(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Já teď potřebuju trošku tedy jenom v tom zorientovat, čili dáváte procedurální návrh? Ale on je nehlasovatelný. Jenom tady podotýkám, že skutečně bohužel to není možné.

 

Poslanec Milan Wenzl: Nevím, proč to je nehlasovatelné?

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Prosím, teď to nebudeme takhle řešit. Jenom konstatuji, že to je nehlasovatelné, děkuji.

Máme zde faktické poznámky pana poslance Volného a připraví se pan poslanec Haas.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuju za slovo. Kolegové, kolegyně, já jsem sice trochu zaspal, měl jsem vystartovat hned, ale nadzvedlo mě to. Tady pan zpravodaj nebo respektive předkladatel, pan pro mě neznámý a neviditelný poslanec Michal Zuna, místo toho, aby jako předkladatel, který zrovna slouží u stolku předkladatelů, reagoval na dotazy, kterých je v našich projevech celá řada, tak jediné, co umí - protože nemá odpověď, já se mu nedivím - vyskočit a plivnout jedovatou slinu směrem k našemu předsedovi panu Babišovi. A mě by zajímalo, kde jsou ti moralisté, kteří, kdybychom udělali něco takového my, hned vyskočí a hned začít říkat, že to nepatří k řečnickému pultíku, a vyzvali by našeho poslance, aby se omluvil. Kde jsou ti moralisté? Proč nevyskočili a neřekli panu Zunovi: Pozor, takhle se to nemůže jmenovitě a říkat takovéhle sprosťárny od pultíku! To by mě zajímalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Další s faktickou je přihlášený pan poslanec Michal Zuna.

 

Poslanec Michal Zuna: Děkuju za slovo, pane předsedající. No, víte, pane kolego, já tady sedím od 9 hodin a máte pravdu, já jsem byl - nebo jsem - celou dobu připraven reagovat, a byl jsem připraven reagovat už na pana poslance Ferance, který se ptal na to bydliště, ale já jsem potom pochopil z průběhu vystoupení, že vlastně on o tu odpověď nestojí, protože těch posledních pět minut z jeho výstupu s tím nemělo nic společného. A pak tomu vlastně dal za pravdu pan kolega Berkovec, který své vystoupení začal tím, že to je tady vlastně jedno velké divadlo a jde jenom o to tady něco zahrát, ale ne se fakticky bavit.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Reagovat s faktickou má zájem pan poslanec Feranec a poté paní poslankyně Ožanová.

Mezitím využiji chvíle a přečtu omluvy. Pan poslanec Kasal od 11.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Renata Zajíčková od 11 do 13 ze zdravotních důvodů a omluvu ruší paní poslankyně Pastuchová. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, reaguji na to, co říkal jeden z překladatelů. Tak já bych přece jenom trval na té odpovědi, jestli jste schopen. Ptal jsem se na to bydliště, na tu trvalost, tak mi to zkuste nějak vysvětlit. Z toho návrhu jsem to úplně nepochopil. Prosím vás a nehodnoťte, co jsem chtěl nebo nechtěl jsem vědět. Já jsem položil konkrétní dotaz, pokud na něho víte odpověď, odpovězte anebo řekněte, že to nevíte, a je to. Ale nemusíme se obviňovat tady, kdo co myslel, kdo co nemyslel. Tak jestli to víte, tak mi zkuste odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím paní poslankyni Ožanovou. Poté pan poslanec Berkovec, stále faktické.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, vážený pane předsedající. Dvě minuty mi stačit zcela jistě budou. Chtěla bych se vyjádřit k panu poslanci Zunovi, vaším prostřednictvím. Víte, nezastírejte, že neumíte odpovědět panu poslanci Ferancovi, a neříkejte, že nevíte, jestli chtěl odpovědět. Pan poslanec Feranec vaším prostřednictvím, pane předsedající, je člen ústavně-právního výboru, který se bude dále touto problematikou zabývat. Je právník a položil opravdu právnické otázky. Jestli vy nevíte, že jsou to legitimní otázky a zcela důležité pro fungování zákona, to je váš problém, ale ne problém pana Ferance. To, že neumíte odpovědět, já to zcela chápu, nemusíme být odborníci na všechno, může odpovědět kdokoliv jiný, například ministr vnitra, pokud by to byl, ale neříkejte, že nechtěl odpověď. To, že neumíte odpovědět, neznamená, že někdo odpověď nechtěl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a poprosím pana poslance Berkovce.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych reagoval na váženého kolegu, který tady sedí u stolku zpravodajů a který mě citoval, a předvedl tady to, čemu se říká v teorii žurnalistiky šum na komunikačních kanálech. Vy jste mě citoval a řekl jste, že pan poslanec Berkovec řekl, že to je jedno velké divadlo. To jsem neřekl! Já jsem řekl théâtreux conter poemi nebo théâtreux actuel, což znamená ve francouzštině "divadlo současnosti". A předtím jsem řekl, a vy to jistě dobře víte, že zde historicky bývalo divadlo, to je všechno. A takhle - to není slovíčkaření - takhle se s tím pracuje v médiích. (Tleskají někteří poslanci ANO.)

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. S faktickou má možnost reagovat pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Michal Zuna: Děkuji za slovo. K tomu bydlišti, pokud vás to tedy opravdu zajímá - mě zmátla právě ta vaše citace z § 80 občanského zákoníku, který definuje bydliště. Ten paragraf tak má dva odstavce, v tom prvním odstavci přibližně asi čtyřicet slov. Vy jste si z toho vybral jedno slovo, a to je slovo "trvale". Nevím, jestli záměrně, nebo omylem, jste vynechal vlastně citaci z toho odstavce "s výhradou změny okolností trvale", což je velmi podstatné. A tím vaším výkladem jste vlastně z pojmu "bydliště" udělal "trvalé bydliště" a vlastně posunul jste to někam, kde to není. To znamená, pokud zůstaneme u pojmu bydliště, tak se opravdu jedná o místo, kde se ta daná osoba zdržuje, může to prokázat například vlastnictvím nemovitosti, nájemní smlouvou, placením energií, těch možností je celá řada. Když to potom vezmeme v praxi, tak ať už to je tedy dlouhodobě pobývající osoba, nebo to je osoba, tak, jak jsem to zmiňoval i v tom mém výstupu, která třeba žije šest měsíců v Čechách, šest měsíců v zahraničí, může to být i osoba na Erasmu, pokud se tam zdržuje delší dobu, víme, že ty pobyty jsou od 2 do 24 měsíců, takže těch příkladů je celá řada a není to tak, že bychom nevěděli, co je bydliště.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Mašek, poté pan poslanec Karel Haas.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji za slovo. Já bych také vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Zunu, který nám tady v podstatě řekl, že on je připraven odpovídat na dotazy, ale ty dotazy, že musí zaznít, že by tady neměla být jenom stanoviska, že on tady na to v podstatě čeká, že tady celou dobu byl a sleduje to jednání. Takže já bych si dovolil, pane Zuno, využít toho, že jste ochoten na ty otázky odpovídat, a rád bych se zeptal v souvislosti s tím, na co se ptal můj kolega Milan Feranec. Vy už jste na to bydliště částečně odpověděl, takže jde o verifikaci toho bydliště, která tam byla, zatím ještě je, a údajně tedy podle mediálních vyjádření paní Pekarové by z toho měla zmizet. Můj další dotaz je na verifikaci konkrétního voliče, jako předkladatel mně určitě odpovíte, čili verifikace jeho podpisu, verifikace platnosti jeho pasu v tom zahraničí - takže je to to bydliště, je to verifikace té osoby, která skutečně volí, čili aby to nebyl ten - zmiňovaný tady opakovaně - family voting, a tyhlety věci jsou z toho pohledu pro nás velmi důležité a my bychom na ně chtěli znát odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP