Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Kozel

Schůze: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 15 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 2 (3. 2. 1993)

III. Vládní návrh zákona o oddělení měny podle sněmovního tisku 80
část č. 1 (2. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
část č. 6 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře
část č. 6 (23. 2. 1993)

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 7 (24. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 7, část č. 11 (24. 2. 1993)

Bod č. 11
část č. 7 (24. 2. 1993)

XVIII. Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993
část č. 11 (24. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 11 (24. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 20-21 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 14 (24. 3. 1993)

XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 14 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 25 (21. 4. 1993), část č. 26 (22. 4. 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 27 (22. 4. 1993)

XX. Volba členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 27 (22. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 30 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993)

XIV. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (20. 5. 1993)

XV. Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 40, část č. 44 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 15 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 17 (8. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

IX. Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 13 (15. 9. 1993)

X. Rezignace člena Rady České televize
část č. 13 (15. 9. 1993)

XI. Rezignace člena Rady Českého rozhlasu
část č. 13 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 26 (16. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 1 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 35 (7. 12. 1993)

XVI. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
část č. 39 (7. 12. 1993)

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 46 (8. 12. 1993)

Bod č. 24
část č. 45 (8. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 51 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 15
části č. 10-11 (16. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 33 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

VI. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 7 (26. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

Bod č. 26
část č. 34 (3. 6. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 1 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 1 (27. 9. 1994)

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
část č. 5 (27. 9. 1994)

XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky
část č. 8 (28. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 8, část č. 11 (28. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 14 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 1 (1. 11. 1994)

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 13 (2. 11. 1994)

Bod č. 17
část č. 14 (2. 11. 1994)

Bod č. 18
část č. 15 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 1 (6. 12. 1994), část č. 34 (9. 12. 1994)

Bod č. 17
části č. 23-24 (8. 12. 1994)

Bod č. 31
část č. 59 (15. 12. 1994)

Bod č. 32
část č. 59 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 28
část č. 14 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 18
části č. 11-12 (15. 3. 1995)

Bod č. 19
část č. 12 (15. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995)

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 12 (24. 5. 1995)

XXII. Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1600
část č. 13 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 26 (22. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 13 (21. 6. 1995), části č. 26-27 (22. 6. 1995)

Bod č. 12
části č. 15-16 (21. 6. 1995), část č. 27 (22. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995)

Bod č. 5
část č. 12 (1. 11. 1995)

XXXVIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994, podle sněmovního tisku 1950
část č. 39 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

I. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 2 (5. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 20 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 9 (20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 6 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996)

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996)

30. Návrh poslanců Františka Kozla a Jana Kouckého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2063 - prvé čtení
část č. 18 (13. 3. 1996)

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 21 (14. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP