Čtvrtek 25. dubna 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Jan Ruml a odpověděl na interpelaci, kterou přednesl poslanec Jiří Vyvadil.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Já už si přesně nepamatuji, co jsem říkal v nedělní Debatě slovo od slova. Mohu potvrdit, že pana Streibla dobře znám. On byl můj bavorský rezortní kolega, spolu jsme mnohokrát jednali a mluvili jsme samozřejmě i o česko-německých vztazích. Potud si pamatuji na tu debatu, tak já jsem říkal něco v tom smyslu, že pan Streibl vynáší v česko-německé otázce určité karty a ty karty jsou podle mého názoru tak silné, za jak silné je my budeme považovat. To byl asi smysl mých slov. Tím jsem chtěl říci - pokud to mohu nějak interpretovat nebo rozuzlit - že pan ministerský předseda Bavorska Streibl hraje s trochu vyššími kartami, resp. že my mu možná umožňujeme hrát s trochu vyššími kartami, pokud bereme vážně ty nižší. To byl asi smysl toho, co jsem chtěl říci.

Já moc nerozumím tomu, v jakém kontextu jste vy položil svoji otázku. Musel byste ji trochu zasadit do nějakého logického rámce, abychom mohli o této věci diskutovat dále.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Rumlovi. Pan poslanec Vyvadil má možnost položit doplňující otázku. Prosím.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministře, když zasadit, tak zasadit do toho rámce, že pan ministr Streibl nemůže ovlivnit vývoj deklarace v česko-německé otázce. Tak jste to vy pojal a já si nemohu odpustit jednu věc. Pan Streibl je představitelem strany CSU. Bez CSU nemůže samozřejmě udělat nic CDU. A bez CSU - CDU samozřejmě nemůže nastat věc taková, aby kancléř Kohl učinil jakékoliv svobodné rozhodnutí. Jinak řečeno, je to pan Streibl, který určuje, co udělá pan kancléř Kohl. Takový má význam.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Jiří Vyvadil položil svoji repliku, odpovídat bude pan ministr vnitra Jan Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Pane poslanče, mě překvapuje vaše odbornost ve věci vnitroněmeckých vztahů, jak vy naprosto přesně víte, jaké jsou tam mechanismy, kdo koho ovlivňuje. Podle vás je Kohl naprosto nepatrná figurka někde na preriferii německého politického hnutí a ústřední postavou celé Spolkové republiky Německo, která je jediným partnerem pro nás při jednání o deklaraci, je ministerský předseda Bavorska pan Streibl. Možná byste se měl poradit se znalci na německé poměry, na německou politiku. Oni by vám vysvětlili, že tomu tak není.

Samozřejmě, určitý vliv na vnitropolitické poměry Německa pan Streibl má. Má vliv i na jednání o deklaraci na německé straně. Zdůrazňuji - nikoliv jako partner České vlády. Partnerem České vlády je pouze vláda Spolkové republiky Německo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru vnitra Janu Rumlovi. Prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Severa, který bude interpelovat ministra obrany pana Viléma Holáně ve věci velitelských cvičení Armády České republiky.

Poslanec Pavel Severa: Vážený pane ministře, není mým zvykem řešit své dotazy formou interpelací, ale rozhodl jsem se tak z toho důvodu, že dnes je 25. dubna a pokud by se písemná odpověď zpozdila, pochybuji, že bych ji dostal do konce tohoto volebního období. Nemám důvod tvrdit, že by tomu tak bylo, ale mám špatnou zkušenost s jedním dopisem, kde na odpověď čekám od 25. ledna. Je to dopis na ministerstvo školství a zpoždění už je skoro 70 dní. Dovolím si proto položit otázku tímto způsobem a věřím, že to bude dobré pro uklidnění veřejnosti i pro informování vojáků, kterých se týká velitelské cvičení.

Pane ministře, nyní k věci. Protože jsem měl informace o nedostatečném podepsání dohod, které zabezpečovaly velitelská cvičení v zahraničí, tak mne zajímá, jestli dnes je dostatečně zabezpečeno pojištění vojáků při cvičení v zahraničí, jestli jsou podepsány oboustranné dohody pro převoz a bezproblémové držení zbraní v zahraničí při těchto cvičeních. V neposlední řadě bych rád věděl, zda je zajištěno řešení případných škod, které by mohly vzniknout při těchto cvičeních v zahraničí. Možná, že je to již vyřešeno, ale rád bych to slyšel nyní od vás závaznou formou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi. Na jeho interpelaci odpoví ministr obrany pan Vilém Holáň.

Ministr obrany ČR Vilém Holáň: Právní vztahy pro všechna cvičení, tedy pro velitelská cvičení i pro cvičení jiného druhu upravuje multilaterální smlouva. Vy jste ji zde schválili v prosinci minulého roku. Ta smlouva řeší otázky vstupu na území, otázky držení a nošení zbraní, otázky zdravotnické, otázky, které se týkají škod atd. Jsou v ní v podstatě vyřešeny všechny otázky.

Úrazy jsou řešeny zákonem č. 76/1959 Sb. a zákonem č. 480/1992 Sb., oba tyto právní předpisy samozřejmě ve znění pozdějších právních předpisů.

Kromě toho ale ministr obrany vždycky u každého cvičení sestavuje speciální dokument, který upravuje potom detaily těchto podmínek, které jsou obecně odvozeny z platnosti této smlouvy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vilému Holáňovi. Má pan poslanec Severa doplňující otázku? Nemá.

Nyní bychom měli projednávat nebo věnovat se interpelaci pana Jiřího Vyvadila na pana ministra Ivana Pilipa ve věci č. 7.

Pana ministra Pilipa v tuto chvíli nevidím, ale vzápětí dostanu zprávu.

Bohužel, ani informace, kterou jsem právě obdržel - to je interpelace na pana ministra Ivana Pilipa. Pan ministr Budinský se s interpelací pana poslanec Vrchy vypořádá v běžném pořádku. Takže se ptám pana poslance Vyvadila, zda-li hodlá přednést svou interpelaci, s tím, že obdržel jistě písemně odpověď. Nikoli. Ani v té další věci - č. 12. Rozumím tomu dobře?

Budeme se nyní věnovat interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy na ministra Karla Dybu, a sice ve věci poskytovaných služeb Českou poštou. Tedy slovo má poslanec Oldřich Vrcha.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane ministře, co jste sliboval při rozdělování spojů na Českou poštu a SPT Telecom? Řekl jste něco takového, jako že se oběsíte, pokud se nepodaří prodej Telecomu zahraničnímu kapitálu. Měl jste to raději udělat, neboť Česká pošta snižuje služby občanům jednak omezováním její provozní doby, telegramy, které přijímá, nedoručuje, neboť za doručení je odpovědný Telecom, který doručuje v některých místech naší České republiky telegramy v pracovní dny a pouze v pracovní dobu, tj. od 6.00 do 14.00 hodin.

Za vašeho ministrování jste dokázal patřičně zvýšit poplatky za poštovné a také jste neúměrně zvýšil telekomunikační poplatky. Kdy a kdo na tyto vaše rozmary doplácí? Naši občané, podnikatelé a organizace. Sami jste si ve vládní koalici odsouhlasili tzv. odchodné jak vašich kolegů poslanců, tak i ministrů, včetně premiéra. Kdo na to opět doplácí? Jsou to opět naši občané, kteří se proti vašim rozmarům nemohou nijak bránit.

Ptám se vás, pane ministře, jakým způsobem a jak vrátíte občanům neoprávněně získané peníze, ať již prostřednictvím České pošty či Telecomu. Kde jste vzal tedy na akcie uložené v Oděvním průmyslu Prostějov, hotelu Tenis-klub Prostějov a dalších. Není to zneužívání pravomoci vládního činitele? Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl pan poslanec Oldřich Vrcha a nyní je řada na panu ministru Karlu Dybovi, takže mu uděluji slovo.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane poslanče, já se omlouvám, ale já nikdy nevím, jaká je vaše otázka. Znovu se to pokusím nějakým způsobem zinterpretovat, na co se vlastně ptáte.

Ptáte se, jestli mám někde nějaké akcie. Nemám nikde a nikdy jsem neměl v Prostějově žádné akcie, jestli jsem vám dobře rozuměl, na to jste se také ptal.

Jinak mám Prostějov velmi rád a jak dobře víte, pocházím odtamtud a rád tam jezdím a mám rád to prostředí, které tam existuje, ale bohužel, žádné akcie tam nikde v ničem nemám. Nikdy jsem neměl.

Myslím, že pošta udělala za poslední čtyři roky velmi slušný pokrok, investovala se asi miliarda korun do obnovy zařízení, já jsem řadu pošt navštívil. Myslím, že s tím prostředím mohou být spokojeni jak zaměstnanci pošty, což je velmi důležité, tak i občané.

Myslím, že jsou místa, kde jsou problémy s poštou, např. nedávno byl problém na Havlíčkobrodsku s doručováním důchodů. Je to pochopitelné, že pošta hledala způsob, jak ochránit doručovatelky, když došlo k přepadením doručovatelek, nicméně myslím si, že to nebylo uděláno dobře na Havlíčkobrodsku, a požádal jsem pana ředitele, aby opatření omezující doručování důchodů zrušil. Udělalo se to.

Uvádím tento příklad jako důkaz toho, že vůči poště tady existuje protihráč - Ministerstvo hospodářství. V případě, že jste nespokojen se službami pošty, můžete se kdykoliv na nás obrátit a zjednáme nápravu, pokud vaše stížnost je oprávněná, tak jako tomu bylo v případech, kdy jste si stěžoval, a když to bylo oprávněné, tak se vaše stížnost dořešila.

Co se týče Telecomu, řeknu jen dvě tři věty. Opět, jak víte dobře, existuje stále u nás ještě převaha poptávky nad nabídkou, která během dvou let díky obrovským investicím Telecomu bude dořešena, a díky také těm penězům, které sem přinesl zahraniční partner Telecomu. Jen v letošním roce se bude investovat přes 33 miliard korun do zlepšení telefonní sítě a do nových telefonů. Myslím, že to je velmi značná solidní suma a bude zřízeno 400.000 nových linek.

Pokud jste se na toto ptal, tak máte moji odpověď. Samozřejmě, že toto něco stojí, že to nelze platit ze státního rozpočtu, jak jinak by se to muselo dělat, kdyby tady nebyla politika tarifní. Ujišťuji vás, že tarify u nás jsou jedny z nejnižších, ne-li nejnižší v Evropě, a do budoucna, do roku 2000, se budou zvyšovat v průměru pomaleji než bude tempo růstu cen u nás.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď, ptám se pana poslance - nechce využít svého práva, takže zvu k řečništi pana poslance Karla Hrdého, který bude interpelovat ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci počtu úředníků Ministerstva zemědělství.

Poslanec Karel Hrdý: Vážný pane ministře, nepochybně v minulých 6 letech v procesu transformace vzrostl počet úředníků ve státní správě více než je zdrávo.

Domnívám se, že to zbytečně zatěžuje kapsy daňových poplatníků a dovoluji si vás oslovit v této souvislosti a i v souvislosti se včerejším projednáváním ústavního zákona o VÚSC asi třemi otázkami.

První otázka je - zvýšil se nebo snížil počet úředníků Ministerstva zemědělství v posledních letech?

Druhá otázka je - Ministerstvo zemědělství bývá často kritizováno v souvislosti s počtem úředníků v regionech. Jakou mají územní odbory vašeho ministerstva hlavní náplň práce a jak se mění počet jejich zaměstnanců?

Třetí otázka - v souvislosti s VÚSC - dluhem vlády a řady politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně je decentralizace státní správy. Dovedl byste si, pane ministře, představit přechod části kompetencí vašich územních pracovišť na budoucí VÚSC a podpořil byste tuto myšlenku?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže to byla interpelace pana poslance Karla Hrdého. Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo zemědělství v roce 1994 zaměstnávalo 1 240 státních úředníků. Letošní rok je to číslo 912. Čili snížení za dva roky je řádově o čtvrtinu. Toto snížení nebylo vedeno jenom usnesením vlády, tak jak jsme se rozhodli, snížení o 5%, ale fakticky se změnou obsahu práce ministerstva, kdy ministerstvo již neřídí zemědělské podniky. Bylo přirozené, že bylo třeba radikálněji snížit tento počet úředníků.

Co se týká územních odborů, které jsou na každém okrese, počty úředníků na územních odborech Ministerstva zemědělství se snížily na polovinu, o 280 lidí v loňském roce. To znamená, že na každém okrese pracuje 4, 5, maximálně 6 lidí podle velikosti okresu. Jejich kompetence jsou především v oblasti údržby krajiny, v oblasti poskytování dotací, v oblasti informatiky, poradenství atd. Samozřejmě vykonávají také státní správu ve vyjmenovaných věcech dle zákona.

Co se týká vyšších samosprávných celků, v případě, že budou existovat, v případě, že poslanci se na tom shodnou a bude také naplněno programové prohlášení vlády, tak si dovedu představit, že podstatnou část kompetencí budou vykonávat tyto vyšší samosprávné celky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru zemědělství Josefu Luxovi a ptám se, zdali pan poslanec Hrdý chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Šoler, který bude interpelovat ministra Karla Dybu ve věci bytové politiky.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci občanského podnětu č. 8. Na rozdíl od kolegy Vrchy, který chtěl vědět, kolik jste prostavěli v oblasti pošty, mě zajímá oblast bytové politiky. Bohužel ta věc už je trochu starší, ale myslím, že ta obecná otázka je dlouhodobá, že se tak moc nestalo vzhledem k interpelační aritmetice. V nedělní Debatě jste kdysi uvedl parafrázi, že sice zákon na bytovou politiku existuje, ale že nejde zatím podle něho pracovat. Přesto jste říkal, že bytovou politiku podle něj vyřešíte. Jak?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže otázka zazněla a příležitost k odpovědi má ministr Karel Dyba.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, ten citát, který tady uvedl pan poslanec, není přesný. Já jsem nikdy nic takového nikde neřekl. Nicméně je to příležitost, abych se pokusil vysvětlit, jak vláda podporuje bytovou výstavbu. Myslím, že je dobré tady uvést několik čísel.

Především v roce 1996 je podporováno ze státního rozpočtu stavební spoření částkou 2 miliardy Kč. Druhá významná velká částka jde na podporu obcí na výstavbu nájemního bydlení. Tady je významné, že jde o spojení prostředků státních, obecních a soukromých. Ta částka zní: 2 miliardy 100 milionů. Dále významná částka je určena ze státního rozpočtu na výstavbu penzionů pro starší občany. Je to 700 milionů. Nesmím zapomínat na podporu hypotéčního úvěrování ze státního rozpočtu v letošním roce ve výši půl miliardy.

To jsou peněžní sumy, které jsou určeny na novou výstavbu. Měl bych k tomu přidat ještě částku téměř 300 milionů, což představuje půjčku obcím - velmi výhodnou - která je určena na modernizaci bytů ve staré zástavbě. Tady jde opět o spojení prostředků obcí a státu, které potom slouží jako výhodný úvěr, výhodná půjčka majitelů i soukromých domů, restituovaných domů. Podle mých zkušeností v řadě míst je toto solidně používáno, využíváno. Jsou takové zkušenosti z různých míst naší republiky.

Platí dále, že stát vynakládá velmi solidní velké sumy na příspěvek na bydlení, což souvisí s politikou státu v této oblasti. Vy dobře víte, že existuje vzorec postupné deregulace nájemného, který je doprovázen příslušnou politikou podpory sociálně nejpotřebnějších. Na to ve státním rozpočtu jsou určeny prostředky. Jakákoliv deregulace nájemného musí být a bude doprovázena vždycky příslušnou sociální politikou v této oblasti.

Mohl bych hovořit ještě o dalších prostředcích státu, např. úhrada majetkové újmy pro ty, kteří bydlí v družstevním bydlení. Jde o to, že v minulosti poskytnuté výhodné úvěry - respektive úrok z nich - musí být určitým způsobem dotován, a je dotován ze státního rozpočtu ve výši přes 2,8 miliardy v letošním roce. To je zhruba přehled různých podpor ze strany státu, které jsou určeny do oblasti bydlení, jak na novou výstavbu, tak také na podporu bydlení ve staré zástavbě, resp. na její modernizaci.

Nemluvím tady o řadě jiných kroků v právní oblasti, které Parlament zná, které byly uskutečněny a které umožňují různé změny v oblasti bydlení. Např. privatizace domů a bytů, kterou provádějí obce díky zmíněným zákonům, a jiné a jiné zákony, které byly v Parlamentu schváleny.

Jaké jsou výsledky v této oblasti? To je velmi podstatné. To je důležité. Myslím, že je to lokálně diferencováno. Že jsou místa v této zemi, kde existuje poměrně dobře fungující trh bydlení. Měl jsem nedávno možnost být na jedné konferenci o bydlení, kde byli přítomni starostové, zástupci bank a jiných institucí, např. podnikatelé, kteří se zabývají bytovou výstavbou, tam hovořili právě starostové o různých zkušenostech s lokálním trhem bydlení.

Tak např. dobře fungující trh bydlení byl vytvořen v Tanvaldu; podobně na severu Čech existují velmi dobré možnosti na legálním trhu bydlení získat byt, kde existuje možnost okamžitě na takovém trhu získat garsoniéru za 60 až 80 tis. korun. Říkám okamžitě. Myslím, že takové bydlení je jasně dostupné středním třídám a střední důchodové třídě. Jsou i jiná místa, kde se věci pohnuly dopředu. Jsou i jiná, kde se to nedaří. Vím dobře, jaká je situace např. v Praze. Mám vždycky nedobrý pocit, když se něco nedaří a pokouším se těmto věcem pomoci spolu s celou vládou, s ostatními ministry.

Jeden z velmi důležitých nástrojů, který je třeba uvést v praxi, který by velmi pomohl výstavbě bytů a domů za relativně nízké ceny, je tzv. podpora nabídkové strany bydlení, podpora bydlení na nabídkové straně. O co jde? Jde o různé změny různých předpisů a zákonů, které zbytečně prodražují a brzdí bytovou výstavbu. Mám na mysli třeba archaický zákon o ochraně zemědělské půdy, který znemožňuje poměrně rychlé uvolnění půdy pro stavební účely okolo velkých měst a zbytečně zdražuje tuto půdu, když je uvolňována. Myslím, že také Pozemkový fond dluží určité pozemky, které by měl uvolňovat rychleji pro bytovou výstavbu. Jde také o novelu stavebního zákona, který leží - jak dobře víte - v Parlamentě, která zjednodušuje a urychluje celý proces stavění. Tyto změny mohou podstatně přispět k tomu, aby v oblasti velkých měst zejména byla nová výstavba rychlejší, ve velkém množství a relativně levnější. Příklady těchto možností i v dnešní situaci máme dnes např. v Liberci. Chystá se obdobná velká výstavba v oblasti Plzně. Doufám, že se to také podaří uskutečnit tady na Jižním Městě v Praze.

V této politice je třeba pokračovat. Základy v minulém volebním období byly položeny. Jde nyní o to důsledně je dále prosazovat a také jednotlivé nástroje bytové politiky doplňovat či opravovat na základě zkušeností a práce s nimi. Je možné, že i rozpočet může do této oblasti dodat další prostředky, ale vždycky je nutné říci na úkor čeho to bude a odkud se nové peníze mají brát. Ministři, kteří toto budou mít na starosti, při rozpočtových jednáních se těmito otázkami budou opět zabývat.

Pane poslanče, to je velmi zkratkovitě řečeno něco o nástrojích bytové politiky, o tom, co bytová politika obsahuje a jaké jsou představy o jejím doplňování do budoucna. Neříkal jsem nic např. o nutných změnách, které také jsou na programu dne v oblasti vztahů mezi nájemníky a pronajímateli. Neříkal jsem nic, nebo jen velmi málo jsem se zmínil o velmi důležité obecní politice v oblasti územního plánování. To jsou další nezbytné prvky v bytové politice. Je iluze se domnívat, že existuje jeden kouzelný proutek, který rázem vyřeší těžkosti, které nepodceňuji a o kterých vím, ale které v této oblasti se nahromadily nikoliv pouze za 40, ale musím říci za 60 let.

Lze to vyřešit jen postupně, lze to vyřešit jen aplikací všech nástrojů, o kterých jsem hovořil, v jejich vzájemné souhře. Myslím, že toto nás k fungujícímu trhu bydlení v celém státě postupně přiblíží. Ale je zřejmé, že budou vždy oblasti v tomto státě existovat, a Praha k nim určitě patří, kde bydlení bude relativně dražší než v jiných oblastech naší republiky, např. na Mostecku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Karlu Dybovi. Pan poslanec Šoler hodlá položit doplňující otázku, má k tomu příležitost.

Poslanec Jiří Šoler: Pane ministře, moje vlastní zkušenost mi říká, že jedním z kritických momentů v životě mladého člověka je moment, kdy začíná samostatný život. Chci se zeptat, jakým způsobem chcete řešit otázku mladých manželství a vůbec mladých lidí vstupujících do života. Nemám na mysli vysloveně sociální případy, ale mám na mysli takové lidi, kteří nemají bohaté rodiče, kteří jsou ochotni či schopni jim při opatření bytu pomoci. Mám na mysli zejména třeba potíže mladých vysokoškoláků, kteří se vyčerpají placením školného a podobnými věcmi se případně zadluží, kteří skutečně nebudou mít finanční prostředky na to, aby řešili svou bytovou situaci. Navíc, pokud tito lidé budou podobně, jako tomu bylo v minulosti, prožívat velice těžké sociální problémy po skončení školy, jejich osobní vývoj potom nebude takový, jaký by měl být, a peníze investované ať už jimi nebo státem do jejich vzdělání nebudou využity tak, jak by mohly.

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla doplňující otázka pana poslance Šolera. Pan ministr Karel Dyba odpoví.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane poslanče, vůbec nepodceňuji otázku bytů pro mladé lidi. Podobně jako vy i já jsem si tuto dobu prožil a vím, co to znamená bydlet v cizím, vím co to znamená bydlet chvíli tam či onde. Ale myslím, že musíme vždycky hovořit o konkrétních případech a ne příliš obecně. Dobře vím, že dnes existují vysokoškoláci, kteří mají nástupní plat kolem 15 tis., a to může být dokonce čistého. Pokud je to rodina, může to být dohromady klidně kolem 20 tis. čistého. Tyto případy znám, vím o nich a myslím, že tito klidně dosáhnou na hypotéku s podporou státu. Jsou tady i jiné případy, kdy možná studuje někdo směr, který není okamžitě tak vysoce placený. Tady je dobrá rada obtížná. Myslím, že vždycky tomu bude tak, jako tomu bylo v minulosti, že je třeba pomoci rodiny, pomoci přátel a je třeba po určitou dobu se smířit s bydlením, které není zrovna to, co si někdo přeje. Ale bude to vždycky tak, že na bydlení bude nutno vynaložit relativně velkou částku a tak je tomu i jinde ve světě. Mladí lidé s tím počítají. Myslím, že celá řada mladých lidí si dnes tuto věc uvědomuje a jisté šance tady mají. Znovu opakuji, že stát tady poskytuje podpory. Na to, že budu chtít bydlet, je třeba myslet už od mladších let. A zodpovědní rodiče a zodpovědné rodiny to tak dělají. Zopakuji znovu - stavební spoření, hypotéky státu i nájemní bydlení, které je dočasně použitelné v menších bytech pro mladší rodiny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Dybovi. Nyní je na řadě pan poslanec Jiří Vyvadil, myslím, že bude správné, když dle vlastního zvážení bude interpelovat pana ministra Ivana Pilipa, který tady před chvílí ještě nemohl být. Je to, pane poslanče, na vás. Vašemu propuštění jsem nerozuměl tak, že stahujete svou interpelaci, takže máte slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, velice děkuji. Chtěl bych se obrátit na pana ministra s otázkou, která na jedné straně je závažná, ale na druhé straně bych chtěl apelovat na určitou osobní angažovanost. Věc se týká záležitosti ředitele školy v Lysovicích, kde už několik měsíců je velmi napjatá atmosféra ohledně tamějšího faráře, resp. kněze, který velice intenzívním způsobem zasahuje do školní výuky. Celý problém je v tom, že sám starosta je člen ODS, ředitel je velmi naladěný pro vládní koalici. Jediný problém, který mají, je ten, že tento pán - a víte, že se to řeší na stránkách tisku - pan František Provazník velice intenzívním způsobem předepisuje, zda děti mohou nebo nemohou jet na lyžařský výcvik, zda děvčátka se mohou koupat dohromady, zda a v jakém rozsahu bude prováděna sexuální výchova. Věc už je v takové fázi, že požádali kardinála Vlka. Ten se v této věci nechce nijakým způsobem angažovat.

Pane ministře, z hlediska svého řekl bych i stranického původu - a to nemyslím nijak ironicky - máte určitý mandát pro to, abyste se do této věci postavil, protože to je věc, kdy ředitel říká já odejdu, rodiče žádají, aby nastala náprava, starosta, sám věřící, žádá, aby byla provedena změna. Do jaké míry jste se na ministerstvu tímto případem zabývali, neboť je to mimořádně závažný případ?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, aby se slova ujal pan ministr Ivan Pilip.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, samozřejmě znám situaci, kterou zde popisoval pan poslanec Vyvadil, a souhlasím s ním, že je to situace, která je poměrně nesnadná. Troufám si říci, že je to případ, s jakým jsem se v našem školství za poslední čtyři roky nesetkal.

Sám jsem obeznámen se situací i díky dopisům, které chodí na ministerstvo. Není ovšem možné říci, že by bylo jednoznačně v kompetenci ministerstva školství do tohoto případu zasahovat. Osobně mohu říci totéž jako vy, že jsem postupem tamního faráře zneklidněn a nepovažuji ho za nejšťastnější.

Na druhé straně je otázka, zda se toto moje osobní zneklidnění má promítat do faktu, že jsem toho času ministrem školství, a zda mám z této pozice do situace zasahovat, protože podstata sporu je vedena mezi farářem, obcí a školou, s tím, že ředitel školy má své vlastní kompetence, obec jako zřizovatel této školy má také vlastní kompetence. Pokud vím, hlavní diskuse v současné době probíhá mezi obcí a mezi vedením katolické církve, případně biskupstvím brněnským.

Jedním z našich základních přístupů k řešení otázek ve školství je ponechávání co největších pravomocí na úrovni škol samotných, většího zatažení obcí a rodičů do práce škol. Z tohoto důvodu nám jde o to, aby co nejvíce problémů bylo řešeno přímo v místech jejich vzniku, a aby jednotlivé aféry a dílčí problémy nebyly rozhodovány centralistickým způsobem z ministerstva školství, pokud však nejde o případ, kde tak jednoznačně stanoví zákon. V případě Lysovic tomu tak není.

Zároveň ovšem musím říci, že podle mých informací - a natolik jsem si tuto situaci zjišťoval na příslušném školském úřadě a na odborných útvarech ministerstva školství - neshledáváme žádné nedostatky v práci ředitele školy. Jeho kritika a jeho spory nás nijak nevedou k úvahám, zda by neměl být vyměněn. Nadále má pro svou práci naši podporu. Doufáme a předpokládáme, že ve spolupráci s vedením obce dokáží na základě volené samosprávy a své vlastní autonomie i při případných jednáních s církví tuto situaci sami vyřešit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Pilipovi. Pan poslanec Jiří Vyvadil využije svého práva k doplňující otázce.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministře, mám pocit, že co do základu jsme to v podstatě oba dva pochopili. Vy z titulu ministra nemůžete učinit v daném případě žádné administrativní opatření. Bylo by ale asi nezbytné obrátit se na pana kardinála Vlka, jestliže věc už je ve fázi, kdy on se oficiálně vyjadřuje v novinách, že podobné varianty jakéhokoli řešení se podobají komunistickému řešení.

Pan kardinál Vlk včera řekl velice krásnou myšlenku, která mi málem připomněla ony krásné doby roku 1989, že v této zemi je zapotřebí více ducha, a citoval bych francouzského socialistu J. Delorse. Jsem pro toho ducha, ale nejsem pro novodobou inkvizici.

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Jiří Vyvadil. Pan ministr v této chvíli nebude vystupovat.

Ptám se pana poslance Jiřího Vyvadila, zda hodlá vystoupit s interpelací ve věci č. 12 na pana ministra Ivana Pilipa. Je tomu tak, má příležitost.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane ministře, tato otázka se týká problému, který je vážný. Nechci jej dramatizovat, ale zejména v malých obcích, v malých vískách to může vyvolávat problémy mimořádně závažné. Týká se to redukce počtu škol.

V oblasti regionu Západočeského a Jihočeského hrozí podle mých informací, když tak mi je vyvraťte - že bude uzavřeno 36 škol z důvodů, že počet žáků poklesl pod určitý počet. Ono je to samozřejmě vázáno na druhou podmínku a ta se týká i tak trochu vašeho kolegy ve vládě, pana ministra dopravy. Děti musí někam samozřejmě jezdit, děti musí samozřejmě do jiné školy, a to jsou mimořádně závažné problémy. Ptám se, zda vy jako resortní ministr jste si uvědomil tuto situaci a zda obecně globálně v případě, kdy by hrozilo, že když už jednou škola zanikla, už nikdy nebude vytvořena, tuto situaci zvažujete a zda obecně globálně nedáte jakousi výjimku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, aby se slova ujal pan ministr Ivan Pilip.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP