Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Berkovec

Schůze: 1, 16, 25, 33, 43, 50, 55, 63, 65, 66, 71, 74, 77, 78, 79, 86, 88, 94, 104, 107

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 22 (10. 11. 2021)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení
část č. 30 (22. 3. 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
část č. 85 (24. 3. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

část č. 265 (17. 6. 2022)

3. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení
část č. 119 (3. 6. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 50 (26. 8. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
části č. 57-58 (1. 11. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

část č. 141 (25. 1. 2023)

103. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017 /sněmovní tisk 78/
části č. 154-155 (25. 1. 2023)

104. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018 /sněmovní tisk 79/
část č. 155 (25. 1. 2023)

105. Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018 /sněmovní tisk 80/
část č. 156 (25. 1. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 376 (3. 3. 2023), část č. 413 (4. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 266 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

128. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2021 /sněmovní tisk 189/
část č. 147 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

část č. 9 (16. 5. 2023)

121. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021 /sněmovní tisk 269/
část č. 297 (13. 6. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
část č. 37 (16. 5. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
část č. 249 (2. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 28 (14. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 182, část č. 193 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
část č. 137 (6. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

část č. 86 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 68 (11. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
část č. 231, část č. 245 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 110 (18. 10. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

část č. 34 (13. 12. 2023)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou (Hanoj, 21. 4. 2023) /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení
část č. 55 (13. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 43 (17. 1. 2024), část č. 190 (19. 1. 2024), část č. 359, část č. 366 (25. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
část č. 193 (7. 3. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 176 (30. 5. 2024)

107. schůze (12. - 14. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 48 (14. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP