(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím pana poslance Roberta Králíčka.

 

Poslanec Robert Králíček: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že neproběhla obecná rozprava, tak bych se pokusil v podrobné rozpravě odůvodnit mé pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému pod čísly sněmovního dokumentu 2307, 2308, 2309, 2310. Cílem pozměňovacích návrhů je navýšit částku, o kterou se zvyšují procentní výměry důchodů při zvýšení důchodů v mimořádném termínu v červnu 2023. Jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši, tak jak navrhuje vládní návrh zákona. Vědom si síly koalice a vědom si toho, že i Senát je pětikoaliční, a jak jsme se dověděli za poslední tři dny, tak i Ústavní soud je dohodnutý, tak já na základě tiskové konference nově zvoleného prezidenta, který řekl, že bude naslouchat i těm voličům, kteří ho nevolili - a já jsem pana prezidenta Petra Pavla nevolil -, tak bych chtěl, aby byl tedy i mým prezidentem, aby mi naslouchal, a proto ho vyzývám, aby tento zákon nikoli vetoval, protože ten by se obratem vrátil do Sněmovny a vládní koalice by si ho pohodlně schválila, ale aby ho nepodepsal a nechal uplynout jeho lhůtu 14 dnů, a tak se stal prezidentem opravdu všech občanů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím dalšího z vystupujících a to je pan poslanec Roman Kubíček. Pane poslanče, vidím, že zde nejste, tak nakonec nepřítomen. A pan poslanec Jiří Mašek - rovněž není. Pan poslanec Stanislav Berkovec. Vidím ho, tak máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, přeji vám hezký - co to máme? - hezké odpoledne. Mně to nějak splynulo. Já to také velmi zkrátím, přihlásím se ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům. Jsou to sněmovní dokumenty číslo 2107, 2108, 2109 a 2110. Je to vlastně také navýšení té částky stejně jako u mých kolegů v tom čl I § 67 odst. 1 písm. b). Nějaké číselné řady, to je podrobně v těch příslušných dokumentech.

Jenom bych ještě připomněl, že ten důvod, který mě k tomu vedl, tak je hlavně v tom, že právní řád České republiky to pochopitelně podmiňuje, tu valorizaci, o tom už jsme tady mnohokrát dnes mluvili. A mě k tomu vede ještě institut, který je neodmyslitelně součástí českého historického i moderního právního řádu, a to je institut dobrých mravů, tedy moros mores nebo omni mores v historickém kontextu z římského práva, protože si myslím, že právě ten náš právní řád a legislativa na tomto úseku tu je postaven. To je všechno, děkuji za vaši vzácnou pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče, a další přihlášenou je paní poslankyně Marie Pošarová. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pošarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, nyní se nacházíme v podrobné rozpravě druhého čtení vládního návrhu u sněmovního tisku 392. Důvodovou zprávu mám nahranou v systému a předložila jsem pět pozměňovacích návrhů. Co se týče mimořádné valorizace důchodů, která má nastat v červnu tohoto roku, slyšeli jsme tady mnoho důvodů nás opozičních poslanců. Argumentovali jsme, samozřejmě nesouhlasili se zkráceným projednáváním tohoto tisku v legislativní nouzi. Zároveň bych se chtěla přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, a to pod číslem 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, paní poslankyně, a další přihlášený je pan poslanec Milan Brázdil. Schováme na konec. Pan poslanec Jan Síla. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Síla: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, rád bych se přihlásil taky ke svým pozměňovacím návrhům, a sice číslo 1992, 1993, 1994, 1995 a 1996. Domnívám se, že předchozí moji předřečníci zdůvodnili, proč vlastně tyto pozměňovací návrhy podávám, ale chtěl bych ještě zmínit poslední, na ministra Jurečku jenom zvlášť připomenout. Já jsem se dneska dověděl, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí došlo k takové záležitosti, že byla provedena aplikace softwaru na pracovní úřady, které umožňovaly ukrajinským uprchlíkům, nebo ne uprchlíkům, těžko říct, protože se jednalo i o lidi, kteří byli na Ukrajině a dálkově online prostě vysávali peníze z našich daní. Rád bych věděl, co na to říká pan ministr Jurečka a jestli by se k tomu mohl ještě vyjádřit. To je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Dále bych poprosil pana poslance Jana Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já to také velice zkrátím, ale nemůžu si nedovolit tady přečíst dva takové vzkazy od našich voličů, nebo od lidí, kterých se týká to, co tady teď pět dní projednáváme. Jsou to moji sousedé z Kotlářky: Sousede, vydržte. Každý den na vás myslíme. Sledujeme internetovou televizi. Pozdravujte pana Babiše, Nachera, Schillerovou, Havlíčka, Vondráčka a další. I vám přejeme vše dobré. Nevím, jestli to vyhrajete, ale držte se, moc vám fandíme. Sousedé z Kotlářky. Je to až trošičku dojemné. Potom druhý vzkaz, z kterého v závěru vyplývá toto, naprosto explicitně: Vždycky jsme si mysleli, že politika je služba pro lidi, ale teď si uvědomujeme, že je to naopak, že lidi mají dělat službu pro politiky. Takže to si každý přeberte, jak uznáte za vhodné.

Teď se přihlásím ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům a je to pozměňovací návrh 2085, 2084, 2083 a 2081. Odůvodnění a náplň je v příloze a je to uložené v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím pana poslance Petra Sadovského.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Já bych snad jenom k tomu všemu dodal, že všichni jsme viděli, jak jsme byli omezeni na našich právech, všichni vidíme, jak vláda něco jiného říká, něco jiného dělá. V podstatě se chová jako podomní prodejci, kteří slibují zázračné hrnce, deky a masážní matrace a počítají s tím, že si toho nikdo nevšimne a všechno bude v pohodě.

Já bych se tímto chtěl snad jenom připojit k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 2239, 2240, 2241 a 2243. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím pana poslance Michala Ratiborského.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům pod číslem 2120, 2121, 2122 a 2123. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP