Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Šoler

Schůze: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2, část č. 4 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53
část č. 9 (27. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 10 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

část č. 1 (23. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 16 (25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 8 (23. 3. 1993)

Bod č. 24
část č. 18 (25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 24 (25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 25 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 5 (20. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 17 (21. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
část č. 31 (22. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 33 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 26 (20. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 11 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 23 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 8, část č. 11 (15. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 27 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 10 (13. 10. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 31 (3. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 8 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 15 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18, část č. 21 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 20 (24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 23 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 14, část č. 17 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 27 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (2. 6. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20, část č. 22 (2. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 34 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

části č. 20-21 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 15 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 36 (9. 12. 1994), část č. 44 (13. 12. 1994), část č. 47 (14. 12. 1994)

Bod č. 4
části č. 8-9 (7. 12. 1994)

Bod č. 50
část č. 64 (15. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (15. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 32 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 21 (20. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 16 (19. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 31
část č. 28 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 41, část č. 43 (27. 6. 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě, podle sněmovního tisku 1830
část č. 28 (23. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 32-33 (27. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 4 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.
část č. 9 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 5
část č. 12 (1. 11. 1995)

VII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 15 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 23 (8. 2. 1996), části č. 64-65 (15. 2. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení
část č. 13 (7. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 15-16 (8. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (8. 2. 1996)

LIV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
část č. 37 (13. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 28 (14. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 34 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 15 (25. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 20-22 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP