Sněmovní tisk 269
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 18. 7. 2022 jako tisk 269/0.

  • O

    Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
    Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 25. 8. 2022 (usnesení č. 74). Zpravodajem určena Mgr. Nina Nováková.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, plnění rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)