Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Lux

Schůze: 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 24
část č. 18 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 14 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993), část č. 8, část č. 10 (19. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 38, část č. 41, část č. 44 (21. 5. 1993), část č. 45, část č. 49 (1. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298
část č. 29 (9. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 12 (13. 10. 1993)

XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (14. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 9, části č. 11-12, část č. 16 (2. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 11 (23. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 20 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 17
část č. 10 (27. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XI. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 972
část č. 4 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

části č. 12-13 (8. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 9 (8. 7. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 971
část č. 23 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 22 (29. 9. 1994)

Bod č. 29
část č. 21 (29. 9. 1994)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 22 (25. 5. 1995)

Bod č. 38
části č. 37-38 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

XXX. Výroční zpráva o činnosti pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka pozemkového fondu České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1709
část č. 50 (28. 6. 1995)

XXXI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1710
část č. 51 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 30 (28. 9. 1995)

Bod č. 15
část č. 11 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 25 (2. 11. 1995), část č. 29, část č. 33 (3. 11. 1995)

Bod č. 5
část č. 9 (1. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXXI. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - prvé čtení
část č. 9 (20. 12. 1995)

XI. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1999) prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 5 (6. 2. 1996), část č. 10 (7. 2. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2012) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

V. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2085) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. (sněmovní tisk 2048) - prvé čtení
část č. 5 (6. 2. 1996)

VII. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (sněmovní tisk 2090) - prvé čtení
část č. 5 (6. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 15 (8. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
část č. 17, část č. 20 (8. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1952) - druhé čtení
část č. 56 (15. 2. 1996)

LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

LXXXXII. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák (sněmovní tisk 1965) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 28 (14. 3. 1996)

33. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

34. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

35. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1999 - druhé čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - třetí čtení
část č. 19 (14. 3. 1996)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - třetí čtení
část č. 20 (14. 3. 1996)

38. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - třetí čtení
část č. 20 (14. 3. 1996)

57. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

59. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č.../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1999 - třetí čtení
část č. 36 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

VII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - druhé čtení
část č. 4 (23. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP