Sněmovní tisk 79
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2018

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 12. 2021 jako tisk 79/0.

  • O

    Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
    Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 14. 12. 2021 (usnesení č. 12). Zpravodajem určen Mgr. Stanislav Berkovec.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, plnění rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)