Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Štrait

Schůze: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 24 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 7 (20. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 32 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 25 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 8 (15. 9. 1993)

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496
část č. 19 (16. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 22-23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 32 (3. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 58 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 9
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 10
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 12
části č. 6-7 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18 (17. 2. 1994)

Bod č. 27
část č. 26 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 9 (23. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 5 (22. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 10 (23. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 11 (28. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 17 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 13
část č. 7 (31. 5. 1994)

Bod č. 17
část č. 12, část č. 15 (1. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (2. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 8 (8. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 11 (8. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 2 (8. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 14 (29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 16 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (1. 11. 1994), část č. 8 (2. 11. 1994)

Bod č. 24
část č. 25 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 7 (7. 12. 1994), část č. 35 (9. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 16 (7. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 38 (13. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 40 (13. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
část č. 13 (8. 2. 1995), část č. 31 (9. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 20
část č. 12 (15. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 23 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 28 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 22-23 (20. 4. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 1506 1581
část č. 14 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995), část č. 33 (26. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 26 (25. 5. 1995)

Bod č. 39
část č. 40 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 21 (22. 6. 1995), část č. 63 (29. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 32 (27. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615
část č. 50 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 59 (29. 6. 1995)

Bod č. 38
část č. 62 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 4 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
části č. 21-24 (28. 9. 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.
část č. 31 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
části č. 1-2 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 24-26 (2. 11. 1995), část č. 33 (3. 11. 1995)

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (2. 11. 1995)

XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996", podle sněmovního tisku 1889
část č. 27 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 8 (6. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 26 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 30 (8. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 36 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 12 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XI. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti (sněmovní tisk 2027) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXXIV. Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 2103)
část č. 28 (9. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
část č. 31 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 34 (15. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP