Sněmovní tisk 485
Sml. mezi ČR a Vietnamem o právní pomoci ve věcech trestních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 485/0 dne 30. 6. 2023.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 38/20, PID KORNBCKCQFH9.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučila 2. 8. 2023. Určila zpravodaje: Ing. Roman Bělor a navrhla přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 9. 2023 na 74. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 753).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 485/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 56, usnesení č. 861).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2023.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, právní spolupráce, trestní právo, VietnamISP (příhlásit)