelacím na nepřítomného premiéra Petra Nečase.

Vážený pane premiére, je škoda, že tady dnes nejste, protože jsem si pro vás připravil tabulku, která podle mého názoru docela přesně ukazuje na souvislost mezi počátkem problémů české ekonomiky a zahájením reforem, které začala prosazovat vláda premiéra Nečase a ministra Kalouska počínaje rokem 2011.

Pokud se podíváte - já tady alespoň ukážu ten graf přítomným poslancům a poslankyním (ukazuje velkou tabulku s grafem) - pokud se podíváte na to, jak se vyvíjel hrubý domácí produkt České republiky, tak zpomalení růstu české ekonomiky nastalo ve druhém čtvrtletí roku 2011. Od toho okamžiku už trvale pokračuje. Začátkem roku 2012 ekonomika přešla do recese a ta recese teď kulminuje. Dosáhla výrazného zrychlení na počátku letošního roku. Není to náhoda a není to shoda okolností, že od začátku roku 2011, kdy česká ekonomika začala zpomalovat, byla současně spuštěna reforma Nečasovy a Kalouskovy vlády, která spočívala v plošných škrtech, která spočívala ve výrazném zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny a léky, a to od 1. ledna 2011, která spočívala ve snížení investic do bydlení, do dopravní infrastruktury. Čili je evidentní, že je tady přímá příčinná souvislost mezi zahájením problémů v české ekonomice a tím, jak tato vláda začala realizovat svoji hospodářskou a rozpočtovou politiku.

Já se ptám, pane premiére, jestli se omluvíte občanům České republiky za chyby, které vaše vláda způsobila a které stály na začátku nejdelší recese v novodobých dějinách České republiky.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Josef Šenfeld a připraví se pan poslanec Josef Tancoš. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, plně si uvědomuji vážnost současné situace týkající se regionálního operačního programu Severozápad v souvislosti s pozastavením certifikací a plateb a finanční opravou uplatňovanou vůči České republice. To velmi tíživě dopadá na jednotlivé žadatele.

Mám na vás konkrétní dotazy. V jakém stadiu se nachází obnovení dosud zadržovaných, avšak oprávněných dotací žadatelům v Ústeckém a Karlovarském kraji? Jak tuto situaci řeší vláda? Došlo již ke zreálnění finální částky finanční opravy navržené Evropskou komisí? Poslední dotaz - zda se vláda přihlásila k odpovědnosti centrálních orgánů za současnou situaci v regionálním operačním programu Severozápad a jakým způsobem bude celá záležitost v reálném čase řešena. Předem vám děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dále vystoupí pan poslanec Josef Tancoš a připraví se pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Tancoš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený nepřítomný pane premiére, oslovuji vás s požadavkem na vysvětlení a řešení situace v regionálním operačním programu Severozápad. Již proběhla řada jednání, a proto krátce shrnu fakta.

Podání rozporu proti výši finančních korekcí stanovených Evropskou komisí je technicky možné, nicméně zdlouhavé. A hlavně výsledek je nejistý. Může se stát, že bude regionální operační program zastaven. Zaplacení stanovených finančních korekcí stát odmítá a výbor regionální rady nedisponuje prostředky. Kraje nemají žádný právní důvod k jejich úhradě a také převoditelnost půjčky od státu je právně nemožná a takové transakce vedou k trestněprávní odpovědnosti.

Pane premiére, myslím si, že v tuto chvíli to už není věcí krajů, není to věcí politických stran, jestli to zavinila jedna politická strana, nebo druhá. Je to už věcí České republiky a v Bruselu se nebudou ptát na to, jestli to zavinil ten, nebo onen. Myslím si, že v tuto chvíli musíme řešit tento problém, a já vás proto, pane premiére, žádám o zajištění jednání s Ministerstvem financí, kraji a o sjednocení postupu při jednání a uplatnění výše zmíněného nařízení Evropské komise.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP