(16.10 hodin)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím velice v krátkosti odpovědět. Ona je to záležitost skutečně velmi nová, která reaguje na nový občanský zákoník. Ano, je skutečností, že podle nového občanského zákoníku se vracíme po letech k praxi, kdy stavba je spojena s pozemkem. V roce 1951 bylo vlastně toto odděleno a samozřejmě je potřeba říci, že to spojení zpět se provádí hůře než to jednoduché oddělení.

K dotazu. Ke spojení, to znamená ve smyslu toho, že stavba je spojena s pozemkem, dojde automaticky vlastně jenom v případě, kdy na budově i na pozemku je jeden majitel. Co se týče situace, kdy jsou různé podíly, podle závěrů komise Ministerstva spravedlnosti situace vypadá tak, že by k tomu mohlo dojít v případě, že podíly na domě i na pozemku budou stejné.

Co se týče předkupního práva, tak skutečně, tam je tedy napsáno, že vzniká předkupní právo jak pro vlastníka pozemku, tak pro vlastníka budovy, s cílem do budoucna zajistit spojení budovy s pozemkem. Současně se projednává, je to sněmovní tisk 990, který řeší záležitost bytových družstev, která vznikla před rokem 1992, a jejich právní nástupci - a tam se předpokládá bezplatný převodem nadále na vlastníky bytových jednotek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda chce využít svého práva a položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane ministře, děkuji vám za odpověď. Jsem rád, že vnímáte, že tento problém bude potřeba do budoucna řešit hlavně z pohledu předkupního práva. Jistě chápete obavu lidí, kteří vlastní nemovitosti, tím myslím byty, a obávají se, že by je vlastníci pozemků nějakým způsobem mohli obejít, neboli získat jejich byt. Děkuji vám a budu se někdy těšit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr bude reagovat? Nebude. Tím ukončíme sedmou interpelaci.

Osmým je pan poslanec Votava, který bude interpelovat pana ministra Stanjuru, který je však omluven, a to ve věci railjetů pro České dráhy.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Moc mě mrzí, že tady není pan ministr, protože bych rád znal odpověď přímo, ne písemně, ale budu se samozřejmě muset spokojit s písemnou odpovědí. Byl bych rád, kdyby byla dříve než za 30 dní.

Vážený pane ministře, vláda tvrdí, že přijímá opatření v oblasti zprůhlednění veřejných zakázek a podpory růstu ekonomiky. Výsledkem je to, že česká ekonomika je v krizi, hospodářství se propadá o 2 % HDP, zprůhledňování veřejných zakázek probíhá bohužel tak, že státní firmy s požehnáním ministerstva zadávají přímo miliardové kontrakty zahraničním subjektům bez otevřeného tendru. Konkrétním příkladem je třeba nákup pro České dráhy jednotek Railjet v hodnotě 5,6 mld. korun od zahraniční firmy. Mám tedy následující otázky, na které bych prosil odpověď.

1. Proč Ministerstvo dopravy už dávno nezasáhlo v době významného propadu ekonomiky proti zadání významné zakázky bez výběrového řízení zahraničnímu subjektu, a umožnilo tím diskriminaci ostatních domácích firem?

2. Proč Ministerstvo dopravy nezakročí proti záměru v pokračování dodávek jednotek Railjet, když nyní je již zřejmé, že uzavření smlouvy na nákup těchto jednotek bylo v rozporu se zákonem, což bylo aktuálně potvrzeno rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 9. 4. 2013?

3. Proč Ministerstvo dopravy v rámci své kompetence za celou dobu, to je od roku 2010 do současnosti, nepožadovalo po Českých dráhách vyhlášení standardního otevřeného výběrového řízení?

Prosím tedy o odpovědi, pane ministře, a jak jsem řekl, byl bych velice rád, kdyby to bylo dříve než za 30 dní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Odpověď obdržíte tedy písemně. Dalším poslancem, který je přihlášen, je pan poslanec Koubík, který měl interpelovat rovněž pana ministra Stanjuru a rovněž ve věci railjetů pro České dráhy, ale pana poslance zde nevidím. Tím pádem jeho interpelace propadá.

Slova se ujme pan poslanec Jan Babor, který bude interpelovat ministra zahraničních věcí ve věci hospodaření s majetkem státu ve správě Ministerstva zahraničí.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, už někdy koncem loňského roku uvedla německá média, že Německo odkoupí od České republiky Lobkovický palác za cenu mezi 600 až 700 mil. korun, tak asi za 24 mil. eur. Česká veřejnost se tak konečně po několika letech dozvěděla, za jak směšnou cenu hodlá vláda tento jedinečný historický a architektonický objekt, barokní skvost pod Hradčany, včetně rozsáhlého parku prodat, či spíše darovat. Tato cena se dle znalců tak rovná ceně vily někde u Ženevského jezera. Dle znalců by se ta cena měla pohybovat ne v milionech eur, ale v miliardách.

Ptám se vás, pane ministře, proč cena tohoto paláce, který je spojen s českou šlechtou a obnovením české státnosti, byla dohodnuta za uváděnou cenu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr zahraničních věcí odpoví na interpelaci. Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Hovoříme-li o prodeji Lobkovického paláce, je třeba uvádět tento prodej v příslušných souvislostech. Prodej je součástí záměru řešení problematiky nemovitostí pro diplomatické mise v České republice a Spolkové republiky Německo, který byl přijat usnesením vlády České republiky číslo 346 ze dne 11. května 2011.

Česká republika bude nucena v krátkodobém výhledu řešit zásadní problém nevyhovujícího stavu stávající budovy zastupitelského úřadu v Berlíně. Provoz budovy je neekonomický. Deset milionů korun ročně zatěžuje rozpočet Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Budova neodpovídá současným potřebám a je předimenzovaná, technický stav budovy vyžaduje v blízké budoucnosti komplexní rekonstrukci v řádu stovek milionů korun. Po zvážení všech alternativ má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zájem prodat stávající nemovitost a pořídit nové sídlo diplomatické mise.

Spolková republika Německo opakovaně projevila zájem získat do svého vlastnictví budovu Lobkovického paláce v Praze, která je sídlem zastupitelského úřadu Spolkové republiky a která má pro Spolkovou republiku Německo historický význam spojený s rokem 1989. Z balkonu budovy oznamoval tehdejší ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher stovkám východoněmeckých uprchlíků, že cesta na Západ je volná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP