Sněmovní tisk 189
Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2021

Autor: VOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2022 jako tisk 189/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 14. 4. 2022 (usnesení č. 48). Zpravodajem určen Mgr. Stanislav Berkovec.

 • V
   • Věcně příslušný Petiční výbor projednal zprávu a vydal 19. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 189/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 20. 4. 2023 na 63. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 609).Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)